WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальний нагляд прокуратури - Реферат

Загальний нагляд прокуратури - Реферат

зняту судимість за корисливі злочини. Реагувати на факти, коли підприємницька діяльність здійснюється на шкоду державі.
4. Інших законів, спрямованих на реалізацію економічної реформи і розвиток ринкових відносин: про оподаткування, зовнішньоекономічну, банківську, інвестиційну діяльність, ціноутворення, аграрну реформу тощо.
5. Законів про охорону навколишнього природного середовища і, перш за все, про радіаційну безпеку, надра, землю, воду, ліс, тваринний світ, атмосферне повітря.
6. Законодавства про адміністративні правопорушення. Використовувати засоби прокурорського нагляду для усунення порушень законів також в інших сферах діяльності.
Не допускати фактів підміни прокурорами органів управління і контролю, здійснювати нагляд більш активно і цілеспрямовано, для чого:
- на підставі статті 20 Закону України "Про прокуратуру" систематично одержувати в цих органах узагальнену інформацію про стан законності і вжиті ними заходи щодо її забезпечення та враховувати цю інформацію при плануванні і проведенні загальнонаглядових заходів;
- при проведенні перевірок обов'язково з'ясовувати, чому встановлені прокурорами порушення чинного законодавства не були своєчасно і в повному обсязі виявлені посадовими особами органів управління і контролю та вимагати притягнення таких осіб до відповідальності за наявності підстав;
- вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок і ревізій, в межах їх компетенції, для встановлення порушень закону, причин цих порушень та умов, що їм сприяють, залучати до перевірок відповідних спеціалістів. В разі безпідставного ухилення від виконання цих вимог, ставити питання про притягнення таких керівників до адміністративної відповідальності.
Проводити перевірки виконання законів за заявами і скаргами громадян, матеріалами органів управління і контролю, засобів масової інформації, іншими повідомленнями про порушення законів, що вимагають прокурорського реагування. Як приводи до перевірок використовувати також матеріали аналізу стану законності, статистики, наглядової, слідчої, судової практики іншу інформацію про правопорушення.
Не допускати прокурорського втручання у господарську діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству.
Забезпечити належну повноту і якість перевірок додержання законів, ретельну підготовку до проведення кожної з них. Під час перевірок виявляти не тільки факти правопорушень, а і всіх винних у їх скоєнні осіб, розміри матеріальних збитків та іншої шкоди, причини порушень закону та умови, що їм сприяли.
У відповідності з вимогами статті 97 КПК України, за наслідками загальнонаглядових перевірок, порушувати кримінальні справи при встановленні ознак злочину.
При перевірках в органах контролю і нагляду звертати увагу на своєчасність і повноту виявлення ними правопорушень, законність реагування на них, особливо застосування до винних правових санкцій та обов'язковість передачі матеріалів, що містять ознаки злочинів, до правоохоронних органів.
При застосуванні заходів прокурорського реагування домагатись повного усунення порушень закону, забезпечення невідворотності відповідальності винних осіб. Обирати ці заходи з урахуванням характеру порушень, не підміняючи одних документів реагування іншими.
Опротестовувати незаконні акти та дії посадових осіб. У разі безпідставного відхилення протестів чи ухилення від їх розгляду з вертатися з заявами до суду про визнання таких актів незаконними і підтримувати заяви в суді.
Вносячи приписи, попередньо з'ясовувати наявність передбачених для цього законом умов: очевидності правопорушення і реальної загрози завдання істотної шкоди, якщо порушення не буде негайно усунуте. В разі відсутності одночасно обох цих умов, застосовувати інші заходи реагування.
Подання вносити, як правило, за узагальненими матеріалами про порушення законів, ставити в них конкретні вимоги щодо усунення порушень, причин та умов, що їм сприяли. Не допускати випадків внесення подань за малозначними порушеннями.
Більш жорстко контролювати виконання своїх вимог. За наявності підстав виконати постанову про порушення кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення. В разі необхідності у постанові або поданні ставити питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, а також вживати заходів до відшкодування збитків.
Управлінням загального нагляду, нагляду за додержанням законів на транспорті, головному управлінню військових прокуратур, Генеральної прокуратури України, відділам загального нагляду, нагляду за додержанням природоохоронного законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняним до них вдосконалювати методику здійснення нагляду, перевірок виконання законів, для чого систематично узагальнювати прокурорську практику, розробляти рекомендації щодо реалізації завдань, поставлених Законом України "Про прокуратуру", та удосконалення практики загального нагляду. Аналізувати якість документів прокурорського реагування для забезпечення єдиної правозастосувальної практики в органах прокуратури, постійно надавати допомогу підпорядкованим прокурорам в організації загальнонаглядової роботи, організовувати навчання кадрів шляхом проведення семінарів, учбово-практичних конференцій тощо.
У разі виявлення документів, що не відповідають вимогам закону, ставити питання про їх відкликання.
Систематично планувати і проводити перевірки виконання цього наказу в підпорядкованих прокуратурах, при цьому оцінювати роботу за кінцевим результатом, для чого з'ясовувати чи вжиті у зв'язку з виявленими порушеннями законності повні та своєчасні заходи щодо усунення провопорушень та умов, що їм сприяли, поновлення порушених прав, притягнення винних до відповідальності. Наслідки, як правило, розглядати на засіданнях колегії.
Використовувати в необхідних випадках, передбачене статтею 18 Закону "Про прокуратуру" право заслуховувати на засіданнях колегій повідомлення і пояснення керівників міністерств, відомств, органів державного управління, нагляду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх об'єднань інших посадових осіб з приводу порушень законодавства.
Регулярно оприлюднювати через засоби масової інформації результати загальнонаглядових перевірок, факти опротестування незаконних правових актів, ширше висвітлювати діяльність прокуратури по захисту інтересів держави, прав і свобод громадян.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків .
Література :
1. Закон України "Про прокуратуру".
2. Наказ Генерального прокурора України №2 від 25.03.96 року.
3. Грошевой Ю.М. Прокурорський нагляд в Украіні. Уч. Посібник.-К.-1993.-С.26-28
4. Ясинський Г.Прокурорський нагляд у сфері економіки.//Юридичний вістник.-1997.-№3.-С.81
5. Давиденко Л., Черв'якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє.//Право України.-1996.-№10.- С.23

 
 

Цікаве

Загрузка...