WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

Господарські товариства, як юридичні особи - Курсова робота

цивільно-правової відповідальності юридичних осіб є також неустойка-визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання ,зокрема у разі простроченого зобов'язання (ч. 1 ст. 549 ЦК України ).
Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй чином (закріпленим за нею) майном , на яке за ст. 7 Закону України " Про власність ", ст.96 ЦК України та іншими актами законодавства може бути звернено стягнення. Засновник юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи , а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її засновника, крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
Відповідно до ч.4 ст.96 ЦК України особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації.
Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її засновників, що пов'язані з її створенням , тільки у разі подальшого схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.
1.2 Порядок створення господарських товариств.
Підставою виникнення господарських товариств можна вважати те волевиявлення, яке спричинило створення юридичної особи. Відповідно, класифікація може бути проведена залежно від характеру такого волевиявлення.
"З урахуванням такого критерію можна виділити:
1) Створення юридичної особи шляхом одностороннього волевиявлення (розпорядження Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування -юридичних осіб публічного права, власника або уповноваженої ним особи -для юридичних осіб приватного).Цей спосіб створення юридичних осіб традиційно іменується розпорядчим порядком .
2) Створення юридичної особи (господарських товариств) шляхом договору між її засновниками. У таких випадках ініціатива щодо створення юридичної особи може бути виражена у будь-якій формі: договір учасників, рішення зборів засновників тощо "
Установчий договір -укладається між засновниками юридичної особи. В ньому засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок сумнівної діяльності по її утворенню, умови передачі в її володіння, користування і розпорядження свого майна та участі в своїй діяльності. Договором також визначається умови і порядок розподілу між засновниками прибутків і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників з його складу. Якщо юридична особа створена за участю зарубіжних партнерів - підлягає нотаріальному посвідченню.
Дозвільний порядок-- однією із умов виникнення юридичної особи виступає дозвіл (згода) відповідного органу .
Статут, на відмінну від установчого договору, не укладається засновниками, а затвержується ними. Статут визначає правове становище юридичної особи і реголює відносини між її засновниками і юридичною особою. Статут набуває чинності лише з моменту реєстрації юридичної особи.
Державна реєстрація становить собою завершальний етап створення юридичної особи, на якому компетентний орган перевіряє додержання умов, необхідних для створення нового суб'єкта права. Державна реєстрація проводиться доти поки організація не буде визнана юридичною особою. В момент реєстрації юридична особа набуває правоздатності, а також дієздатності,-- можливість своїми діями набувати прав та обов'язків.
1.3 Установчі документи господарських товариств.
Господарські товариства діють на підставі установчого договору і статуту. Установчі документи товариства у випадках передбачених законом, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутку та збитків склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи порядок питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації та реорганізації товариства.
Для акціонерного товариства установчі документи повинні містити відомості про види акцій , що випускаються , їх номінальну вартість . співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки не виконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідентів) один раз на рік за підсумками календарного року(ст.37 ЦК України).
Установчий договір про командитне товариство повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В установчому договорі стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей вище зазначених повинні містити відомості про розміри часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частини у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачене документами (ст.51 ЦК України).
Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
В установчих документах можуть бути включенні і інші умови, що не суперечать законодавству України.
Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затверджене цією особою
Розділ 2. Повне товариство.
2.1 Поняття повного товариства
Основною відмінною рисою повного товариства від інших видів господарських товариств є солідарне і не обмежена відповідальність по зобов'язаннях товариства всіх учасників з урахуванням якої встановлено також правило про неможливість відсторонення кого-небудь з них від участі в прибутках та збитках товариства.
Термін "повне товариство" є спробою характеризувати в назві (формі) сам зміст поняття. У дійсності повною є тільки відповідальність учасників. Відповідальність у повному товаристві має і солідарний, і субсидіарний характер. Повне товариство - це об'єднання двох чи більше осіб для ведення підприємницької діяльності, що вважається діяльністю самого повного товариства і забезпечується не тільки майном, переданим його учасниками в статутний фонд, але і солідарно з іншим майном учасників у частині, що не покривається складовим капіталом товариства.
Солідарність відповідальності учасників означає, що кредитор повного товариства має право на свій розсуд вимагати виконання зобов'язання товариства, у частині, що не покривається складовим капіталом товариства, як від усіх учасників спільно, так і від кожного з них окремо, при тому як цілком, так і в частині зобов'язання.
Субсидіарність відповідальності передбачає право кредитора вимагати від учасників повного товариства зобов'язань повного товариства тільки в частині, не покритій розміром складового капіталу повного товариства.
Повним є товариством , учасники якого відповідно до укладеного між

 
 

Цікаве

Загрузка...