WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика права власності в Україні - Курсова робота

Загальна характеристика права власності в Україні - Курсова робота

господарським товариством у відповідності з установчими документами.
Відмінний також правовий режим майна господарського товариства і об'єднання підприємств, яке формується з внесків їх учасників. Він базується на праві спільної власності сторін договору, але для товариства це - спільна часткова, а для об'єднання - спільна сумісна власність. Створене учасниками договору господарське товариство (об'єднання підприємств) як самостійний суб'єкт права володіє, користується і розпоряджається наданим йому майном на засаді повного господарського відання. Майно товариства розподілено на частки, належні його учасникам. Останні мають право за згодою решти його членів поступитися своєю часткою (частиною) іншим учасникам товариства чи третім особам. Винятком з правила може бути передбачене установчими документами право акціонера без узгодження з іншими акціонерами розпоряджатися своїми акціями (продати, подарувати, передати у спадщину), повідомивши про це органи управління акціонерним товариством. Це пояснюється відмінністю правового статусу паю і акції. Остання визнається цінним папером і знаходиться у вільному обігу, за винятком випадків, передбачених законодавством або установчими документами щодо іменних цінних паперів. Членство в товаристві, яке не є акціонерним, може засвідчуватися пайовим свідоцтвом, як в Швейцарії, але воно не є цінним папером.
У об'єднанні підприємств частка його учасників визначається лише в разі виходу з об'єднання або його ліквідації. Об'єктом спільної сумісної власності в даному разі є спільні фінансові й інші фонди, які акумулюють майно, передане об'єднанню як вступні, додаткові, цільові внески, а такожприбуток, одержаний від їх використання. Частка в прибутку визначається відповідно до участі кожного з власників своєю працею і майном.
Вихід із господарського товариства здійснюється за згодою всіх його учасників, які несуть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Об'єднання підприємств користуються принципом безперешкодного виходу з нього: потрібно лише завчасно повідомити об'єднання про свій вихід.
Відрізняються принципи участі в управлінні об'єднанням і товариством.
Члени господарського товариства беруть участь в управлінні справами товариства відповідно до своєї пайки: за принципом "одна акція - один голос" тощо.
Члени об'єднань підприємств беруть участь в їх управлінні на засадах рівності: "Члени асоціації мають рівні права та обов'язки" (наприклад, ст. 4.1. Статуту асоціації українських банків - додаток 1).
Різниця є також у вирішенні питання про відповідальність. Учасники об'єднання не несуть відповідальності за його зобов'язаннями (наприклад, ст. 7.2. Статуту асоціації українських банків - додаток 1). . Інакше вирішується питання в товаристві з додатковою відповідальністю, повному та командитному товаристві. У товаристві з додатковою відповідальністю учасники відповідають за боргами своїми внесками в статутному фонді, а при недостатності цих сум - додатково до внеску кожного з них належним їм майном в однаковому для всіх учасників розмірі. Граничний розмір відповідальності передбачається в установчих документах. Учасники повного товариства і деякі з учасників командитного несуть за його зобов'язаннями солідарну відповідальність всім своїм майном.
Певна різниця властива і праву вступу до складу іншого об'єднання (товариства). Для учасників товариства, як і більшості видів об'єднань, цс право не обмежене. Однак воно недоречне при створенні концерну.
Нагадаємо про можливість поєднання правових характеристик акціонерного товариства і об'єднання підприємств в одному організаційному формуванні, що обумовлено економічною та соціальною роллю акціонування у всіх ланках економіки.
Література
1. Конституція України
2. Цивільний Кодекс України
3. Закон України "Про підприємства в Україні"
4. Закон України "Про власність"
5. Закон України "Про підприємництво"
6. Закон України "Про господарські товариства"
7. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"
8. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні"
9. Закон України "Про антимонопольний комітет"
10. Указ Президента України "Про створення Національної акціонерної холдінгової компанії "Укрнафтогаз"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. №765 "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків"
12. Положення про холдінгові компанії, що створюються в процесі корпортизації та приватизації, затвердженим Указом Президента України від 11.05.94 за № 224/94
13. Положення про порядок одержаня згоди Антимонопольного комітету Укарїни на створення холдінгових компаній в процесі корпоратизації та приватизації
14. Роз'яснення Вищого Арбітражного суду України від 13.02.98 р. № 01-8/55 "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств"
15. Підопригора О.А., Боброва Д.В. "Цивільне право", 1997р.
16. Березюк О. "Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку". Право України.- 1998- № 3
17. Вінник О. "Характерні риси господарських організацій". Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998- № 6
18. Грудницкая С. "Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения" . Предпринемательство, хозяйство и право.- 1996- № 9
19. Грудницька С. "Відмінність об'єднань підпрємств від господарських товариств". Право України.- 1994- № 9
20. Дикань В. "Про створення фінансово-промислових груп в Україні" . Економіка України.-1995- № 11
21. Комаров В. "На межгосударственном уровне определен порядок создания и регулирования деятельности транснациональных корпораций".Риск.1998№ 4
22. Кожевников В., Гончарова І. "Корпорация по-украински". Финансовая консультация.- 1998- № 27
23. Мамубов В.К., Чувпило О.О. "Господарське право зарубіжних країн"
24. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право (курс лекцій), 1996 р.
25. Терещенко М. "Франчайзинг як партнерський бізнес" . Економіка, фінанси, право.- 1998- № 10
26. Уманцив Г., Уманцив Ю., Лысенко О. "Некоторые экономико-правовые аспекты функционирования объединения предприятий в Украине". Предпринимательство, хозяйство и право.-1997-№ 5
27. Хомяк С. "Вы решили ликвидировать общество - как это сделать?" Баланс.- 1998- № 31
28. Шакун В.І., Мельник П.В. Правові аспекти підприємницької діяльності. Київ. Джерела.- 1997 р.
29. Шовкун І. "Законодавчі аспекти створення холдінгових компаній". Закон і бізнес.- 1994
30. Шемшученко Ю.С. Юридический справочник предпринимателя

 
 

Цікаве

Загрузка...