WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

командитного товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
Кількість учасників командитного товариства вказується в установчих документах товариства. Повні учасники несуть ризик пов'язаний із діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів, а також ця умова відноситься до вкладників товариства, якщо за умовами установчого договору вони несуть збитки.
Правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідальність за зобов'язаннями товариства встановлюється положеннями ЦК України про учасників товариства.
Особа може бути повним учасником тільки одного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства.
Сокупний розмір вкладів не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків складеного капіталу повного товариства. На момент реєстрації командитного товариства кожний із вкладників повинен зробити вклад у розмірі, встановленому законом.
Учасники товариства мають право:
" Брати участь в управлінню справами товариства , в порядку визначеному установчими документами.
" Брати участь у розподілі прибутку товариства і получати його частку.
" Вийти в установленому порядку з товариства. В цьому разі йому виплачується частку прибутку від вартості його внеску у фонд товариства .
" Одержувати інформацію про діяльність товариства.
Обов'язки учасників товариства .
Учасники товариства зобов'язані:
" Додержуватись установчих документів;
" Виконувати свої зобов'язання перед товариством;
" Не розголошувати комерційну таємницю товариства;
" Нести інші обов'язки якщо це передбачено установчими документами;
Учасник командитного товариства може бути виключений із товариства у зв'язку із невиконанням обов'язків покладених на нього установчими документами (статутом), а також у інших випадках встановлених установчими документами. Учасник командитного товариства має право оскаржити виключення його із товариства або вимагати частки доходів товариства.
У разі смерті учасника командитного товариства його спадкоємці можуть бути прийняті як учасники товариства, якщо інше не встановлене установчими документами. За відмови у прийнятті спадкоємця у члени товариства, товариство виплачує спадкоємцям вартість доходу в залежності відсотку внеску у фонд товариства.
Розмір статутного фонду командитного товариства, на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства визначається засновниками товариства, а не законодавством.
Вклади учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди , та інші матеріальні цінності. Забороняється використовувати кредит для формування статутного фонду товариства.
Власник командитного товариства відповідає за боги товариства, які виникли до його вступу в товариство .
3.3. Права і обов'язки вкладників командитного товариства. Управління командитним товариством.
Якщо вкладник командитного товариства укладає угоду від імені і в інтересах товариства без відповідних повноважень, то у разі схвалення його дій командитним товариством він разом з учасниками з повною відповідальністю відповідає за угодою перед кредиторами усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення.
Якщо схвалення не буде одержане власник відповідає перед третьою особою (кредитором) самостійно усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення.
Вкладник командитного товариства відповідає за борги товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед третіми особами в тому порядку, як і інші вкладники.
Управління справами командитного товариства здійснюють учасники з повною відповідальністю. Якщо у товаристві існує тільки один учасник, який несе певну відповідальність, він веде справи командитного товариства самостійно.
Вкладники не мають права перешкоджати рішенням, діям учасників, які несуть повну відповідальність по управлінню справами командитного товариства.
Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів.
Права вкладника командитного товариства:
" Діяти від імені товариства тільки у разі наявності доручення і згідно з ним;
" Вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;
" Вимагати подання їм річних звітів і балансів;
Обов'язки вкладників командитного товариства.
" Повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі способами і у пор'ядку, передбачиними установчим договором
" Сокупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 % майна товариства, зазначеного в установчомудоговорі;
3.4. Припинення командитного товариства.
Згідно ст. 37 ЦК припинення юридичних осіб можливо шляхом ліквідації або реорганізації. Ліквідація - це така форма припинення діяльності юридичної особи, яка не передбачає перехід прав і обов'язків у порядку правонаступництва.
Реорганізація передбачає виникнення на основі діючої юридичної особи однієї або більше нових юридичних осіб.
Незважаючи на те, що ліквідація може проводитись з різних причин, можна виділити загальні підстави. Законодавець розрізняє добровільний і примусовий порядок ліквідації - це такий порядок, коли юридична особа припиняє свою діяльність з ініціативи власника, засновника, органа. Мотиви ініціативи власника щодо ліквідації товариства можуть бути різними і закон їх не регулює. Наприклад: якщо юридична особа створена на певний строк, то підставою ліквідації буде закінчення строку; якщо юридична особа створена з певною метою, то досягнення цієї мети буде підставою її ліквідації.
Примусова ліквідація юридичної особи проводиться на підставі рішень суду (арбітражного суду). Для ліквідації юридичної особи створюється ліквідаційна комісія, встановлюється порядок і строк ліквідації. Ліквідаційна комісія повідомляє про ліквідацію юридичної особи в пресі, за місцем знаходження юридичної особи.
У разі реорганізації юридичної особи всі її права та обов'язки переходять до правонаступника (здійснюється універсальне правонаступництво). При цьому відбувається зміна форми юридичної особи, яка існувала раніше. Наприклад: господарське товариство стає правонаступником орендного права.
Командитне товариство припиняє свою діяльність у разі вибуття усіх учасників з повною відповідальністю.
При вибутті усіх вкладників, учасники з повною відповідальністю вправі замінити ліквідацію товариства та перетворити його на повне товариство. У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до установчого договору та державної реєстрації.
Наявні у командитному товаристві грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банком, бюджету, іншими кредиторами у першу чергу розподіляється між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених установчим договором. У разі недостатності коштів товариство для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства.
Розділ 4. Товариство з обмеженою відповідальністю.
4.1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю.
Товариством з обмеженою відповідальністю визначається товариство, що має

 
 

Цікаве

Загрузка...