WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище селянського (фермерського) господарства - Реферат

Правове становище селянського (фермерського) господарства - Реферат

про забезпечення всіх вимог техніки безпеки, виробничої гігієни, санітарних правил та пожежних правил .
Всі трудові спори, тобто розбіжності між суб'єктами трудових відносин, вирішуються районними судами. Це можуть бути спори як стосовно членів СФГ, так і найманих працівників. Вони можуть торкатися організації, дисципліни, оплати праці тощо. Оскільки в цих господарствах немає КТС, такі спори відразу вирішує суд. Розглядаються вони за заявою певного незадоволеного працівника господарства .
При вирішенні трудових спорів суди повинні керуватися або нормами Статуту СФГ та його Правил внутрішнього розпорядку (для членів СФГ), або нормами Кодексу законів про працю України (для осіб, які працюють в господарстві на засадах законодавства про працю, тобто для найманих працівників) .
Як вже зазначалося, окремі види робіт в СФГ можуть виконуватись громадянами (не членами господарства і не найманими працівниками) на умовах укладення цивільно-правового договору підряду. Це означає, що цей громадянин (підрядчик) зобов"язується виконати на свій ризик певну конкретну роботу на замовлення СФГ, яке зобов'язується прийняти та оплатити цю роботу. Трудове законодавство на ці відносини не поширюється .
Селянські (фермерські) господарства повинні здійснювати облік результатів своєї діяльності за господарський рік та вести звітність. Йдеться про бухгалтерський облік та необхідність подання державним органам статистичної звітності. Міністерством сільського господарства і продовольства України розроблені Методичні рекомендації по організації обліку в селянських (фермерських) господарствах .
Ведення обліку і звітності господарствами має на меті з'ясування самим СФГ наслідків своєї діяльності;обгрунтування розрахунку сум оподаткування прибутку (його СФГ сплачують у порядку, що встановлений для сільськогосподарських підприємств); уявлення про розміщення грошових коштів; визначення майнового стану господарства; здійснення самоконтролю і подальшого прогнозування своєї діяльності. Для цього слід вести "Книгу обліку селянського (фермерського) господарства". . Веде облік голова господарства, або, за його дорученням, один з членів СФГ. За подання недостовірної звітності настає відповідальність .
Члени СФГ, починаючи з 16-річного віку, а також наймані працівники підлягають державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню нарівні з іншими пррацівниками сільського господарства .
Кадрове і наукове забезпечення селянських фермерських) господарств (підготовка кадрів) повинні здійснюватись за рахунок державного (республіканського та місцевих) бюджету. Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств та власних коштів самих господарств. Таким жепорядком повинно здійснюватись наукове забезпечення діяльності СФГ проведення наукових досліджень, рекомендацій тощо) .
7. Підстави та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства
Відповідно до Закону "Про селянське (фермерське) господарство" (ст. 29) діяльність господарства припиняється в разі:
1) добровільної відмови голови господарства від земельної ділянки, наданої йому в користування, в тому числі від її оренди, а також при відчуженні земельної ділянки, що належить йому за правом приватної власності;
2) прийняття членами господарства рішення про припинення його діяльності;
3) ведення господарства переважно за рахунок праці найманих працівників;
4) використання землі не за її цільовим призначенням або способами, що призводять до зниження родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення екологічної ситуації;
5) несплати земельного податку, а також орендної плати у встановлені строки;
6) невикористання земельної ділянки для сільськогосподарського виробництва протягом року від дня її надання;
7) вилучення земельної ділянки у встановленому законом порядку для державних і громадських потреб;
8) визнання господарства неплатоспроможним (банкрутом);
9) якщо немає жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його діяльність.
Рішення про припинення діяльності селянського (фермерського) господарства приймається районною (міською) Радою народних депутатів, а в разі його неплатоспромож-ності (банкрутства) - судом. Спори про припинення діяльності господарства вирішуються судом.
Вилучення або примусовий викуп у господарства землі у встановленому порядку для державних і громадських потреб провадиться за його згодою після виділення йому відповідною Радою народних депутатів рівноцінної земельної ділянки, будівництва на новому місці організаціями, для яких відводиться ділянка, житлових, виробничих та інших будівель замість вилучених і відшкодування в повному обсязі збитків включно з упущеною вигодою.
Майно господарства, яке припиняє свою діяльність, використовується насамперед для розрахунків з оплати праці найманих осіб, виконання зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими кредиторами. Решта майна залишається у спільній власності членів господарства або розподіляється між ними за домовленістю.
В разі припинення діяльності господарства до закінчення строку надання йому податкових пільг воно сплачує до місцевого бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в повному розмірі, встановленому для господарства, за винятком тих випадків, коли земельна ділянка вилучається у встановленому порядку для державних і громадських потреб; господарство визнається неплатоспроможним (банкрутом); немає жодного члена господарства або спадкоємця, який бажав би продовжити його діяльність.
Література:
1. Аграрне право України. За ред. Янчука В.З.-К.,Юрінком.,1996.
2. Титова Н.І. Фермер і закон.-Львів.-1996.
3. Титова Н.І. Фермерство в Україні. Основні правові засади.Питання та відповіді.-Львів.-1998.
Законодавство:
1. Закон України від 22.06.1993р. "Про селянське (фермерське) господарство.
2. Земельний Кодекс України.
3. Закон України від 7.02.1991р. "Про власність".
4. Закон України 7.02.1991р. "Про підприємництво".
5. Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села і АПК в народному господарстві".
6. Закон України від 19.09.1996р. "Про плату за землю".
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про хід виконання Закону України "Про селянське (фермерське) господарство та рішень уряду з цього питання" від 13.01.1993р.
8. Постанова Кабінету Міністрів України " Про деякі питання розвитку селянського (фермерського) господарства і кооперативів по виробництву с/г продукції" від 14.03.92р.

 
 

Цікаве

Загрузка...