WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальний нагляд прокуратури - Реферат

Загальний нагляд прокуратури - Реферат

очевидне правопорушення закону, який прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення.
Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним.
Подання - це акт реагування прокурора або його заступника на виявлення порушень закону з вимогами про усунення вказаних порушень, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.
Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його розгляді.
Постанова - це акт прокурорського реагування на виявлене порушення закону посадовою особою або громадянином. Прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.
Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.
Позовна заява :
1) заява прокурора по протесту (коли він не виконується або відхиляється);
2) про поновлення порушеного права та відшкодування шкоди спричиненої правопорушенням.
У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.
Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги вирішує питання про порушення і розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу злочинців або осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки кримінального переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання.
Прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на затримання і видворення у примусовому порядку іноземного громадянина або особи без громадянства за межі України.
Право на дачу санкції у таких випадках належить Генеральному прокурору України, заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей і міст Києва і Севастополя.
Підстави для видворення:
1) якщо дії вказаних осіб суперечать інтересам безпеки України або охорони громадського порядку;
2) якщо перебування його в Україні суперечить інтересам охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
3) грубо порушують законодавство про їх статус.
Це питання порушується і розглядається органами СБУ та МВСУ.
Видворення може бути застосоване щодо таких осіб:
1) осіб, які прибули на запрошення юридичних осіб, якщо по спливу терміну запрошення вони відмовляються виїхати і підстав для продовження терміну перебування немає;
2) особи, які нелегально прибули на територію України за клопотанням органів прикордонних військ;
3) іноземці, які тимчасово або постійно перебувають на території України в зв'язку з порушенням клопотання про їх статус підрозділами паспортних органів;
4) особи, які втратили статус біженця або відмовлено в наданні статусу біженця. Такі клопотання порушуються органами міграційної служби.
Іноземець чи особа без громадянства зобов'язані покинути територію України в строки, вказані в рішенні про видворення.
Таким особам роз'яснюється обов'язок покинути територію, право звернутися до суду на оскарження такого рішення.
Витрати, пов'язані з виїздом відшкодовуються за рахунок майна особи, або юридичної чи фізичної особи, яка її запросила.
Особі оголошується рішення про видворення і право на адвоката, право зв'язатися з представником своєї країни.
В нас немає обов'язку надання таким особам адвоката.
Якщо особа не виїхала до зазначеного терміну - її вивозять за межі України в примусовому порядку.
В наказі Генерального прокурора України №2 "Про організацію роботи органів прокуратури по здійсненню загального нагляду " від 25.03.96 р. основними напрямками здійснення загального нагляду є нагляд за додержанням:
1. Соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян. Вживати заходів до усунення порушень прав та інтересів соціальних груп, які потребують державної допомоги і захисту.
Законів, що регламентують діяльність партій і громадських об'єднань, засобів масової інформації, порядок проведення референдумів, виборів, мітингів, зборів, вуличних походів, демонстрацій і таке інше.
Виходячи з вимог статті 12 Закону України "Про прокуратуру" домагатись усунення порушень законодавства про порядок розгляду скарг, особливо з питань соціального забезпечення, охорони праці, здоров'я, освіти, житлових прав та захисту споживачів.
2. Законів про власність, приватизаціюдержавного майна. Ставити питання про відповідальність посадових осіб за порушення встановленого порядку приватизації та визнання в судовому порядку недійсними договорів відчуження об'єктів державної власності за заниженими цінами, з ущемленням інтересів держави, трудових колективів, громадян.
Нагляд за додержанням законодавства про власність здійснювати насамперед у державному секторі економіки, а також в господарських об'єднаннях, підприємствах і організаціях, що засновані на колективній формі власності і обслуговують загальносуспільні потреби (колективні сільськогосподарські підприємства, споживча кооперація тощо). Вживати заходів до усунення причин і умов, що сприяли порушенню законодавства про власність.
У разі встановлення фактів заподіяння матеріальної шкоди державним, колективним сільськогосподарським підприємствам, організаціям споживчої кооперації з боку комерційних структур, звертатись до судових органів з позовами на захист їх інтересів. Виключити випадки заявлення позовів в інтересах суб'єктів підприємництва недержавної форми власності (крім вищезазначених).
3. Законів про підприємницьку діяльність, зокрема, встановлення заборон і обмежень щодо зайняття підприємництвом державних службовців певних категорій, їх роботи у підприємницьких структурах за трудовими договорами, заборони займатись підприємництвом або займати керівні посади чи матеріально-відповідальні посади особам, які за вироком суду позбавлені цього права або мають непогашену чи не

 
 

Цікаве

Загрузка...