WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

Державне управління в галузі транспорту - Курсова робота

здійснюються різноманітні за своїм призначенням і характером функції, які формуються на основі обміну організаційних, економічних і технічних потреб транспортного процесу та його управління, а також відповідно до чинного законодавства і компетенції органів управління.
Найбільш узагальненими функціями державного управ-ління для усіх видів транспорту є такі.
1. Функції, пов'язані з експлуатаційною діяльністю транспортних засобів, до яких належать:
- координація роботи підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства та їхніх об'єднань;
- підготовка і направлення рухомого складу транспортних засобів відповідно до планів перевезень і укладених договорів;
- складання і узгодження графіка руху транспортних засобів;
- забезпечення розвитку ремонтної бази транспортних засобів і рухомого складу, розроблення і впровадження в практику сучасних засобів автоматики, телемеханіки, зв'язку, обчислювальної техніки;
- розроблення та впровадження нових маршрутів вантажних і пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні;
- встановлення технічних вимог до нових видів рухомого складу і обладнання, формування замовлень для промисловості та контроль за їх виконанням;
- придбання нового рухомого складу і контейнерів, забез-печення їх капітального ремонту та модернізації.
2. Функції, пов'язані з правовим забезпеченням діяльності транспортної системи:
- розроблення та затвердження в установленому порядку Правил перевезень вантажів, технічні умови навантаження і кріплення вантажів, Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти. Правила дорожнього руху, правила надання послуг, інші нормативні акти, пов'язані з забезпеченням на транспорті норм санітарного стану і гігієни, безпеки руху транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки, сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, правил поведінки громадян на транспорті та їх безпеки;
- затвердження статутів (положень) підприємств, укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств, підготовка та укладення договорів;
- участь у розробці і підготовці міжнародних договорів, представлення інтересів транспорту України у міжнародних організаціях;
- відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. забезпечення ліцензування діяльності про надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів на всіх видах транспорту.
-
3. Функції, пов'язані з фінансово-економічною діяльністю:
- формування ринку послуг, утворення нових організаційних структур усіх форм власності;
- формування і реалізація єдиної тарифної та цінової політики на транспорті, організація проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів, здійснення інноваційної та інвестиційної політики;
- управління майном, то перебуває у загальнодержавній власності та закріплення його за підприємствами, здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна.
4. Функції, пов'язані з соціальним розвитком, охороною навколишнього середовища:
- здійснення добору кадрів у системі Мінтрансу, організація роботи з підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників транспортного комплексу і дорожнього господарства;
- формування галузевих програм наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок, впровадження в практику досягнень науки і техніки та нових технологій;
- здійснення заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, соціальний захист працівників транспорту, поліпшення житлових і культурно-побутових умов;
- розробка та здійснення заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовище.
5. Функції, пов'язані з адміністративно-політичною діяльністю:
- вжиття заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи України, створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного комплексу і дорожнього господарства України;
- вжиття заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, підготовки пропозицій про укладення та денонсацію міжнародних договорів;
- здійснення управління єдиною транспортною системою України в особливий період;
- контроль за станом профілактики і попередження правопорушень, додержанням законодавства України та міжнародних договорів;
- розробка і здійснення заходів стосовно захисту державної, службової та комерційної таємниці;
- організація та забезпечення мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на транспорті, розробка заходів на час ліквідації наслідків аварії, стихійного або іншого лиха.
3. Характеристика функцій державного управління
Стосовно транспортної системи як об'єкта, на який здійснюють регулюючий вплив державні та представницькі органи, доцільним є визначення кола функцій управління. Такі функції мають наступні основні риси:
" є зовнішнім проявом властивостей об'єкта управління - суспільних відносин у транспортній сфері;
" мають цілеспрямований, уособлений та самостійний характер;
" є об'єктивно необхідними для здійснення процесу управління;
" реалізуються певними методами; характеризують зміст діяльності щодо управління транспортною системою.
Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що під функцією управління слід розуміти зовнішній прояв властивостей суб'єкта управління, який характеризується самостійністю, здійснюється специфічними методами залежно від об'єкта управління (певної сфери суспільних відносин) з метою досягнення певних результатів.
Якщо досліджувати зміст функцій державного управління, то потрібно враховувати, що вони здійснюються суб'єктами державного управління шляхом реалізації повноважень (прав та обов'язків в окремій сфері діяльності), які спрямовані на реалізацію основних напрямів державної політики.
На думку Ю.Старилова, функції державного управління можна класифікувати на два види: функції державного управління як управлінського права (забезпечувальна, інтегративна, комунікативна, охоронна, організаційна, правотворча, контролю) та функції державного управління як основні напрями діяльності органів виконавчої влади. Тут потрібно звернути увагу на спрощене розуміння понять "виконавча влада" і "державне управління", які за своїм змістом не збігаються. Функції виконавчої влади здійснюються суб'єктами не лише державної влади.
Існує

 
 

Цікаве

Загрузка...