WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи функціонування трубопровідного транспорту - Курсова робота

Правові основи функціонування трубопровідного транспорту - Курсова робота

ст.3 Закону України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 р. відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом України "Про транспорт", Законом України "Про підприємства в Україні", цим Законом, Законом України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період" від 20 жовтня 1998 р. та іншими законодавчими актами України. Метою законодавства про трубопровідний транспорт є регулювання відносин на всіх етапах створення та функціонування (проектування, будівництво, експлуатація, капітальний ремонт,реконструкція тощо) трубопровідного транспорту, встановлення гарантій безпеки життя та здоров'я населення, забезпечення охорони навколишнього природного середовища і національного багатства України від можливого негативного впливу під час експлуатації об'єктів цього виду транспорту. 1
---------
1 частина 3 статті 3 Закону України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 р., із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 грудня 2003 року N 1377-IV
1. Трубопровідний транспорт: поняття , види та структура системи.
Трубопровідний транспорт почав набувати значення лише у другій половині XX сторіччя. На сучасному етапі в Україні існує система трубопровідного транспорту, яка згідно із ст. 2 Закону України "Про трубопровідний транспорт" складається з магістрального та промислового трубопровідного транспорту.
Магістральний трубопровід - це технологічний комплекс, що функціонує як єдина система, до якої входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
Промислові трубопроводи - решта немагістральних трубо-проводів в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газо-провідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.
Основою економічних і соціальних відносин підприємств трубопровідного транспорту, що виникають у процесі їхньої діяльності, є принцип взаємної вигоди.
Основними принципами державної політики у сфері трубопровідного транспорту, враховуючи його пріоритетність в економіці України, є:
1) забезпечення надійного та безпечною функціонування
трубопровідною транспорту,
2) забезпечення виконання першочергових завдань, спрямованих на підтримку обороноздатності держави;
3) координація науково-дослідних, пошукових, проектно-конструкторських, експертних та інших інженерних робіт і
послуг у цій галузі;
4) сприяння реконструкції і модернізації діючих об'ємів,
оснащення їх сучасним ефективним обладнанням, автоматизованими системами обліку і контролю тощо;
5) зменшення енергетичної залежності України від держав-експортерів традиційних енергоносіїв (нафти, газу та продуктів їх переробки);
6) додержання екологічної безпеки трубопровідного
транспорту;
7) захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і організацій трубопровідною транспорту;
8) забезпечення якісних і безпечних послуг у транспортуванні енергоносіїв та хімічних продуктів через територію України;
9) сприяння раціональному транспортуванню вуглеводнів,
хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин;
10) сприяння міжнародному співробітництву у сфері трубопровідного транспорту.2
_______
2 стаття 6 Закону України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 р.
2. Суб'єкти управління та контроль у сфері трубопровідного транспорту
Визначаючи правовий статус підприємств трубопровідного транспорту, слід зазначити, що він базується на системі певних прав та обов'язків.
Державне управління у сфері трубопровідного транспорту здійснюють центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевою самоврядування в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства України.
На введений особливий період безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль за їх діяльністю забезпечують органи Міністерства оборони України.
Місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:
а) погоджують розміщення споруд та інших об'єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування
підприємствам трубопровідного транспорту згідно з Земель
ним кодексом України;
б) вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об'єктів трубопровідного транспорту;
в) беруть участь у складанні та узгодженні планів захисту
персоналу і населення, спільних заходів щодо виконання робіт в умовах надзвичайного стану;
г) забезпечують оповіщення та інформування населення про заходи захисту і правила поведінки в умовах надзвичайною стану, а також під час експлуатації об'єктів трубопровідною транспорту із залученням до цієї роботи спеціалістів підприємств трубопровідного транспорту;
д) приймають від підприємств, установ та організацій тру-бопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і віддають їх іншим підприємствам, установам та організаціям в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Роботи, пов'язані з ліквідацією і попередженням аварійних ситуацій на діючих трубопроводах, виконуються негайно з повідомленням про це відповідних органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, територіальних штабів Цивільної оборони України.
Місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, власники землі і землекористувачі, що сприяють відведенню земель під об'єкти трубопровідного транспорту, рішення про будівництво яких було прийнято у встановленому чинним законодавством України порядку, мають пріоритетне право на забезпечення продуктами транспортування.
Взаємовідносини суб'єктів, яким передано в управління об'єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв'язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або

 
 

Цікаве

Загрузка...