WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

управління (органів, посадових осіб) на зміни у зовнішньому середовищі, що є неможливим без забезпечення безперервності інформаційних потоків, об'єднання у єдине ціле управлінських структур, діяльність яких спрямована на виконання спільної мети, встановленої чинним законодавством. Разом з тим таке завдання постає надзвичайно складним у зв'язку з тим, що кожна структурна складова транспортної системи - кожна підсистема (залізничний, морський та річковий транспорт, автомобільний транспорт, цивільний повітряний транспорт, трубопровідний транспорт) - має свої особливості організаційної побудови, функціонування, інформаційних потоків та ін. Так, на сьогодні окремі заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення проводяться Державною автомобільною інспекцією МВС України особливо з питань угонів транспортних засобів та реєстрації транспортних засобів. У зв'язку з цим удосконалення інформаційного забезпечення повинно проводитись у кожній з названих підсистем, але з врахуванням необхідності формування єдиної системи інформаційного забезпечення як комплексу процедур і методів, який спрямований на забезпечення керівництва системи управління інформацією, необхідною для прийняття різноманітних рішень.
Прогностична функція складається з того, що, володіючи певним обсягом інформації, суб'єкти управлінської діяльності можуть передбачити позитивний або негативний розвиток об'єкта управління. Прогноз містить у собі гіпотезу, ймовірність набуття певних результатів. Дія прогностичної функціїпов'язана насамперед з передбаченням змін у системі органів державного управління, моделюванням поведінки управлінців, прогнозуванням наслідків управлінських рішень.
Зміст прикладної функції складається з того, що управлінські рішення повинні бути виконані шляхом розроблення та впровадження відповідного механізму. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання щодо вивчення досвіду розроблення та впровадження механізму прийняття управлінських рішень, який існує у демократичних країнах. Б.Чічерін зазначив, що "старания заменить мировое развитие и опыт веков чем-нибудь новым и небывалым не что иное, как праздные фантазии. ...действительная жизнь, равно как и здравая теория, не придаст этим измышлениям ни малейшей цены".
Зміст комунікаційної функції полягає у здійсненні взаємовідносин як між органами державного управління, їх окремими підрозділами, так і за межами системи державного управління - взаємозв'язки, ділові контакти з відповідними структурами іноземних держав, їх представниками, можливість використання досвіду державного управління демократичних країн, взаємозв'язки з органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими організаціями. Слід зауважити, що форма державного правління, стабільність державності, сталість та, у той же час, можливість гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі державного управління транспортною системою визначають успіх інвестиційної діяльності в цю сферу, впливають на пожвавлення зовнішньоекономічних відносин та в кінцевому підсумку - на ефективність макроекономічних перетворень.
б) спеціальні функції державного управління;
Наступну підгрупу функцій, виділених за ознакою характеру управлінських завдань, становлять спеціальні функції - ті, що відображають особливості управлінського впливу конкретного суб'єкта управління на транспортну систему (Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство транспорту України та інші) або на об'єкт управління (залізничний транспорт, автомобільний транспорт, шляхове господарство та
Враховуючи, що відносини у сфері діяльності транспорту становлять окрему сферу суспільних відносин, доцільним є доповнення кола функцій специфічними - тими, які притаманні тільки цій сфері суспільних відносин: ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту, охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту, безпечне функціонування транспорту, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту та ін.
Разом з тим спеціальні і специфічні функції можуть бути класифіковані і за іншими ознаками. Так, спеціальні функції діяльності суб'єктів управління транспортною системою можна також класифікувати за ознакою суб'єкта управління окремою сферою транспортних відносин. Наприклад, у сфері управління повітряним транспортом суб'єктом управління є Державний департамент авіаційного транспорту України, спеціальними функціями якого, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 р. № 573 (із змінами і доповненнями) " Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту", є: нагляд за безпекою виконання польотів повітрянми суднами, регулювання використання повітряного простору України, захист авіації від актів незаконного втручання в її діяльність та ін. Серед спеціальних функцій Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 262 (із змінами і доповненнями) "Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України", можна відмітити: організацію злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях; вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, його інфраструктури та надійності його роботи; регулювання у сфері організації та забезпечення процесу залізничних перевезень тощо.
Основу класифікації специфічних функцій може становити відповідність окремій ланці організаційної структури певного апарату управління. Так, серед основних структурних підрозділів Укрзалізниці можна виділити Головне комерційне управління, Головне управління колійного господарства, Головне управління локомотивного господарства, Головне управління безпеки руху поїздів і автотранспорту та ін. Кожний із структурних підрозділів здійснює певні специфічні функції.
в) допоміжні функції державного управління;
Останню підгрупу функцій, виділених за ознакою характеру управлінських завдань, становлять допоміжні функції (діловодство, секретаріат, архівна діяльність, канцелярська діяльність) призначені для обслуговування процесу управління. Зміст допоміжних функцій збігається із змістом забезпечувальних функцій, виділених за ознакою структурного підходу до систематизації функцій державного управління транспортною системою. Він полягає у призначенні щодо забезпечення процесу управління.
За ознакою структурного підходу виділені такі функції: основні, забезпечувальні і загального керівництва. Основні функції

 
 

Цікаве

Загрузка...