WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавча база правового регулювання економіки в Україні - Курсова робота

Законодавча база правового регулювання економіки в Україні - Курсова робота

строком на 5 років без проведення експертизи по суті. В НДЦПЕ створено спеціальний підрозділ для розгляду заявок на такі патенти. Вартість отримання "короткого" патенту становить лише 42,5 грн, а строк його видачі 7-8 місяців від дати подання заявки. Така форма швидкого і дешевого отримання патенту особливо зручна для надання правової охорони винаходам, створе-ним в результаті виконання науково-дослідних робіт, оскільки протягом 5-річного строку дії патенту вона дає можливість науковим установам довести винахід до промислової реалізації, після чого можна трансформувати "короткий" патент у звичайний зі строком дії 20 років. Це також стосується винахідників, які бажають отримати патент на своє ім'я.
Ефективність виконання чинного законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності значною мірою залежить від рівня патентно-правової підготовки як творців цієї форми власності, так і спеціалістів, пов'язаних з наданням і використанням цих об'єктів. На жаль, багатьом винахідникам ще психологічно важко перейнятися усвідомленням того, що саме вони є повноправними власниками своїх творчих доробок і від них у визначальній мірі залежить забезпечення своєчасної правової охорони та ефективне використання винаходів.
Суттєвою проблемою на шляху подальшого розвитку державної системи охорони промислової власності є гостра нестача кваліфікованих фахівців у цій галузі. Робота експертів, патентних повірених, інших спеціалістів, які мають справу із забезпеченням придбання і використання прав на об'єкти промислової власності, потребує спеціальної юридичної (патентно-правової) і науково-технічної підготовки, їхня діяльність тісно пов'язана з обробкою та дослідженням великого масиву патентної і науково-технічної інформації, більша частина якої надходить і зберігається на сучасних електронних носіях і викладена іноземними мовами. Це потребує відповідної комп'ютерної та мовної підготовки фахівців.
Крім того, бракує правової обізнаності в сфері охорони інтелектуальної власності як у суб'єктів, які створюють об'єкти промислової власності (науковців, винахідників, конструкторів, технологів, дизайнерів), так і у посадових осіб, відповідальних за використання об'єктів промислової власності. В Україні практично відсутні фахівці з питань маркетингу інтелектуальної власності.
Охорона прав на створені в Україні об'єкти інтелектуальної власності за її межами забезпечується завдяки активній позиції Держпатенту в розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері. Україна є учасницею восьми найголовніших міжнародних угод і договорів у цій сфері, активним членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) і постійно розширює свою участь у міжнародному співробітництві. Україною підписано угоди із США: "Угоду про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки" (діє з червня 1992 р.), "Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в сфері науки і технологій" (діє з березня 1996 р.), а також "Угоду між Україною і Сполученими Штатами Америки в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях" (діє з травня 1996 р.), в яких велика увага приділена питанням, пов'язаним з охороною інтелектуальної власності .
Про визнання ролі і авторитету нашої держави в міжнародній системі охорони інтелектуальної власності свідчить неодноразове обрання представника України на керівні посади Генеральної асамблеї ВОІВ, зокрема її голови, а також союзів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ.
Важливим напрямом діяльності Держпатенту України є співробітництво із структурами Європейського Союзу (ЄС). Представники відомства згідно з Указом Президента України увійшли до складу Ради та Комітету з питань співробітництва ма Україною та ЄС.
Діють двосторонні міжурядові договори з питань співробітництва в сфері охорони промислової власності з Росією, Бєларуссю, Узбекистаном. Укладено Угоду про обмін інформацією між Держпатентом України та Національним патентним відомством Казахстану.
Україна активно співпрацює з неурядовими та громадськими організаціями з питань охорони промислової власності, зокрема, з Міжнародною асоціацією з охорони промислової власності (АІРРІ), Міжнародною федерацією винахідницьких організацій (ІFІА), Міжнародною федерацією патентних повірених (FІСРІ), Ліцензійним товариством (LЕS), Міжнародною асоціацією власників товарних знаків (ІNТА).
Все це сприяє підвищенню міжнародного авторитету нашої держави.
Держпатент України здійснює видавничу діяльність. Регулярно виходить у світ офіційний бюлетень відомства "Промислова власність". Публікуються щорічні звіти про діяльність Держпатенту України. Найбільш важливі питання охорони промислової власності постійно висвітлюються в засобах масової інформації (газети "Інновація", "Світ" тощо). Вже цього року планується започаткувати видання науково-популярного журналу Держпатенту України "Інтелектуальна власність". Журнал призначений для широкого кола читачів - винахідників і раціоналізаторів, науковців, працівників промисловості, підприємців, спеціалістів у галузі охорони інтелектуальної власності. Планується публікувати в журналі матеріали проблемних і практичних питань охорони і використання інтелектуальної власності в Україні, висвітлювати вітчизняний і міжнародний досвід у цій сфері, пропагувати досягнення науково-технічної та дизайнерської творчості.
Враховуючи особливу важливість забезпечення правової охорони результатів вітчизняних наукових розробок, Держпатент велику увагу приділяє співробітництву з НАН України, яке вже стало доброю традицією. З травня 1995 р. діє договір про співробітництво між НАН України та держпатентом. У рамках виконання цього договору. Держпатентом спільно з НАН України, ВОІВ та Міжнародною асоціацією академій наук організовано та проведено кілька міжнародних семінарів з питань охорони і використання об'єктів інтелектуальної власності, результатів наукових розробок. У рамках здійснення цього співробітництва Держпатентом України були підготовлені пропозиції щодо надання науковим закладам Академії додаткових послуг з метою забезпечення охорони результатів науково-дослідних розробок (можливість користування патентно-інформаційним фондом Держпатенту при здійсненні попереднього пошуку по заявках на винаходи, здійснення Держпатентом пошуку навизначення новизни заявлених об'єктів, передбачено прискорений розгляд заявок на винаходи, які вирішують найбільш складні та актуальні проблеми, тощо). Постановою від 22 жовтня 1997 р. Президія НАН України підтримала пропозиції Держпатенту і визначила конкретні заходи для їх реалізації.
Все сказане дає підстави зробити висновок, що, незважаючи на існуючі труднощі, державна система охорони промислової власності в Україні в цілому створена, діє і розвивається.
Існує ряд невирішених проблем, які ускладнюють ефективне виконання законодавства України з охорони інтелектуальної власності, головні з яких такі.
Законами України про охорону прав на об'єкти промислової власності передбачена державна підтримка і стимулювання процесів створення та використання об'єктів промислової

 
 

Цікаве

Загрузка...