WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики (пошукова робота) - Реферат

Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики (пошукова робота) - Реферат

діяльність, яка включає:
а) оцінку ситуації;
б) створення уявної інформаційної моделі;
в) вичленення проблеми та побудову версій;
г) планування діяльності щодо вирішення ситуації;
д) практичну діяльність щодо реалізації тактичного рішення.
Тактичні рішення поділяються на процесуальні й непроцесуальні. До перших відносять вибір слідчих дій, запобіжного заходу тощо. Непроцесуальні тактичні рішення - це прийоми й засоби реалізації процесуальних рішень, тому вони повинні відповідати принципам кримінально-процесуального законодавства. Вибір найбільш раціональних засобів і тактичних прийомів пов'язаний із ризиком, тому необхідна достатня інформаційна база. Отже, тактичне рішення - це вольовий акт слідчого, який полягає у визначенні мети, а також засобів і способів її досягнення. Звідси будь-яке тактичне рішення повинно відповідати низці вимог: законності, етичності, обґрунтованості, своєчасності, реальності виконання.
Тактична операція - це сукупність слідчих, оперативних та інших дій, які плануються слідчим для вирішення слідчої ситуації у ході розслідування зло-чину. Звідси слідчі дії, оперативні та організаційні заходи складають елементи тактичної операції.
Тактична операція є засобом розслідування, вона завершує процес ситуаційного розслідування, який включає ситуацію, тактичне рішення та тактичну операцію.
Процес розслідування - це пізнавальна діяльність слідчого з приводуподії злочину. Будь-яка ситуація, що виникає на конкретний момент розслідування, ставить перед слідчим пізнавальне завдання, для вирішення якого він приймає тактичне рішення, яке практично реалізує в тактичній операції.
Проведена тактична операція формує нову ситуацію, для вирішення якої слідчий знову приймає тактичне рішення, яке реалізує у ході тактичної операції і так до тих пір, доки не буде завершено останню кінцеву ситуацію, тобто не закінчено розслідування.
Принципи проведення тактичних операцій (за А.В. Дуловим):
- індивідуальність під час розробки та проведення тактичної операції, при вирішенні кожної слідчої ситуації, яка складається;
- обов'язковість попереднього криміналістичного аналізу злочину;
- використання даних наукової організації праці;
- динамічність тактичних операцій;
- поєднання колегіальності та одноособовості при проведенні тактичної операції;
- обов'язкове дотримання етичних норм;
- завершення тактичної операції процесуальною фіксацією її проведення та результату.
Види деяких тактичних операцій:
1) тактична операція "Збирання інформації";
2) тактичні операції групи "Пошук";
3) тактичні операції групи "Фіксація".
Проведення тактичної операції складається з таких елементів: визначення мети і прийняття рішення щодо проведення операції; розробки моделі та планування тактичних операцій; безпосередня організація сил і засобів проведення операції.
Розроблення моделі й планування тактичної операції (наприклад, збирання інформації) здійснюється з дотриманням таких умов:
1) оперативність при одержанні інформації;
2) конспіративність збирання інформації;
3) постійна перевірка достовірності та надійності інформації;
4) забезпечення збирання інформації з використанням найменшої кількості технічних засобів і тактичних прийомів;
5) обов'язковий синтез усіх фактів і відомостей стосовно них в єдиній системі інформації про об'єкти, процеси, явища.
Тактична комбінація відрізняється від тактичної операції тим, що цим терміном визначають сукупність слідчих дій та оперативних заходів для реалізації одного з тактичних прийомів. Л.Я. Драпкін та А.В. Дулов вважають, що поняття "тактична комбінація" несе інше смислове навантаження, яке відрізняється від поняття "тактична операція". Тому комбінація як складний задум, система прийомів для досягнення будь-якої мети відрізняється від тактичної операції, хоча Р.С. Белкін і В.Я. Колдін ототожнюють ці поняття.
Більш прийнятне визначення поняття за Л.Я. Драпкіним та А.В. Дуловим. Тактична операція за змістом та завданнями не дорівнює тактичній комбінації, перша за обсягом ширша другої. Слідчий проводить тактичні операції, які поєднують слідчі дії, оперативні та організаційні заходи для вирішення слідчих ситуацій, тобто операція включає як процесуальні, так і непроцесуальні засоби досягнення мети розслідування. Тактична комбінація - це поєднання організаційних, оперативних заходів, тобто непроцесуальних засобів досягнення будь-якої мети і вирішення головним чином завдань розкриття та розслідування злочинів за допомогою оперативно-розшукових засобів.
4. Використання досягнень гуманітарних, природних і технічних наук у криміналістичній тактиці
В залежності від того, дані якої науки покладені в основу тактичного прийому, виділяють логічні, психологічні, прийоми науки управління й ін. Більш практично значимі представляються групування тактичних прийомів у залежності від типу розв'язуваних ними тактичних задач: пізнавальних, управлінських, організаційно-технічних. При цьому до однієї групи можуть бути віднесені прийоми, розроблені на основі різних наук.
Для вирішення пізнавальних задач, пов'язаних із встановленням обставин розслідуваної події, найбільшою мірою використовується науковий апарат логіки, теорії пізнання, теорії відображення, теорії інформації і теорії систем.
При вирішенні управлінських задач найбільшого значення набувають знання в області теорії управління, загальної і судової психології, теорії ігор і рефлексивного управління. При цьому до числа типових відносяться наступні задачі:
1) встановлення психологічного контакту слідчого з іншими учасниками розслідування. Особливу актуальність здобуває ця задача в конфліктних ситуаціях, коли цільові настанови слідчого й інших осіб, що беруть участь у розслідуванні, не збігаються чи є протилежними, наприклад при відмові обвинувачуваного від дачі показань;
2) надання допомоги свідку чи іншій особі у вирішенні пізнавальних задач, наприклад: пригадуванні забутих фактів шляхом активізації асоціативних зв'язків; у забезпеченні вибірковості і цілеспрямованості сприйняття особи шляхом організації групи пропонованих предметів чи осіб;
3) формування необхідних для вирішення слідчих задач психологічної установки і міжособистісних відносин, наприклад: активне спостереження за обшукуваним і керування його поведінкою; залучення до відтворення осіб, що володіють визначеними психофізіологічними властивостями; переконання обвинувачуваного в тому, що

 
 

Цікаве

Загрузка...