WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір франчайзингу - Дипломна робота

Договір франчайзингу - Дипломна робота

інформаційно-технологічної підтримки:
технологічне розсилання - щомісячний компакт-диск зі свіжими релізами програм;
типові конфігурації, повідомлення з описанням поліпшень;
прайс-аркуші, інформаційні листи партнерам, новини і щоквартальний каталог програмних продуктів;
методичні посібники;
демо-версії програмних продуктів, типові методики показу, слайди та відео;
консультації електронною поштою (7000 звертань на місяць);
партнерський компакт-диск з рекламно-інформаційними матеріалами;
Web-сервер www.1c.ru тощо.
Серед інших також на Україні слід відмітити діяльність таких компаній що використовують франчайзінг "Ростікс", "Mc Donalds", "Coca Cola", "СИНТ-Мастер".
Аналізуючи стан франчайзінгових відносин на Україні дістаємося висновку, що однією з основних рис, українського франчайзінгу є присутність іноземного елементу. Це викликає певні правові проблеми:
а) з'ясування правосуб'єктності іноземної сторони;
б) правове регулювання і захист виключних прав промислової власності;
в) відповідність українського законодавства міжнародним нормам і угодам.
Таким чином забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, шляхом законодавчого врегулювання, та приведення законодавчої бази франчайзінгу у відповідність з міжнародними угодами є невід'ємними умовами просунення та розвитку франчайзінгу на українському ринку.
Висновок
Стрімке зростання франчайзингу, що спостерігається практично в усьому світі, схоже, буде продовжуватися. Однак дуже мало імовірно, щоб франчайзингові системи завтрашнього дня були цілком ідентичними тим, що існують сьогодні. При стрімких змінах економіці й у той час, коли ідея створення єдиного світового ринку практично стала реальністю, деякі внутрішні аспекти природи франчайзингу як такого знаходяться на межі зміни.
Одним із ключових факторів, що стимулюють ріст франчайзингу, є зменшення частки традиційного виробництва і витиснення його сектором сфери послуг. Франчайзинг особливо добре підходить для бізнесу в сфері суспільного харчування, тому велику популярність, у наш час, здобуває діловий франчайзинг. Він припускає пристосовність до умов ринку. Передача повної концепції бізнесу полегшує входження франчайзингу в підприємницьку діяльність, з тієї причини, що даний вид франчайзингу регламентує практично всі аспекти діяльності даного підприємства. Також при використанні, ділового франчайзингу, франчайзер пропонує різні пільги франчайзі, що в підсумку не може вплинути як на діяльність окремого франчайзі, так і на функціонування всієї системи в цілому.
Однак, на жаль, розвиток франчайзингу в Україні не знаходить належної підтримки на державному рівні. Перше, що гальмує розвиток франчайзингу, - українське законодавство. Наприклад, а США тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше стосуються франчайзингу, у той час як на Україні відсутній навіть закон про франчайзинг.
Як показують дослідження, приблизно половина з зареєстрованих в Україні підприємств малого бізнесу так і не змогли розгорнути свою діяльність через брак стартового капіталу. Очевидно, що франчайзі прийдеться зштовхнутися з тими ж проблемами, що й іншим дрібним підприємцям. Відсутність власних засобів, стримувала і буде стримувати успішний розвиток франшизних підприємств, але є підстави думати, що завдяки специфічним особливостям франчайзингу ринок альтернативного фінансування в даний момент для них більш сприятливий. На жаль, на підтримку з боку франчайзерів вітчизняним підприємцям поки розраховувати не приходиться. Така позиція заснована на нестабільності українського інвестиційного ринку і закордонні франчайзери побоюються ризикувати, не маючи надійних гарантій.
Проте, незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів, франчайзинг в Україні вже успішно розвивається. Усе більше підприємниці в звертається до використання цієї ефективної форми ведення бізнесу. Однак значення його для української економіки переоцінити складно: для франчайзера - це один з найшвидших і ефективних способів створення нових незалежних підприємств, об'єднаних у єдину систему, для франчайзі - розвивати свій власний бізнес на базі перевіреної бізнесу-моделі, а для держави - ефективний інструмент підтримки малого й індивідуального підприємництва, а отже, і розвитку всієї української економіки.
Список літератури
1. Довгань В. Франчайзинг путь к расширению бизнеса.- М.: Дело, 1991.
2. Стенворд Д., Смит Б. "Руководство Барклейз банка: франчайзинг в малом бизнесе. -М. Юнити. 1996р.
3. Дахно И. И. Патентно-лицензионнія работа. -К.:Блиц-информ . 1996
4. Словарь справочник менеджера М.: "Инфа-м". 1999р.
5. Стонер Джеймс А. Ф. Долан Едвін Г. Вступ у бізнес К. Видавництво Європейського факультету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 2000р.
6. Предпринимательство. Учебник М.: "Дело". 1999р.
7. Цивільне право України. Підручник. Книга перша. К.: "Юринком Інтер". 2000р.
8. Журнал Предпринимательство, хозяйство и право И. Килимник "Договор франчайзинга: анализ содержания" №9 вересень 2000р.
9. Журнал Галицкі контракти Андрій Миронюк, Олена Мозгова Франчайзинг: за образом і подобою №24, червень 1999р.
10. Журнал Юридическая практика Любовь НЕСТЕРЕНКО,
Ангелина РАДИОНОВА № 12 (170), 21 марта 2001 года "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ" НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ Проблемы трактовки термина "роялти" применительно к налогообложению операций с интеллектуальной собственностью № 12 (170), 21 марта 2001г.
Додатки
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика видів франчайзингу.
Вид франчайзингу Тип франшизы Переваги Недоліки
Товарний товар Простота застосування Обмежена сфера застосування, вузька спеціалізація франчайзі
Виробничий технологія/ вихідний компонент Висока ефективність; простота контролю з боку франчайзера великі початкові витрати на придбання франшизы; сильна залежність від франчайзера
Діловий Модель франшизного бізнесу найширша сфера застосування; швидка пристосовність до умов ринку іноді черезмірна регламентація діяльності придушує ініціативність франчайзі
Конверсійний Конвертація зменшення витратної частини бюджету за рахунок зниження витрат необхідність адаптації приватного підприємця до залежного положення
Корпоративний Мережа франшизных підприємств акумуляція позитивних якостей вищерозглянутихвидів франчайзингу диверсифікація бізнесу часта розбіжність цілей франчайзі з інтересами франчайзера; уповільнене реагування бізнесу на зміни умов ринку
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристика методів франчайзингу.
Метод франчайзингу Умови розповсюдження
Переваги
Недоліки
Класичний Стандартні простота застосування досить повільне розширення мережі; великі витрати
Регіональний (районний) Головний франчайзі розширює мережу в
Визначеному регіоні переваги при встановленні ціни; зменшення витрат на контроль з боку франчайзера досить жорсткі умови договору по освоєнню території
Суб-франчайзинг Власник районної франшизы

 
 

Цікаве

Загрузка...