WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Попереднє розслідування - Реферат

Попереднє розслідування - Реферат

сфотографовані.
Обшук і виїмка. Обшук проводить слідчий у тих випадках, коли він має достатні дані вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети й документи, які мають значення для встановлення істини в справі, заховані в певному приміщенні або місці чи в якоїсь особи. Обшук здійснюється також у тому випадку, коли слідчий має достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці переховується злочинець. Обшук може проводитися за постановою слідчого і тільки з санкції прокурора. У невідкладних випадках обшук може бути здійснений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведення обшуку та його результати (ст. 177 КПК).
Виїмка проводиться в тих випадках, коли слідчий має точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Вона проводиться за постановою слідчого. Виїмка документів, що являють собою державну таємницю, проводиться тільки з санкції прокурора і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи (ст. 178 КПК).
Обшуки та виїмки, крім невідкладних випадків , належить проводити вдень і обов'язково в присутності двох понятих та особи, яка займає дане приміщення, а за відсутності її - представника домоуправління або місцевої Ради народних депутатів. Обшуковуваним, понятим і відповідним представникам роз'яснюється їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого й робити заяви з приводу ціх дій. Такі заяви підлягають занесенню до протоколу.
У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також де проживають члени діпломатичних представництв та їхні сім'ї, які користуються правом дипломатичної недоторканості, обшук і виїмку можна проводити лише за згодою дипломатичного представництва. Про згоду дипломатичних представників на обшук або виїмку робиться запит через Міністерство закордонних справ України. Обшук і виїмка в зазначених приміщеннях проводиться обов`язково в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ (ст. 182 КПК).
Перед обшуком або виїмкою слідчий пред`являє постанову особам, що займають приміщення, пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи, а також вказати місце, де переховується злочинець. У разі відмови виконати зазначені вимоги слідчий провадить обшук або виїмку в примусовому порядку. Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вжити заходів, щоб не були розголошені виявлені при цьому обставини особистого життя обшукуваного та інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні.
Під час обшуку або виїмки можуть бути вилучені лише предмети й документи, які мають значення для справи, а також цінності й майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна. Предмети і документи, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню, незалежно від їх відношення до справи. Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети й документи на місці обшуку упаковуються і опечатуються.
Протокол обшуку або виїмки складається у двох примірниках. До нього заносяться всі заяви і зауваження осіб, присутніх під час обшуку чи виїмки, зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, у якої проведено обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні. Другий примірник протоколу обшуку або виїмки, а також другий примірник опису вручається особі, у якої проведено обшук або виїмку, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або представникові домоуправління чи місцевої Ради народних депутатів. За наявності в протоколі зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий не пізніше як за два дні повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.
Обшук особи також проводиться за постановою слідчого і з санкції прокурора чи його заступника. Без винесення постанови обшук особи можна проводити при затриманні її чи ув`язненні під варту або коли є достатні підстави вважати, що перебуваючи в приміщенні чи іншому місці, де проводиться обшук або виїмка, вона ховає при собі предмети чи документи, які мають значення для справи. Той, хто обшукує, і поняті повинні бути тієї ж статі, що й обшукувана особа (ст. 184 КПК).
Огляд являє собою слідчу дію, мета якої - виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи. КПК розрізняє огляд місцевості, приміщення, предметів чи документів, трупа (ст. 190, 192 КПК).
Огляд місця події (перші два вида огляду) у невідкладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної справи. У цих випадках за наявності для того підстав кримінальна справа порушується негайно після огляду (ч. 2 ст. 190 КПК).
Огляд провадиться у присутності не менше двох понятих, і як правило, вдень. Для участі в огляді слідчий може запросити спеціаліста, не заінтересованого в результатах справи. У необхідних випадках слідчий провадить вимірювання, складає план, креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по можливості фотографує їх.
Огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця події, виїмки або обшуку, а також пред'явлення їх обвинуваченому, потерпілому та іншим особам слідчий провадить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це неможливо, - за місцем провадження у справі.
Огляд трупа на місці його виявлення слідчий провадить за участю судово-медичного експерта і в присутності двох понятих. Коли неможливо викликати судово-медичного експерта, то запрошується найближчий лікар.
Про необхідність ексгумації трупа слідчий складає постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймають з місця поховання в присутності слідчого, судово-медичного експерта та двох понятих, про що складається протокол, який підписують усі зазначені особи (ч. 2 ст. 192 КПК).
Окремою слідчою дією є освідування , мета якого полягає в тому, щоб виявити або засвідчити у обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка особливі прикмети, які мають значення для справи, або встановити стан даної особи. Освідування провадиться в присутності понятих лише у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне (ч.2 ст. 127 КПК). Судово-медичне освідування провадить за вказівкою слідчого судово-медичний експерт або лікар.
Слідчий не вправі бути присутнім під час освідування особи іншої статі, коли це пов`язано з необхідністю оголити особу, що підлягає освідуванню. Під

 
 

Цікаве

Загрузка...