WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Створення і установчі документи господарського товариства - Курсова робота

Створення і установчі документи господарського товариства - Курсова робота

господарського товариства є юридична особа , додатково подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи. Іноземна юридична особа подає документ , що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження ( витяг з торгівельного , банківського або судового реєстру , тощо). Цейдокумент повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни його видачі , перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України , якщо міжнародними договорами , у яких бере участь Україна , не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави та легалізовано в Міністерстві закордонних справ.
У разі , коли одним із власників є фізична особа , її підпис на установчих документах потребує нотаріального завідчення.
До органу державної реєстрації подаються установчі документи в оригиналах та по одному примірнику завірених в установленому порядку копій.
Установчі документи не повинні містити положень , що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність законодавству установчих документів несуть власники або уповноважені ними органи , які подають документи для реєстрації господарського товариства.
Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до ст.11 Закону України " Про мови в Українській РСР " , підписуються заявником , прошиваються та пронумеровуються.
Отже , положенням встановлюється вичерпний перелік документів , які повинні подати власники для реєстрації господарського товариства
Порядок складання установчих документів господарського товариства було вісвітлено в першому та другому питаннях даної курсової роботи.
Іншими документами , які необхідно подати для державної реєстрації є
реєстраційна картка , документ ,що засвідчує сплату власниками реєстраційного збору , документ , що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду товариства та рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення ( реорганізацію ) господарського товариства , якщо законовдавчими актами України передбачено необхідність такої згоди.
Реєстраційна картка суб"єкта підприємницької діяльності є одночасно заявою про державну реєстрацію . Зразок реєстраційної картки наведено в додатку до Положення " Про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності ". У картці містяться відомості про найменування суб"єкта підприємницької діяльності з обов"язковим зазначенням організаційно-правової форми , місцезнаходження суб"єкта підприємницької діяльності , відомості про керівника із зазначенням його місця проживання та паспортних даних , відомості про форму власності , основні види діяльності на поточний рік , кількість філіалів,представництв , відділень із зазначнням відомостей про них на зворотньому боці картки та вказується особа ,яка заповнила картку і дата заповнення.
Орган державної реєстрації надає у разі потреби допомогу заявникові у заповненні реєстраційної картки та перевіряє відповідність наведених в ній відомостец установчим документам .
Документом , який засвідчує сплату власниками реєстраційного збору є відповідна квитанція або платіжне доручення. Серйозним недоліком Положення " Про реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності " (нова редакція ) було відсутність норми , яка б регламентувала розмір реєстраційного збору . Якщо в Положенні " Про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності " в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 276 від 29 квітня 1994 року окремим додатком визначалися фіксовані розміри плати за державну реєстрацію в залежності від обраного виду діяльності , то в Положенні в редакції постанови Кабінету Міністрів № 125 від 25 січня 1996 року такі відомості були відсутні. Але постановою Кабінету Міністрів України № 406 від 03.04.96 р. " Про плату за державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності " були знову встановлені розміри плати за державну реєстрацію , в залежності від виду діяльності . Звичайно , така невизначенність дуже негативно впливала на розвиток підприємництва , оскільки надавала можливість місцевим владам різних регіонів України встановлювати необгрунтовані ставки реєстраційного збору. Отже питання плати за державну реєстрацію державної реєстрації вже визначено.
Документом , який засвідчує сплату власниками необхідного внеску до статутного фонду також є відповідна квитанція , платіжне доручення, або інший документ ( у випадку майнової форми внеску і т.д.). Розмір такого внеску диференціюється в залежності від виду товариства: в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю , акціонерному товаристві відкритого типу не менше 30 % вказаного в установчих документах вкладу , в акціонерному товаристві закритого типу - не менше 50 % вкладу . Для повного товариства такий розмір не встановлений , а у командитному товаристві вкладники на момент реєстраціє зобов"язані внести не менше 25 % свого внеску .
Рішення антимонопольного комітету про згоду на створення (реорганізацію) суб"єктів підприємницької діяльності як документ , який необхідний для державної реєстрації також є нововведенням нового Положення " Про реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності ".
Необхідність надання такої згоди було закріплено Законом Украіни "Про антимонопольний комітет "від 26 листопада 1993 року № 3659-ХІІ , Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 року № 765 " Про введення механізму запобігання монополізації товарних ринків" , Законом України " Про внесення змін та доповнень до закону України " Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності " " від 5 липня 1995 року № 258.
У відповідності з постановою Кабінету Міністрів " Про введення механізму запобігання монополізації товарних ринків " створення господарюючих суб"єктів проводиться за згодою Антимонопольного комітету або його органів у таких випадках :
- створення господарюючого суб"єкту двома і більше засновниками , якщо сумарна вартість активів або сумарний об"єм реалізації товарів , робіт, послуг цих засновників за підсумками останнього фінансового року перевищує суму у валюті України , еквівалентну 2 млн. Доларів США за офіційним курсом , який діяв на кінець останнього фінансового року , і при цьому не менше ніж у двох засновників вартість активів або об"єм реалізації товарів перевищує суму грошового еквіваленту , рівному 100 тис. Доларів США у кожного. У випадку , коли одним із засновників є державний орган , то в розрахунках вартості активів або об"ємів реалізації товарів використовуються відповідні показники державних підприємств , майно яких передається в статутний фонд створюваного господарюючого суб"єкта ;
- створення господарюючого суб"єкту двома або більше засновниками , які діють на певному товарному ринку , якщо загальна доля засновників на цьому ринку перевищує 35 % ;
- створення

 
 

Цікаве

Загрузка...