WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні особи - Реферат

Юридичні особи - Реферат


Реферат з правознавства
Юридичні особи
1. Поняття і види юридичних осіб.
2. Ознаки та правосуб'єктність юридичних осіб.
3. Створення та припинення юридичних осіб.
4. Організаційні форми юридичних осіб:
1) організаційні форми комерційних юридичних осіб;
2) організаційні форми некомерційних юридичних осіб.
1. - Відповідно до ч.1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Теорії юридичної особи
Е.Б. Хохлов, В.В. Бородин "Понятиею ридического лица: история и современная тратктовка" // Государство и право.-1993.-№ 9.
- Теорія фікції
Папа Інокентій ІV: "Юридична особа існує лише як поняття завдяки фікції, вона не обдарована тілом, а значить не має волі. Діяти можуть лише учасники (члени), але не самам організація". Розвинув цю теорію у ХІХ ст. Ф.К. Савіньї (теорія "втілення").
- Органічна теорія
О. Гірке: "Будь-яка юридична особа потребує волі для для здійснення своїх прав, де нема волі, там і немає права. Реальна воля існує лише в людини, тому лише люди можуть виражати волю колективних утворень, а це можливо якщо останні мають відповідні органи".
- Сучасні теорії юридичної особи базуються на одній з них.
- В радянський період існували теорії:
1) держави (АскназійС.І.)
2) директора (Ю.К. Толстой)
3) колективу (А.В. Венедиктов)
4) соціальної реальності (Д.М. Генкін).
Види юридичних осіб
І За порядком створення:
1) юридичні особи приватного права
2) юридичні особи публічного права
ІІ За метою створення:
1) для здійснення підприємницької діяльності (комерційні);
2) для здійснення некомерційної діяльності (некомерційні).
ІІІ За видом власності на якій створюється юридична особа:
1) приватні юридичні особи;
2) державні юридичні особи;
3) комунальні юридичні особи.
- Господарський кодекс: юридичні особи колективної власності
юридичні особи, засновані на змішаній власності
2. - Ознаки юридичної особи: обов'язкові і факультативні.
- Обов'язкові ознаки:
1) організаційна єдність;
2) державна реєстрація.
- Факультативні ознаки:
1) наявність цивільної правоздатності та дієздатності
2) можливість виступати позивачем і відповідачем у суді
3) наявність відокремленого майна;
Цивільна правосуб'єктність юридичних осіб
Включає в себе:
- цивільну правоздатність
- цивільну дієздатність
Цивільна правоздатність юридичних осіб
- Відповідно до ч.1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатнв мати такі ж цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
- Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).
- Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
- Проблема спеціальної правоздатності
Цивільна дієздатність юридичних осіб
- Ч.1 ст. 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників.
- Види органів юридичної особи:
І За порядком формування:
1) виборні;
2) призначувані.
ІІ За кількістю осіб:
1) колегіальні;
2) одноособові.
ІІІ За змістом повноважень:
1) органи, які формують волю;
2) органи, які виконують волю;
3) контрольно-наглядові органи.
- Деліктоздатність юридичної особи.
- Юридична особа особисто відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.
- Відповідно до ч.3 ст. 96 ЦК України- учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
3. Створення юридичної особи
- Віповідно до ч.1 ст. 87 ЦК України для створення юридичної особи її засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
- Установчі документи товариства:
1) статут;
2) засновницький договір. вимоги щодо змісту (ч.1 і 2 ст 88 ЦК)
- Установчий документ установи:
1) індивідуальний або спільний установчий акт вимоги щодо змісту (ч.3 ст 88 ЦК)
- Відповідно до ч.4 ст. 87 ЦК України- юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.
- Ч. 5 ст. 89: "зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни".
Припинення юридичної особи
- Види припинення.
І За порядком здійснення та правовими наслідками:
1) реорганізація;
2) ліквідація.
Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення:
1) негайно письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію;
2) призначають за погодженням з органом державної реєстрації комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора, покладання на орган юридичної особи тощо);
3) перехід повноважень щодо управління справами юридичної особи до комісії;
4) комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог (не менше 2 місяців з моменту публікації);
5) комісія вживає усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.
Способи реорганізації:
- злиття
- приєднання
- поділ
- перетворення
Передавальний акт (злиття, приєднання, перетворення)
Розподільчий баланс (поділ)
- Загальний порядок ліквідації:
1) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс (відомості про: склад майна, перелік пред'явлених кредиторами вимог, результати їх розгляду);
2) затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
3) виплата грошових сум кредиторів здійснюється у такій черговості:
- у першу чергу- вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю та вимоги, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу- вимоги працівників пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу- вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту- всі інші вимоги.
4) після завершення розрахунківскладається ліквідаційний баланс, який затверджується;
5) майно, що залишилось передається її учасникам, якщо інше не встановлено;
6) є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення.
ІІ За ініціатором припинення:
1) добровільне;
2) примусове.
Юридичні підстави добровільного і примусового припинення.

 
 

Цікаве

Загрузка...