WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

архіву відповідно до затвердженої штатної чисельності:
- проводити оперативні наради з питань діяльності відділу та установ нотаріатуобласті;
- вносити пропозиції керівництву управління щодо заохочення працівників відділу, працівників державних нотаріальних контор, нотаріального архіву та притягнення до дисциплінарної відповідальності нотаріусів, а також працівників установ нотаріату;
- визначити обов'язки та завдання для працівників відділу;
Начальник відділу несе персональну відповідальність перед начальником обласного управління юстиції та відповідним заступником за виконання покладених на відділ та установи нотаріату завдань і здійснення ним своїх функцій.
За час стажування у відділі нотаріату я дізналась, що працівники даного відділу для виконання покладених на них завдань здійснюють наступні функції:
- організовують роботу державних нотаріальних контор та нотаріального архіву; перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, надає методичну та практичну допомогу;
- вносить пропозиції щодо відкриття та ліквідації державни нотаріальих контор, нотаріального архіву;встановлення штатної чисельності їх працівників та місцезнаходження;
- готує пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення установ державного нотаріату, розподіл коштів спеціального фонду нотаріату, а також вносить пропозиції стосовно заохочення працівників;
- забезпечує роьоту кваліфікаційної комісії нотаріату;
- організовує та контролює стажування осіб, чкі мають намір займатися нотаріальною діяльністю;
- готує пропозиції щодо визначення граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах області для подальшого подання їх до Мін'юсту України;
- забезпечує діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальих документів;
- готує пропозиції щодо визначення нотаріального округу, реєстрації приватної нотаріальної діяльності, внесення змін в реєстраційне посвідчення та анулювання його, контролює дотриманя вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
- готує пропозиції щодо призупинення діяльності нотаріусів анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- контролює обіг спеціальних бланкі та захисних знаків нотаріальни документів, готує подання до Мін'юсту щодо необхідності виготовлення печаток, штампів нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мін'юстом України;
- розробляє положення, готує пропозиції щодо визнання розміру оплати за надання державними нотаріусами та працівиками державних установ нотаріату додаткових платних помлуг правового, інформаційного та технічного характеру, а також забезпечення організаційного керівництва цією роботою4
- забезпечує достовірність та оперативне подання статистичних та інших звітів;
- здійснює роботу з кадровим резервом на посади працівників відділу та установ нотаріату;
- організовує та проводить стажування нотаріусів з метою підвищення їх професійного рівня;
- веде облік нотаріальної практики;
- здійснює перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, нотаріального архіву та приватних нотаріусів в межах своєї компетенції;
- готує пропозиції стосовно заміщення державних нотаріусів під час відпусток та на період тимчасової непрацездатності.
Робота відділу нотаріату є дуже важливою, без якої б не функціонували нотаріальні контори, як приватні так і державні. Начальник відділу нотаріату Київського обласного управління юстиції слідкує за здачею кваліфікаційних іспитів нотаріусами різних підвідомчих йому нотаріальних контор, що дає змогу слідкувати за кваліфікованістю нотаріусів та якісністю надання їми нотаріальних послуг населенню.
3. Основні напрямки діяльності відділу правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи
В ході магістерського стажування в Київському обласному управління юстиції я мала змогу ознайомитися з роботою відділу правової освіти, методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи (далі відділ) він є структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції, підпорядковується начальнику обласного управління та заступнику начальника, який безпосередньо координує роботу даного відділу, робота відділу проводиться відповідно планів роботи обласного управління та плану відділу.
Відділ забезпечує виконання завдань покладених на управління юстиції щодо забезпечення реалізації державної правової політики, захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності, здійснення роботи по систематизації законодавства, формуванню у громадян правового світогляду, методичному керівництву правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах організаціях.
Працівники відділу в своїй роботі здійснюють наступні функції: вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах на підприємствах, установах, організаціях, бере участь у забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; надає методичну допомогу представникам державних органів в реалізації програм правової освіти населення; консультує представників державних органів з питань підготовки навчально-методичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; вивчає попит на юридичну літературу, вносить пропозиції щодо її випуску місцевими видавництвами; бере участь у виданні журналів і газет правового характеру; бере участь разом із місцевими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки в організації роботи з підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування; перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшенння цієї роботи; вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, проводить стажування працівників юридичних служб; поширює сучасні новітні форми й методи роботи з праввого забезпечення господарської діяльності; веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; за дорученням начальника управління здійснює інші функції, прердбачені чинним законодавством.
Відділ правової просвіти, методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управління юстиції в своєму складі має трьох державних службовців: начальника відідлу, головного спеціаліста та спеціаліста. Начальник відділу організовує та контролює роботу відділу, разом з відділом рроботи з кадрами здійснює роботу щодо укомплектування щтату працівників

 
 

Цікаве

Загрузка...