WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

відділувідповідно до затвердженої штатної чисельності і фонду оплати праці, проводить оперативні наради, з працівниками відділу, вносить пропозиції керівництву управління щодо хаохоченняпрацівників відділу та застосування заходів дисціплінарного стягнення, контролює виконання працівниками відділу їх обов'язків, доручень керівництва управління і начальника відділу, визначає завдання для працівників відділу. Начальник відділу несе персональну відповідальність перед начальником управління за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним функцій.
Під час проходження магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстиції у відділі правової просвіти…я ознайомилась з правами відділу це
- здійснення перевірок в районних, міських управліннях юстиції, районних (міських), держнотконторах, на державних підприємствах, в установах, організаціях з питань віднесених до компетенції відділу;
- залучення вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на відділ, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
- скликати наради, що належать до його компетенції;
- одержувати у встановленому порядку від працівників управління документи, довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- інформувати керівництво управління у разі покладення на відділ роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні відділи або працівники не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
- залучати за згодою керівництва управління відповідних спеціалістів для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
Отже відділ правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управління юстиції відіграє дуже важливу роль у формуванні правової думки у населення України. Він реалізує свій вплив на громадян шляхом публікації науково-методичних статей у засобах масової інформації, щодо найважливіших законопроектів уряду України.
4. Особливості роботи відділу державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян Київського обласнорго управлння юстиції
Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян (надалі - відділ) є структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції (надалі - управління).
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 30.08.2000 р. № 36/5, наказами Міністерства юстиції України та начальника Управління, постановами колегії Міністерства юстиції України, обласного управління юстиції та цим Положенням
Даний відділ підпорядковується начальнику управління, заступнику начальника управління та начальнику відділу, який є його безпосереднім керівником, який являється заступником начальника управління
Основними завданнями відділу є:
- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики та захисту прав людини та громадянина шляхом надання фізичним та юридичним особам правової допомоги;
- участь у проведенні в Україні правової реформи;
- участь в роботі з вдосконалення законодавства, сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
- державна реєстрація нормативно-правових актів обласної державної адміністрацій, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю;
- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством.
Відділ очолює заступник начальника управління юстиції - начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника обласного управління юстиції:
- організовує роботу відділу;
- забезпечує виконання доручень начальника управління;
- розподіляє обов'язки між працівниками відділу;
- разом із відділом роботи з кадрами здійснює роботу щодо укомплектування штату працівників відділу відповідно до затвердженої чисельності і фонду оплати праці;
- проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю відділу;
- вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення працівників відділу та застосування заходів дисциплінарного стягнення;
- контролює виконання доручень працівниками відділу;
- бере участь у засіданнях науково-консультативних та інших дорадчих органах при управлінні, вносить пропозиції для розгляду на їх засіданнях, а також для включення в план їх роботи;
- за дорученням начальника управління підписує вихідні з відділу листи та інші документи;
- визначає завдання для працівників відділу;
- за дорученням начальника управління представляє управління в органах державної влади та інших організаціях з питань, що віднесені до компетенції відділу.
В ході магістерського стажування я мала змогу детально ознайомитися з порядком легалізації спілок, об'єднань громадян. Отже відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування.
Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін'юстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.
До заяви додаються:
1) статут (положення) в двох примірниках;
2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);
3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
4) дані про наявність місцевих осередків підтверджені протоколами конференцій (зборів);
5)

 
 

Цікаве

Загрузка...