WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Апарат Президента України - Курсова робота

Апарат Президента України - Курсова робота

територіальної цілісності України, правонаступництва, національної безпеки та оборони держави, економічного і соціального розвитку, законності і правопорядку, розв'язання проблем охорони довкілля, місцевого самоврядування;
здійснювала підготовку проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інших програмних документів;
забезпечувала відносини Президента України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, правоохоронними, іншими державними органами, політичними партіями, а також органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями;
здійснювала експертизу прийнятих Верховною Радою України законів України, готує Президентові України пропозиції щодо їх підписання чи повернення до Верховної Ради України для повторного розгляду;
попередньо опрацьовувала внесені в установленому порядку пропозиції щодо утворення, ліквідації та реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, утворення судів;
забезпечувала підготовку проектів указів і розпоряджень Президента України, а також проектів законів України, що вносяться Президентом України до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи;
здійснювала підготовку проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України;
вносила Президентові України пропозиції з питань кадрової політики, попередньо опрацьовує внесені в установленому порядку подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників органів виконавчої влади, суддів, інших посадових осіб, призначення на посади та звільнення з посад яких належить до повноважень глави держави;
аналізувала акти Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також рішення голів місцевих державних адміністрацій та за наявності підстав вносить Президентові України пропозиції щодо необхідних змін до них з метою приведення у відповідність із Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України або щодо зупинення їх дії чи скасування;
забезпечувала координацію заходів щодо здійснення контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (в частині делегованих їм повноважень), а також підприємствами, установами і організаціями положень Конституції (254к/96-ВР) та законів України, вимог указів, розпоряджень і доручень Президента України, проведення комплексних перевірок їх виконання;
контролювала виконання указів і розпоряджень Президента України;
організовувала проведення моніторингу інформаційного простору України, вносить Президентові України пропозиції щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, організовує висвітлення засобами масової інформації діяльності глави держави, здійснює відповідну редакційно-видавничу діяльність;
вносила Президентові України пропозиції з питань нагородження державними нагородами, встановлення відзнак Президента України, присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів, геральдики, прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення помилування тощо.
24 січня одним із перших своїх указів Віктор Ющенко розпорядився реорганізувати адміністрацію Президента на державний секретаріат Президента. Очолити новий орган мав державний секретар, яким було призначено екс-керівника виборчої кампанії Віктора Андрійовича Олександра Зінченка.
Секретаріат Президента України є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для здійснення його повноважень.
Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Основним завданням Секретаріату є забезпечення виконання Президентом України його конституційних обов'язків та повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.
Для виконання основного завдання Секретаріат здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ефективної реалізації Президентом України визначенихКонституцією України повноважень Глави держави.
Секретаріат координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів центральних та місцевих органів державної влади, які призначаються та звільняються Президентом України. Більшість функцій які належали Адміністрації Президента України передалися "у спадок" новому Секретаріату Президента України. Можливо, поки що не варто давати категоричних оцінок. Але один висновок, на жаль, напрошується сам собою: всупереч сподіванням, влада не стає менш громіздкою. А в багатьох моментах - і прозорішою.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Указ Президента України від 14 грудня 1996 року № 1220 "Про Адміністрацію Президента України";
3. Указ Президента України від 19 лютого 1997 року № 159 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України";
4. Указ Президента України від 20 серпня 2002 року № 729 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України";
5. Указ Президента України від 6 березня 2003 року № 203 "Питання Адміністрації Президента України";
6. Указ Президента України від 6 червня 2003 року № 484 "Про Головне аналітичне управління Адміністрації Президента України";
7. Статті 4-7, 9-12 Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів";
8. Указ Президента України від 20 жовтня 2004 року № 1284 "Про внесення змін до Указу Президента України від 20 серпня 2002 року № 729".
9. Указом Президента України від 27 січня 2005 року № 111/2005 "Про Секретаріат Президента України".
10. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
11. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. - К., 2001.
12. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. - К., 2003.
13. Конституційне право України / Під ред. В. В. Копейчиков. - Київ: Юрінком, 2001.
14. Конституційне право України /за ред. док. юр. наук проф. В. Ф. Погорілка. - Київ: Наук. думка, 2002.
15. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2000.
16. Основи конституційного ладу України / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медведчук. - К.: Либідь, 2002. - 206 с.
17. Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 416 с.
18. Президентський аппарат: етапи формування / За ред. Колодія А. - К., 2004.
19. Правознавство. Навч. посібник. / В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.; За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...