WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація: зміст, цілі, шляхи - Курсова робота

Приватизація: зміст, цілі, шляхи - Курсова робота

гальмують процес приватизації.
До основних функцій Фонду державного майна України належать:
- видання нормативних документів з питань приватизації;
- участь у розробці методичної і нормативної документації щодо приватизації державного майна;
- розроблення щорічних програм приватизації загальнодержавного майна;
- створення комісій з приватизації;
- перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства;
- продаж державного майна;
- участь в створенні спільних підприємств;
- надання ліцензій посередникам;
- залучення іноземних інвесторів;
- складання щорічного звіту про проведення приватизації, балансу заходів і витрат Фонду та інформування про хід приватизаційного процесу в країні.
До функцій Фонду державного майна і його регіональних відділень і представництв не належить відслідковування соціально-економічних наслідків приватизації.
Основними принципами приватизації в Україні є:
- законність;
- державне регулювання і контроль;
- надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;
- надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів приватизованих підприємств;
- забезпечення соціальної захищеності і рівності прав участі громадян України в процесі приватизації;
- платність відчужуваності державного майна;
- пріоритетне право трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
- безоплатна передача частки державного майна кожному громадянину України за приватизаційні папери; дотримання антимонопольного законодавства;
- повне, своєчасне і достовірне інформування громадян про порядок приватизації і відомості про об'єкти приватизації;
- урахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною формою власності й об'єктів науково-технічної сфери;
- застосування переважно конкурентних засобів у випадку приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих об'єктів і об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, суспільного харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу, а також продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх і крупних підприємств.
Центральне місце в державній приватизаційній програмі приділяється способам приватизації. Програма передбачає 8 способів приватизації державного майна.
1) Викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, створеними працівниками цих об'єктів. Такий спосіб приватизації не передбачає конкуренції покупців.
2) Викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації. Це - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта (або його частини) стає товариство покупців, створене його працівниками згідно з розробленим власним планом, альтернативним запропонованому комісією з приватизації.
3) Викуп державного майна, зданого в оренду. За даного способу приватизації власником об'єкта стає його орендар.
4) Продаж на аукціоні - спосіб приватизації, коли власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну.
5) Продаж за некомерційним конкурсом. У даному випадку власником об'єкта стає покупець, котрий запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.
6) Продаж за комерційним конкурсом. Тут власником об'єкта стає покупець, який запропонував найвищу ціну.
7) Продаж з відстрочкою платежу. Власником стає покупець, котрий на конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об'єкт з відстрочкою платежу на три роки за умови попереднього внесення 30% його вартості.
8) Продаж акцій відкритих акціонерних товариств (на аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі). Власниками державних підприємств тут стають покупці, які на конкурсних засадах запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій.
До об'єктів приватизації відносяться:
- майно підприємств, цехів, виробництв, ділянок, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо у випадку їхнього виділення в самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва по основній спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються;
- об'єкти незавершеного будівництва і законсервовані об'єкти;
- акції (частки, паї), що належать державі, в майні господарських товариств і інших об'єднань.
Суб'єктами процесу приватизації є:
- державні органи приватизації;
- покупці (їхні представники);
- посередники.
Покупцями державного майна можуть бути:
- громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства;
- юридичні особи, зареєстровані на території України;
- юридичні особи інших держав.
Не мають права бути покупцями органи державної влади й управління, працівники Фонду державного майна України та його регіональних відділень, а також юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%, та інші суб'єкти, перелік яких визначається державою.
До посередників приватизації належать:
- фінансові посередники - здійснюють продаж придбаних акцій на ринку цінних паперів;
- довірчі товариства - від імені, за дорученням і за рахунок власників приватизаційних паперів здійснюють представницьку діяльність з приватизаційнимипаперами;
- холдинги та інвестиційні фонди - акумулюють приватизаційні кошти громадян та вклади інших покупців в обмін на акції власного випуску.
Види приватизаційних паперів:
- приватизаційні майнові сертифікати;
- компенсаційні сертифікати;
- житлові чеки;
- земельні бони.
Кожний громадянин України може брати участь у приватизації державних підприємств, використовуючи для цього перераховані вище приватизаційні папери.
Працівники підприємств, що приватизуються, мають пільги:
1) Право на першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на загальну суму виданого працівнику приватизаційного сертифіката.
2) Право на першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката.
3) Товариства покупців, створені працівниками підприємств, що приватизуються, мають пріоритетні права на придбання підприємства за конкурсом і в розстрочку платежу.
Місцеві органи влади відповідно до своєї компетенції можуть надавати додаткові пільги працівникам окремих підприємств аж до безоплатної передачі їм частки або всього майна, що приватизується.
3.5. Аналіз приватизаційних процесів на Україні.
Як же протікали процеси роздержавлення і приватизації в Україні? Яка динаміка цих процесів? Яким чином зазначені процеси впливають на економічну ефективність роботи підприємств? Зупинимося на даних питаннях більш докладно.
Роздержавлення і приватизація державного майна в Україні здійснюються із 1992 року. Цей рік ознаменував початок першого етапу приватизації в Україні. З самого початку процес роздержавлення і зміни форми власності йшов достатньо тяжко і повільними темпами. Це

 
 

Цікаве

Загрузка...