WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична платформа ОУН - Контрольна робота

Юридична платформа ОУН - Контрольна робота

противенстві до імперіялізмів - гарантує кожному народові право на власну національну державу, забезпечує йому соціяльну справед-ливість, може бути побудований справедливий лад та вдержаний тривалий мир між народами.
8. Близький мілітарний крах Німеччини на Сході та повна ідейно-політична компрометація московського імперіялізму, ставить перед поневоленими народами Сходу завдання боротися проти імперіялістичних гнобителів в ім'я перебудови Сходу на нових принципах свободи народам та їх самоозначення у вільних незалежних державах та звільнення народів і людини від політичного гніту й економічної експлутації. Тільки шляхом національних і соціяльних революцій поневолених народів Сходу, що проходитимуть під прапором нових прогресивних ідей і боротьби народів проти імперіялістів, може бути знищений московсько-большевицький імперіялізм.
9. Україна стоїть в центрі сучасної імперіялістичної війни. За панування над Ук-раїною й її експлуатацію борються московські і німецької імперіялісти. Рівночасно Україна як носій прогресивних ідей серед поневолених народів стає вирішальним чин-ником у підготовці революцій на Сході. Україна є першою, яка піднесла на Сході прапор рішучої боротьби поневолених народів протії імперіалістів, і вона почне період національних і соціяльних революцій. Тільки у спільній боротьбі українського народу з іншми поневоленими народами Сходу може бути розбитий большевизм. Відбудова Української Самостійної Соборної Держави забезпечить відбудову і тривале існування національних держав інших народів Східньої, Південно-Східньої та Північної Європи та поневолених народів Азії. Тільки при існуванні Української Держави може бути за-безпечене тривале існування тих народів, що у взаємному порозумінні й співпраці на принципах права кожного народу на власну державу, на справедливий соціяльнии лад та економічну незалежність зможуть ставити опір всім зазіханням ворожих імперіялізмів. Таким чином буде забезпечений тривалий і мирний національний, соціяльний та культурний розвиток тих народів.
Б. До внутрішньої ситуації на українських землях.
І. Зовнішні чинники.
10. Незалежно від ударів, які досі одержала Німеччина на всіх фронтах, її політи-ка на окупованих українських землях іде далі по лінії повного політичного понево-лення й нещадного колоніяльно-економічного грабунку українського народу.
11. Большевицькі агенти московського імперіялізму на українських землях (большевицька партизанка, т. зв. Народна Гвардія) шляхом поширення розкладу між українським народом, провокуванням німецьких ударів та винищуванням українського самостійницького елементу, готують окупацію всіх українських земель большевиками.
12. Недобитки білого російського імперіялізму (Власов, Союз Русских Офицеров) не творять самостійної політичної сили. Вислуговуючись чужим імперіялізмам та прагнучи до відбудови реакційного поміщицько-капіталістичного ладу, вони не мають серед українського народу жодного політичного впливу, а російський елемент штовхають до большевизму.
13. Польська імперіялістична верхівка є вислужником чужих імперіялістів та ворогом свободи народів. Вона намагається запрягти польські меншини на українських землях і польські народні маси до боротьби з українським народом та помагає німецькому й московському імперіялізмові винищувати український нарід.
14. Національні меншини України, свідомі спільної долі з українським народом, борються разом з ним за Українську Державу!
II. Внутрішньо-український стан
15. Сучасний період визвольної боротьби українського народу позначається великим зростом національної свідомости й політичної активності на всіх землях, що виявляється у:
а) зв'язанні народніх мас з революційно-визвольною програмою й тактикою Ор-ганізації Українських Націоналістів,
б) в безпосередній участі мас у боротьбі, зокрема у її нових самооборонних та військових формах.
16. Усі спроби опортуністичного табору скерувати визвольну боротьбу українського народу за УССД на манівці співпраці з окупантськими імперіялізмами та дочепити українську визвольну справу до планів отих імперіялізмів, розбивалися об рішучий спротив українських народніх мас.
17. Організація Українських Націоналістів є одиноким, вповні незалежним са-мостійницьким керівником революційно-визвольної боротьби українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу.
В. Наші цілі.
18. Організація Українських Націоналістів бореться за Українську Самостійну Соборну Державу, за право кожного народу на самостійне державне існування, за визволення поневолених народів від імперіялізмів, за побудову справедливого політичного й соціяльного ладу.
Г. Методи й форми нашої боротьби
19. Єдиний шлях для здійснення наших цілей - це революційна боротьба ук-раїнського народу і всіх інших поневолених народів проти імперіялізмів Берліна й Москви, яка приспішить поразку обох імперіалізмів та через національні революції поневолених народів доведе до відбудови їх національних держав.
20. Тільки одностайною боротьбою український народ здобуде Українську Са-мостійну Соборну Державу. Тому нашим завданням є залучити якнайширші народні маси до планової, активної боротьби. В сучасний передреволюційний період залучу-вання народніх мас до боротьбипроходить у формі їх активної участи:
а) в політичних діях,
б) самооборонних діях,
в) у військових діях.
21. Об'єднання українського народу буде здійснене єдино в боротьбі. Прагнучи до об'єднання українського народу, орієнтуємось сьогодні на елементи, здібні до революційної боротьби.
22. Збройна сила українського народу - це основна передумова перемоги в його боротьбі за УССД.
23. Наші цілі здобудемо, вийшовши поза межі України та зв'язавши нашу боротьбу за УССД з боротьбою інших поневолених або загрожених імперіялізмами народів, зокрема народів Сходу, Прибалтики й Балканів, пропагуючи й реалізуючи наше гасло волі народам і людині й права кожного народу на самостійницькі національні держави та протиставитись реакційним концепціям і планам імперіялістів.
24. Організаційна збройна й політична сила українського народу - це єдина га-рантія успіхів на зовнішньому відтинку нашої боротьби.
25. Ведучи боротьбу проти імперіялістичних гнобителів України, ми стоїмо за вилучення всіх другорядних фронтів. У наших зносинах з сусідніми народами розраховуємо на співпрацю з їхніми народніми масами та з їхніми революційними неімперіялістичними елементами й поборюємо всіх попутчиків імперіялізмів.
Політична програма ОУН(б) стала програмою УПА. Вона була надрукована і поширена на Україні у вигляді відозви "За що бореться визвольна революційна Українська Повстанська Армія".
ОУН(б) і УПА розуміли, що потрібний надпартійний політичний орган, який об`єднав би всі національно-визвольні сили українського народу. Внаслідок кропіткої консолідаційної підготовки у липні 1944 р. біля села Недільна на Самбірщині під охороною загонів УПА за участю представників усіх частин України відбулися збори, на яких був створений тимчасовий підпільний український парламент - Українська Головна Визвольна Рада (УГВР).
Провід ОУН, керівництво УГВР великого значення надавали роз'яснювально-пропагандивній роботі серед населення. До цього

 
 

Цікаве

Загрузка...