WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правоохоронні органи - Курсова робота

Правоохоронні органи - Курсова робота

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань , охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки ;
2) участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби із загальною кримінальною та організованою злочинністю ;
3) забезпечення і запобігання злочинам , їх припинення , розкриття і розслідування , розшуку осіб , які вчинили злочини , вжиття заходів до усунення причин і умов , що сприяють вчиненню правопорушень ;
4) визначення основних напрямків удосконалення роботи органів внутрішніх справ , надання їм організаційно - методичної та практичної допомоги ;
5) забезпечення виконання кримінальних покарань , участь у ресоціалізації засуджених ;
6) організація роботи , пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки ;
7) забезпечення законності в діяльності працівників і військовослужбовців .
Служба безпеки України .
Правовий статус Служби безпеки України визначається Законом України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року , який складається з таких розділів: "Загальні положення", "Система організація діяльності Служби безпеки України" , "Повноваження Служби безпеки України " , "Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України " , "Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України" , "Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України" .
Закон закріплює , що Служба безпеки України - це держав-ний правовий охоронний орган спеціального призначення , який забезпечує державну безпеку України .
На службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції :
1) захист державного суверенітету , захист незалежності України ;
2) захист конституційного ладу , територіальної цілісності , економічного , науково - технічного і оборонного потенціалу України ;
3) захист законних інтересів держави та прав і свобод громадян від розвідувально - підривної діяльності іноземних спеціальних служб , з боку певних злочинних організацій , груп людей чи навіть окремих осіб ;
4) попередження , виявлення , припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства , тероризму ;
5) боротьба з організованою злочинністю у сфері управління і економіки , мафією і корупцією , які створюють загрозу життєво - важливим інтересам України .
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана :
1) здіснювати розвідувальну та інформаційно - аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління внутрішньої і зовнішньої діяльності , вирішення проблем охорони , інших питань , пов'язаних з національною безпекою України ;
2) виявляти , припиняти та розкривати злочини , розслідування яких віднесено до компетенції згідно закону ;
3) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попе-редження , виявлення , припинення і розкриття будь - яких форм розвідувально - підривної діяльності проти України ;
4) брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України ;
5) забезпечувати захист особистої безпеки громадян ;
6) сприяти прикордонним військам в охороні державного кордону ;
7) забезпечувати засекреченим і шифровим зв'язком державні органи України і посадових осіб відповідно до переліку , який встановлюється урядом України .
Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини . Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення , не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини . У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмеженні у порядку і межах , визначених Конституцією та законами України .
Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством . Органи Служби безпеки України в разі порушення його співробітниками при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинні вжити заходів до поновлення цих прав та свобод , відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди , притягнення винних до відповідальності .
Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк зобов'язана дати їм письмове пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод . Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових осіб та органів Служби безпеки України .
Службі безпеки України , її органам і співробітникам для використання покладених на них обов'язків надається право :
- вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій , що перешкоджають здійсненню повно-важень Служби безпеки України , перевіряти у зв'язку з цим документи , які посвідчують їх особу , а також проводити огляд осіб , їх речей і транспортних засобів , якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховування речових доказів злочинної діяльністі ;
- подавати органам державного управління обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки України , в тому числі про припинення роботи , пов'язаної з державними таємницями , яка виконується з порушенням встановлених правил ;
- одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств і устанонов , організацій , військових частин , громадян та їх об'єднань дані і відомості , необхідні для забезпечення державної безпеки України , а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю ;
- входити у порядку , погодженому з адміністрацією підпри-ємств , установ та організацій і командуванням військових частин , на їх територію і в службові приміщення ;
- - мати слідчі ізолятори для утримання осіб , взятих під варту та затриманих органами Служби безпеки України ;
- морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки ; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород ;
- безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування ( крім таксі ) , залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів , а також попутним транспортом .
Служба безпеки України у своїй діяльності підпоряд-кована Президенту і підконтрольна Верховній Раді України

 
 

Цікаве

Загрузка...