WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду - Курсова робота

Договір підряду - Курсова робота

договором підряду на капітальне будівництво організація підрядчик зобов'язується власними силами і засобами побудувати і здати організації замовнику передбачений договором об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації в установлені строки. А замовник зобов'язується надати підрядчикові будівельний майданчик, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об'єкти і оплатити роботу. Особливістю договорів підряду на капітальне будівництво є те, що сторонами в них виступають юридичні особи. Підрядчик для виконання робіт за договором підряду вправі наймати співвиконавців і укладати з ними договори субпідряду (регламентується ЦК).
Література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III)
3. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003
4. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128)
5. Цивільний процесуальний кодекс України.( Із змінами і доповненнями, внесеними до 21 червня 2001 року N 2540-III, ОВУ, 2001 р., N 25 ст. 1149)
6. Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів / Роз"яснення президії Вищого арбітражного суду України від 16.04.93 N 01-6/438 зі змінами, внесеними роз'ясненням від 18.11.97 N 02-5/445 )
7. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво. //Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386
8. Лист ДПА в Дніпропетровській області N 16244/10/31-238 від 27.09.2000 "Щодо укладання підрядного договору".
9. Курс трудового права.// Под ред. А. С. Пашкова, С. П. Маврина. Е. Б. Хохлова. СПб., 1996. Т. 1 С. 107.
10. Правознавство. Навчальний посібник./ За ред. В.В.Копейчикова, К.:Юрінком Інтер - 2000р.
11. Стефан М.Й. Цивільний процес. К:Ін Юре - 1997
12. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001.
13. Мосейчук В. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору?.//Дебет-Кредит №21, 2002
14. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.
Додаток 1. Зразок договору підряду
ДОГОВІР
підряду
м. ____________ "____" ___________ 200__ р.
ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________________,
(повне фірмове найменування підприємства)
в особі директора __________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і
ПІДРЯДЧИК: ________________________________________________________________________,
(повне фірмове найменування підприємства)
в особі _____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності № ______ від "_____" ___________ 200 __ р.‚ з іншого боку‚
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДЧИК зобов'язується на власний ризик виконати, у відповідності до умов Даного Договору, роботу, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.
2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКОМ
__________________________________________________________________________________________
(зазначається точне найменування роботи, яку виконує ПІДРЯДЧИК)
__________________________________________________________________________________________
3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ
3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Кількісні характеристики предмету підряду: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.3. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.4. ПІДРЯДЧИК зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки ЗАМОВНИКА щодо виконання роботи.
3.5. ПІДРЯДЧИК зобов'язаний негайно інформувати ЗАМОВНИКА в тому випадку, якщо дотримання
ним вказівок ЗАМОВНИКА загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.
4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Роботи виконуються із матеріалів ЗАМОВНИКА за винятком тих матеріалів, які за умовами Даного Договору надав ПІДРЯДЧИК.
4.2. Робота виконуєтьсяіз наступних матеріалів ПІДРЯДЧИКА:
1. ______________________ в кількості _____________ ціна _____________________.
2. ______________________ в кількості _____________ ціна _____________________.
3. ______________________ в кількості _____________ ціна _____________________.
4.3. Якість матеріалів ПІДРЯДЧИКА повинна відповідати ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів ПІДРЯДЧИКА з моменту
передачі несе ___________________________________________________________________________.
(ЗАМОВНИК чи ПІДРЯДЧИК)
4.5. ЗАМОВНИК на термін дії договору надає ПІДРЯДЧИКУ наступний інструмент та обладнання для виконання робіт:
1. ______________________ в кількості _____________ ціна _____________________.
2. ______________________ в кількості _____________ ціна _____________________.
4.6. ЗАМОВНИК протягом _____________ з моменту підписання Даного Договору надає ПІДРЯДЧИКУ необхідну
проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт.
4.7. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДЧИКУ необхідні умови для виконання робіт, які містять _____________________________________________________________________.
4.8. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за п.п. 4.5-4.7 повинні бути надані ПІДРЯДЧИКУ для виконання
робіт за актом протягом __________ з моменту підписання Даного Договору.
4.9. У випадку недоброякісності наданого матеріалу ЗАМОВНИК зобов'язаний зробити заміну матеріалу в термін ____________ з моменту повідомлення його ПІДРЯДЧИКОМ.
5. ВИНАГОРОДА ПІДРЯДЧИКА
5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з приблизним кошторисом (До-даток № 1 до Даного Договору).
5.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис ПІДРЯДЧИК зобов'язаний письмово повідомити про це ЗАМОВНИКА протягом ____________ днів.
До повідомлення повинні бути додані документи, що обгрунтовують підвищення кошторису.
5.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом ______________ днів після повідомлення дати

 
 

Цікаве

Загрузка...