WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого самоврядування (курсо - Реферат

Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого самоврядування (курсо - Реферат

місцевого самоврядування надано право поділу видатків місцевих бюджетів на дві частини. На видатки, що пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатків, що пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування мають право на поділ місцевого бюджету на поточний бюджет та бюджет розвитку. Встановлено, що доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів. Визначено також, що у видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. Вказано, що кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію місцевих соціально-економічних програм, інвестиційну діяльність, на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних із розширеним відтворенням.
Органи місцевого самоврядування мають право на збалансування державою місцевих бюджетів з метою забезпечення достатнього рівня цих бюджетів для фінансування виконання наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
З метою збалансування місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування мають право на отримання дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.
Органи місцевого самоврядування мають право на використання на свій розсуд вільних бюджетних коштів. Встановлено, що доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворились у результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають. Крім того визначено, що при забезпеченні державою збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів вільні залишки бюджетних коштів не враховуються.
Відповідно до статті 142 Конституції України територіальні громади сіл, селищ і міст мають право об'єднувати на договірних засадах кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, організацій, установ.
Згідно із статтею 143 Конституції України бюджетні повноваження надані обласним і районним радам. Обласні і районні ради отримали право на затвердження відповідно обласних і районних бюджетів, які формуються з коштів даржавного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів, та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, та контролювати їх виконання.
Певні особливості формування бюджетту міста Києва та районів міста Києва визначає Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Зокрема, визначено, що держава фінансує у повному обсязі здіснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про державний бюджет України. Встановлено, що доходи міського бюджету та бюджетних районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100% відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з державного бюджету України на виконаня столичних функцій, але не менш як 50% від суми податків, зборів та обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва. Цим Законом (стаття 19) визначені і інші особливості формуваня бюджету міста Києва та його районів.
Ще одна сфера, де органи місцевого самоврядування мають певне коло прав і повноважень - це позабюджетні, валютні та інші цільові фонди.
Згідно зі статтею 63 Закону органи місцевого самоврядування отримали право мати позабюджетні цільові, у тому числі валютні кошти. Ці кошти знаходяться на спеціальних рахунках в установах банків.
Органи місцевого самоврядування мають право самостійно затверджувати положення, за якими визначається порядок формування та використання позабюджетних коштів. Такі положення затверджуються відповідними місцевими радами.
Утворення окремих позабюджетних цільових фондів на місцевому рівні передбачено законодавством про зайнятість населення, про приватизацію, про фінансування шляхових робіт, про охорону навколишнього середовища та деякими іншими законами .
Згідно із чинним Законом України "Про бюджетну систему України" встановлено порядок, згідно з яким усі позабюджетні фонди можуть утворюватися лише за рахунок надходжень від необов'язкових платежів.
Порядок утворення валютних фондів органів місцевого самоврядування регламентується Декретом Кабінету Міністрів №15-93 "Про систему валютного регулювання і валбтного контролю" від 19 лютого 1993 року.
Відповідно до статті 14 цього Декрету запроваджений порядолк, згідно з яким уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад формують відповідно республіканський (Крим) і місцеві валютні фонди шляхом покупки іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів в межах, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. Згідно з цим Декретом збережені й інші джерела формування валютних фондів місцевих рад, передбачені законодавством України.
Важливою сферою, у якій органи місцевогосамоврядування мають рад повноважень, є оподаткування. Ці органи мають ряд повноважень щодо встановлення місцевих податків і зборів.
Це право передбачено статтею 143 Конституції України. Згідно зі статтею 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори, які зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватись місцеві збори на засадах добровільного оподаткування.
Спеціальним законодавством, що регламентує види, ставки місцевих податків і зборів, об'єкти і суб'єкти оподаткування, є Декрет Кабінету Міністрів "Про місцеві податки та збори" від 20 травня 1993 року, Закон України "Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори" " від 17 червня 1993 року, Закон "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 року із наступними змінами.
Відповідно до законодавства в Україні справляється два місцеві податки - податок з реклами та комунальний податок, а також 14 зборів. Це - готельний збір; збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах на іподромі; збір за участь у грі на тоталізаторі; збір за право використання місцевої символіки; збір за проведення кіно- і телезьомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

 
 

Цікаве

Загрузка...