WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття підприємницького законодавства - Реферат

Поняття підприємницького законодавства - Реферат

громадян;
діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джереліонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з
їх обслуговування;
видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
аудиторська діяльність;
страхова діяльність;
виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;
пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти)
грамів, поштових карток;
використання радіочастот;
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України);
виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів;
діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
судово-експертна діяльність;
надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
виробництво, передача та постачання електроенергії;
здійснення операцій з металобрухтом;
посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів),
технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);
розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадіомовлення;
передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів;
довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів
України);
виготовлення і реалізація вибухових речовин; розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву про видачу ліцензії, в якій зазначаються:
1) відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце проживання), для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;
3) термін дії ліцензії.
До заяви додаються такі документи:
підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї документів. У ліцензії зазначаються:
найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; вид діяльності, на яку видається ліцензія; місце
її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її видачі та термін дії.
Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за видачу ліцензії.
Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.
У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії видається заявнику в письмовій формі у термін, зазначений у частині десятій цієї статті. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в судовому порядку. Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.
Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим ніж три роки.
Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.
Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на певний термін у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов; невиконання суб'єктом

 
 

Цікаве

Загрузка...