WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України та його статус - Контрольна робота

Президент України та його статус - Контрольна робота

масової інформації об'єднання громадян, яке примусово розпускається. Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації. Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян на території України приймається Конституційним Судом України (ст. 32. Законом України "Про об'єднання громадян").
МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
Діяльність міжнародних об'єднань громадян регулюється статтями 33, 34 Закону України "Про об'єднання громадян".
Міжнародні зв'язки об'єднань громадян. Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України. Політичні партії мають право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів (ст. 33 Закону України "Про об'єднання громадян").
Міжнародні громадські організації. Філіали іноземних громадських організацій. Міжнародні громадські організації, філіали, відділення, представництва, інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України. Легалізована громадська організація, що виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна, якщо інше не передбачено законами України (ст.34 Закону України "Про об'єднання громадян").
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
Політичні партії
Однією з перших на території України була зареєстрована Міністерством Юстиції України Українська республіканська партія (5 листопада 1990 р.). Мета партії - побудова самостійної демократичної української держави.
Вирішення екологічних проблем політичними методами - така мета Партії зелених України (24.05.1991 р.). Були зареєстровані й такі партії як Українська демократична партія (15.01.1991 р.); Демократична партія України (28.06.1991 р.);
Народна партія України (28.08.1991 р.); Партія демократичного відродження України (27.09.1991 р.); Ліберальна партія України (10.10.1991 р.); Соціал-демократична партія України (01.11.1991 р.); Об'єднана соціал-демократична партія України (15.11.1991 р.); Українська християнсько-демократична партія України (01.11.1991 р.); Соціалістична партія України (25.11.1991 р.).
Партії ставлять перед собою різноманітну мету, мають різні політичні програми, але в основному їх мета співпадає - це побудова на Україні самостійної і незалежної держави; її розвиток на основі принципів свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності; формування в Україні суспільства з високим рівнем життя, відродження і подальший розвиток культури українського народу.
Інші об'єднання громадян
Рух - це суспільно-громадська діяльність, що має на меті певні завдання й цілі. Розрізняють масові рухи і рухи, що сповідують політичні цілі. Поки що Міністерство Юстиції України зареєструвало 1 рух, який має на меті політичні цілі:
"Народний Рух України".
Масових рухів - 2. Це - Український республіканський рух "Педагоги за мир і взаєморозуміння" та "Українська Рада Миру".
Громадські об'єднання культурних зв'язків з іноземними країнами. Таких об'єднань біля 20. Серед них - "Україна-Туреччина", "Україна-США", "Україна-Індія" і т.д.
Спілки. Це об'єднання громадян для реалізації яких-небудь спільних цілей. Міністерство Юстиції України зареєструвало спілку адвокатів, юристів, вчителів, музикантів, ветеранів Афганістану, "Українську спілку малолітніх в'язнів фашистських концтаборів"...
Фонди. Це найпоширеніший (основний) вид громадських об'єднань. Вони подібні до рухів, але мають більш конкретні цілі й завдання. Напрямки їх діяльності різноманітні. Вони охоплюють різноманітні сфери життєдіяльності республіки.
Існують фонди культурно-освітницького напрямку (Слов'янський фонд України, Український фонд культури), благодійного характеру (Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобилю), міжнародного спрямування ("Відродження").
Асоціації - це об'єднання громадян або членів трудових колективів одного роду діяльності.
Серед зареєстрованих є асоціації наукового, історичного, спортивного, правового та інших напрямків. Так, 8.07.1991 року зареєстрована Українська уфологічна асоціація, в сферу діяльності якої входить вивчення явищ НЛО та інших аномальних явищ.
І Інші об'єднання громадян - серед них товариства, академії, комітети, клуби, федерації, ліги та ін.
10.10.1991 р. була зареєстрована спілка Червоного Хреста; 29.01.1992 р. - "Знання", 6.03.1991 р. - "Клуб Івана Піддубного"; 9.03.1991 р. - Національний Олімпійський комітет України.
ВИСНОВОК
Із сказаного можна зробити певні висновки. Уся система прав і обов'язків, їх співвідношення зумовлені об'єктивними потребами та інтересами суспільства, з одного боку, й інтересами громадянина і людини з іншого.
Право громадян на свободу об'єднання - їх невід'ємне право, яке гарантовано не тільки міжнародними угодами, а й Конституцією і законодавствомУкраїни.
Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Об'єднання громадян проявляється або політичною партією, або громадською організацією. Політична партія ставить за мету оволодіння державною владою, формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Громадська організація - об'єднання громадян з метою задоволення і захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів. Це організації, які мають будь-яку мету, крім політичної.
Усі ці надзвичайно важливі засади знайшли своє втілення в Законі України від 16 червня 1992 року "Про об'єднання громадян", який регулює порядок створення об'єднань громадян, їх права, громадську діяльність.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
1. Адміністративне право України. [Підручник для юрид. вузів і фак-ів / Ю.П.Битян, В.В.Богуцький, В.М.Паращук та ін.]; За ред. Ю.П.Битяна. - Харків: Право, 2001 - 528 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 15.01.2000 р. К.: Вид. "Сірін"; 2000 р. - 168 с.
3. Мельщенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студентів юридичних вузів і факультетів. - К.: Вентурі, 1995 - 240 с.
4. За редакцією Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів - К.: Генеза, 1997 - 400 с.
5. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю.С.Шемшученка. - К., Феміна, 1996 - 696 с. (Nota bene).
6. Закон України від 16 червня 1992 р. "Про об'єднання громадян".
7. Закон України від 1 грудня 1998 р. "Про молодіжні та дитячі громадські організації".

 
 

Цікаве

Загрузка...