WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (звіт) - Реферат

виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розглядупитань, що належать до компетенції управління; вносити до Мін'юсту України пропозиції що до зупинення на певний строк дії виданої Мін'юстом України ліцензії у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений строк умов Мін'юсту України; одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади; брати участь у розроблені пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів; скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів; установлювати згідно з чинним законодавством тарифи за надання працівниками установ нотаріату та органів реєстрації актів громадського стану додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру.
Управління юстиції здійснює свої повноваження , як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку місцеві управління юстиції. В своїй діяльності управління взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами , організаціями на відповідній території.
Дана установа наділена правом в межах своєї компетенції видавати накази, які є обов'язковими для виконання районними, районними у містах , міськими ( далі місцевими) управліннями юстиції, підвідомчими цому установами, органами та посадовими особами, у деяких випадках нормативно-правові акти управління юстиції є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.
Як і всі нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Управління у разі потреби видає з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Начальник Київського обласного управління юстиції призначається і звільняється з посади Міністром юстицій України за погодженням з головою Київської міської державної адміністрації, заступники начальника управління призначаються та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням начальника управління. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі.
Київське обласне управління юстиції виконує накази та доручення міністерства юстиції України, Державного секретаря Міністерства юстиції України та його заступників. Крім того управління організовує та контролює їх виконання підвідомчими органами та установами. Спеціаліст відділу звернень громадян, документування та контролю здійснює контроль за організацією виконання наказів, доручень Мін'юсту в підрозділах апарату доповідає про стан роботи начальнику управління, вносить пропозиції відносно вдосконалення.
Спеціаліст з питань систематизації законодавства забезпечує опис нормативно-правових актів та веде систематизовану картотеку.
Київське обласне управління юстиції в своєму складі має відділи такі, як:
- відділ нотаріату;
- відділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян;
- відділ правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаціїної роботи;
- відділ діловодства, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва;
- відділ звернень громадян, документування та контролю;
- відділ державної виконавчої служби;
- відділ кадрової роботи та державної служби;
- відділ фінансування бухгалтерського обліку та звітності
За час мого перебування на практиці я ознайомилася з роботою таких відділів - правової просвіти, методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи, державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян, нотаріату, кадри, РАГС.
Київське обласне управління юстиції являє собою державний орган, який в своїй діяльності підпорядковується Міністерству юстиції України є його дорадчим органом і здійснює керівництво і контроль над міськими, районними, районними у містах управліннями юстиції.
2. Організація роботи відділу нотаріату Київського обласного управління юстиції
Відділ нотаріату є структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами, актами Президента, Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, планами роботи Київського обласного управління юстиції, постановами колегії та наказами Мін'юсту України, обласного управління юстиції. Працівники відділу підпорядковуються начальнику відділу нотаріату, начальнику управління та його заступнику, який безпосередньо координує та контролює діяльність установ нотаріату відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Відділ нотаріату в своїй діяльності здійснює керівництво та організацію роботи державних нотаріальних контор та обласного нотаріального архіву; забезпечує контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїх обов'язків; у випадках передбачених законодавством реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави нерухомого майна та реєстру прав на нерухоме майно; здійснює контроль за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно; також до завдань відділу входить сприяння розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб; координує діяльність установ нотаріату з Державним підприємством "Інформаційний центр " та Асоціацією нотаріусів області; забезпечує прийом громадян та юридичних осіб відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та підготовку письмових відповідей.
Відділ нотаріату в управління налічує три працівника: начальник відділу, головний спеціаліст та спеціаліст, які виконують вище перераховані завдання.
Начальник відділу призначається та звільняється з посади начальником управління юстиції, за погодженням з заступником начальником управління , який контролює діяльність установ нотаріату на нього Положенням про відділ нотаріату Київського обласного управління юстиції покладені наступні обов'язки:
- організовувати спрямовувати роботу відділу;
- забезпечувати виконання доручень начальника управління, заступника начальника, який координує роботу установ нотаріату:
- разом з відділом кадрів здійснювати роботу щодо укомплектування штату працівників відділу та працівників державних нотаріальних контор області та нотаріального

 
 

Цікаве

Загрузка...