WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

правовий статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. На відміну від інших товариств установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, загальних для всіх видів товариств повинні містити відомості про розмір часток кожного із учасників, розмір, склад та порядок внесення ним вкладів.
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність у межах своїх вкладів до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю. Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю повинен становити суму, еквіваленту не менше 100 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожний з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % у зазначеного в установчих документах вкладу. Повністю вклад повинен бути внесений не пізніше одного року після реєстрації. Товариство з обмеженою відповідальністю так само як і закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - це підприємство з фіксованим складом учасників, тобто частки в них розподіляються при емісії серед відповідного кола осіб; учасники цих підприємств можуть уступати належні їм частки тільки за згодою інших учасників; у межах цих підприємств діє досить жорстка система колективного контролю над персональним складом учасників та кількістю належних кожному часток. Але між ними є й істотна відмінність: при виході учасника із товариства з обмеженою відповідальністю на його вимогу і за згодою товариства вклад може бути повернутий повністю або частково в натуральній формі.
У випадках, передбачених установчими документами учасники, які неповністю внесли вклади відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частки вкладу.
Максимальна кількість товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього року - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшується до встановленої межі. Товариство з обмеженою відповідальністю може мати єдиним учасником інших господарське товариство, учасником якого є одна особа, особа може бути лише учасником одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.
4.2. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю.
Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи в разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, розмір статутного капіталу, частку в статутному капіталі кожному з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови передбачені законодавством.
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації не є обов'язковим. Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут, цей статут містить відомості про:
ў розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника;
ў склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень;
ў розмір і порядок формування резервного фонду;
ў порядок передання (переходу часток у статутному фонді).
Статут товариства з обмеженою відповідальністю зі всіма змінами зберігається в органі, що здійснив державну реєстрацію товариства і є відкритим для ознайомлення
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вкладів його учасників. Не допускається звільнення учасників від внесення вкладу до статутного капіталу товариства. До моменту державної реєстрації товариство з обмеженою відповідальністю, його учасники повинні сплатити не менше 50 % суми своїх вкладів. Частину статутного капіталу, що залишилася не сплаченою потрібно сплатити в продовж року. Якщо сума не була сплачена то учасники товариства повинні зменшити статутний капітал і зареєструвати зміни, або ліквідувати товариство. Якщо сума не була сплаченато учасники товариства повинні зменшити статутний капітал і зареєструвати зміни, або ліквідувати товариство. Якщо статутний капітал зменшився до мінімального рівня статутного капіталу який встановлено законом, товариство підлягає ліквідації.
4.3. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.
Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори. Компетенція загальних зборів визначається в статуті і в законах, які регулюють правове положення цього виду товариств.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюються виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.
Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються ЦК, і іншим законом і статутом товариства.
Колегіальний орган товариства з обмеженою відповідальністю приймає рішення простою більшістю від числа присутніх члені, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.
Залежно від ступеня важливості прийняття рішення з того чи іншого питання, встановлюється певна кількість голосів, необхідних для прийняття такого рішення. Більшість рішень загальних зборів приймається простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у ? голосів, якщо інше не встановлено законом. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю голосує кількістю голосів, яка є пропорційною його частці в статутному капіталі товариства. Таким чином, чим більша частка у статутному капіталі, тим більша кількість голосів.
До виключеної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:
1. визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про його виконання;
2. внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
3. створення та відкликання виконавчого органу товариства;
4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
5. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів;
6. вирішення питань про придбання товариством частки учасника;
7. виключення учасника із товариства;
8. прийняття рішень про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Статутом товариства і законом до виконавчої компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань. Питання, віднесені до виконавчої компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу

 
 

Цікаве

Загрузка...