WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

точка зору, що основні функції управління визначають послідовність управлінського циклу, за якою здійснюється будь-яка з конкретних (спеціальних) функцій державного управління. При цьому склад функцій поділений на розширений і скорочений. До розширеного складу функцій входять: прогнозування, планування, організація, координація, регулювання, мотивація, облік, аналіз, контроль. До скороченого - планування, організація, мотивація, контроль.
Існують і інші класифікації видів функцій державного управління. Так, Г.Атаманчук класифікує функції державного управління на внутрішні (управління усередині державної управляючої системи), зовнішні (вплив державних органів на об'єкти управління), загальні (які відображають суттєві моменти управління: організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення і контроль), специфічні (які відображають особливий зміст окремих впливів). За загальним значенням виділяють цільові та організаційні. Призначення цільових функцій полягає у наданні певної спрямованості до мети (цілі) розвитку системи. Організаційні призначені для запровадження оптимальних способів об'єднання фахівців,співробітників, що дозволяє реалізувати цільові функції.
Наявність різних поглядів на класифікацію функцій державного управління означає необхідність проведення певних узагальнень і, на цій підставі, формулювання пропозицій щодо ознак класифікації функцій державного управління транспортною системою.
Аналіз існуючих точок зору показує, що основою виділення ознак є системний підхід, тобто державне управління розуміється як певна система. У зв'язку з цим проведена класифікація напрямів діяльності елементів такої системи. Разом з тим слід зазначити, що існують й інші підходи щодо змісту державно-управлінської діяльності: структурний, функціональний, інформаційний, процесуальний.
На підставі проведених узагальнень щодо різних поглядів на зміст функцій державного управління, а також враховуючи особливість транспортної системи як об'єкта державного управління виникає можливість визначити, що основою класифікації функцій є такі ознаки (рис.1): системність, об'єктивність, стадія процесу регулювання, стадія інформаційного процесу, характер завдань, структурний підхід.
Ознаки класифікації функцій державного управління транспортною системою
Рис. 1. Ознаки класифікації функцій державного управління транспортною системою
Відповідно до системного підходу дослідження означених проблем залежно від спрямованості впливу функції поділені на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх функцій державного управління транспортною системою належать ті, що відображають безпосередній процес впливу на транспортну систему (об'єкт управління) суб'єктів державного управління: стратегія макроекономічних перетворень, зміна структури форм власності на транспортні засоби, фінансово-економічна політика, зовнішньоекономічна політика, податкова політика, протекціоністська політика, захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування, координація роботи різних видів транспорту, інвестування, ліцензування тощо.
Внутрішні функції відображають характер державного управління транспортною системою, їхній зміст зумовлений організаційно-правовим забезпеченням управління, специфікою організаційної побудови системи суб'єктів державного управління: організаційна побудова суб'єкта управління, мотивація, кадрове забезпечення, контроль за виконанням управлінських рішень, соціальний захист.
Наступною ознакою поділу функцій є об'єктивність. Виділяють об'єктивні функції суб'єкта державного управління транспортною системою, які відповідають загальнодержавним завданням та меті загальнополітичних перетворень, а також функцій конкретних виконавців. До об'єктивних функцій можна віднести: забезпечення розвитку транспортної системи, визначення пріоритетів розвитку окремих галузей транспортної системи, визначення пріоритетів розвитку окремих галузей транспортної системи, адміністративне реформування, оподаткування, кредитування, митна політика. Зміст об'єктивних функцій частково збігається із змістом зовнішніх, але є ширшим за зовнішні функції тому, що до об'єктивних можна віднести, частково, і внутрішні функції (наприклад, функція прийняття управлінського рішення).
Доцільним також є виділення функцій державного управління транспортною системою відповідно до основних стадій процесу управління: вироблення та прийняття управлінського рішення, планування, організація, корегування, облік та контроль.
Застосування процесуального підходу щодо дослідження проблеми класифікації функцій діяльності суб'єктів управління транспортною системою дозволив виділити функції відповідно до основних стадій процесу управління: вироблення та прийняття управлінського рішення, організація, регулювання, корегування, облік та контроль. Функції можна виділяти за ознакою стадії інформаційного процесу: збір, обробка, аналіз інформації, обмін інформацією, прогнозування, координування, стимулювання, облік та контроль.
?
а) загальні функції державного управління;
Потрібно також виділяти загальні, спеціальні, допоміжні функції державного управління. На підставі існуючих теоретичних положень щодо змісту названих функцій можна конкретизувати зміст загальних, спеціальних, допоміжних функцій державного управління транспортною системою.
До загальних віднесені ті, які об'єктивно притаманні процесу управління та виражають загальні закономірності управління як соціальної категорії. Через ці функції вирішуються найбільш узагальнені завдання управлінської діяльності: організація, прогнозування і моделювання, планування, координація, контроль.
Ознака притаманності певній сфері суспільних відносин постає узагальнюючою при проведенні класифікації. Склад названих вище загальних функцій можна доповнити функціями інформаційного забезпечення, прикладною, комунікаційною. Таким чином, до загальних функцій можна віднести: функцію інформаційного забезпечення, прогностичну функцію, планування, організації, регулювання, координації, прикладну, комунікаційну, функцію обліку та контролю.
Вважається, є доцільним розкрити зміст тих функцій, які доповнюють загальновідоме коло.
Функція інформаційного забезпечення складається зі збору, фіксування, обробки, аналізу інформації. При цьому слід підкреслити, що розвиток державного управління, форм правового впливу на державно-управлінську сферу визначає нагальну потребу у впровадженні новітніх підходів до реалізації функції інформаційного забезпечення. Сутність таких підходів полягає не лише у технічному оновленні, але й у точній реакції суб'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...