WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи права - Контрольна робота

Основи права - Контрольна робота

відносної більшості).
Пропорційна (від лат. prorportio - співвідношення, визначена частина) виборча система передбачає вибори депутатів по партійних списках у багатомандатних округах. Виборці голосують за список тієї чи іншої партії. Але для проходження партії у парламент установлюється процентний бар'єр голосів виборців - 3-5%.
Змішана система передбачає сполучення мажоритарної й пропорційної систем.
В Україні змішана система виборів. Вона передбачена Законом "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 р. з наступними змінами й доповненнями.
Депутати обираються громадянами України на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування по змішаній (мажоритарно-пропорційної) системі. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного, рівного висування кандидатів у депутати, гласності й відкритості, рівних можливостей для всіх кандидатів.
Участь громадян України у виборах є добровільним. Вважається, що виборці, що не прийняли участь у голосуванні, підтримують волевиявлення виборців, що прийняли участь у голосуванні.
Усього обирається 450 депутатів. З них 225 по одномандатних округах і 225 по списках кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій по багатомандатному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.
Одномандатні округи утворяться Центральною виборчою комісією з приблизно рівним числом виборців у кожнім виборчому окрузі. Територією багатомандатного виборчого округу є територія України, а його центром - місто Київ. Виборцями цього округу є всі громадяни України, що мають виборче право.
Виборче право - це система правових норм, що регулюють суспільні відносини, зв'язані з виборами органів державної влади і місцевого самоврядування.
Виборче право - один з інститутів конституційного права.
Джерелами виборчого права України, що закріплюють порядок організації й проведення виборів в Україні є Конституція, Закон України "Про вибори народних депутатів України", Закон України "Про вибори Президента України", Закон України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад".
Поняття "виборче право" також може використовуватися в іншім значенні (у суб'єктивному змісті) як суб'єктивне право громадянина обирати (активне виборче право) і бути обраним (пасивне виборче право) у державні органи й органи місцевого самоврядування. Активне виборче право виникає з 18 років (ст. 70), а пасивне - з 21 року (ст. 76).
При цьому виділяється активне виборче право - право обирати, тобто брати участь у виборах; і пасивне виборче право - право бути обраним в органи державної влади і місцевого самоврядування.
Основою виборчого права України є демократичні принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
Законом України "Про вибори народних депутатів України" передбачені етапи організації й проведення виборів:
- висування й реєстрація кандидатів у депутати;
- передвиборна агітація;
- голосування;
- підрахунок голосів і визначення результатів виборів.
Кожен виборець одержує два бюлетені: один для голосування по виборам в одномандатному і другій для голосування по виборам у багатомандатному загальнодержавному виборчих округах.
У бюлетень для голосування по одномандатному виборчому окрузі вносяться за абеткою всі зареєстровані в цьому окрузі кандидати в депутати з указівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи й проживання, партійності.
У бюлетень для голосування по багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі вносяться назви політичних партій, виборчих блоків партій у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводить центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій з обов'язковим переліком політичних партій, що утворили виборчий блок, а також з указівкою прізвища з ініціалами перших п'яти кандидатів із внесеного кожною політичною партією, виборчим блоком партій списку кандидатів у депутати.
Обраним по одномандатному виборчому окрузі вважається кандидат у депутати, що одержала більшість голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні, щодо інших кандидатів, що балотувалися в даному виборчому окрузі.
Право бути обраним по багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі одержують кандидати в депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, що перебороли 4 % бар'єр голосів виборців. Депутатські мандати між ними розподіляються пропорційно числу отриманих ними голосів.
Списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, що одержали менш 4% голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні, не одержують право на участь у розподілі депутатських мандатів.
Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, що на день виборів досяг 18 років, має виборчі права і постійно чи проживає працює на території відповідного ради
Народним депутатом України може бути громадянин України, що досяг на день виборів 21 року, що має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років
Прямі чи непрямі чи пільги обмеження виборчих прав громадян України в залежності від походження, соціального і майнового положення, расової і національної приналежності, підлоги, утворення, мови, відносини до релігії, політичних переконань, роду й характеру занять, не передбачені чинним законодавством, заборонені.
Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.
Здійснення виборчого права припиняється на відповідний період для облич, що містяться по вироку суду в місцях позбавлення волі, а також обличчя, що знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.
Принцип рівного виборчого права означає, що кожен виборець в Україні має, на виборах Президента України і на виборах народних депутатів України один голос. Під час виборів депутатів і голів місцевих Рад виборець має один голос по виборам депутатів відповідних місцевих рад і один голос на виборах голови відповідного ради.
Усі виборці беруть участь у виборах на рівних підставах, тобто голоскожного виборця дорівнює голосу будь-якого іншого виборця і жоден виборець не має ніяких переваг перед іншими виборцями.
Наявність у кожного виборця тільки одного голосу забезпечується тим, що виборець не може бути включений більш ніж в один список виборців; він голосує особисто і для одержання виборчого бюлетеня потрібно пред'явлення документа, що засвідчує особистість виборця, а в списку виборців робиться оцінка про видачу виборчого бюлетеня.
Участь у виборах на рівних підставах забезпечується тим, що виборчі округи по кожним виборам утворяться з приблизно рівним числом виборців. Таким чином, голос виборця в одному виборчому окрузі дорівнює голосу виборця в будь-якому іншому виборчому окрузі.
Принцип прямого виборчого права виражається в тім, що Президент, народні депутати й голови місцевих рад обираються громадянами безпосередньо, а не нижчестоящими представницькими чи органами спеціальними вибірниками, тобто виборець самостійно виражає свою волю, особисто подає свій голос за той, кому він довіряє представництво своїх інтересів.
Принцип таємного голосування полягає в тому, що контроль за волевиявленням голосуючих не допускається. Таємне голосування забезпечується поруч гарантій: виборець особисто заповнює виборчий бюлетень, залишаючи в ньому прізвище того кандидата, за який він голосує Заповнений бюлетень виборець особисто опускає у виборчу урну, не проставляючи своє прізвище В приміщенні для виборів приділяються спеціальні чи кімнати обладнаються окремі кабіни для заповнення виборчих бюлетенів, у яких забороняється присутність кого-небудь,

 
 

Цікаве

Загрузка...