WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Допит свідків і потерпілих - Курсова робота

Допит свідків і потерпілих - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
На тему :
"Допит свідків і потерпілих"
ПЛАН :
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………3
1. Загальні правила допиту………………………………………………………………4
2. Допит свідка……………………………………………………………………………………………6
3. Допит потерпілого………………………………………………………………………………15
4. Методи і тактичні прийоми допиту………………………………………20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………………25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………26
ВСТУП
Розслідувати злочин - це означає прийняти передбачені законом міри з метою встановлення істини, викриття винних у його вчиненні, щоб кожний злочинець, що вчинив злочин був справедливо покараний.
Відповідно до ст.2 КПК У, завданням кримінального судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного використання закону, із тим, щоб кожний, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і кожний невинний не був покараний. А швидке і повне розкриття злочинів залежить від поведінки не тільки правоохоронних і судових органів, але і від поведінки інших учасників кримінального процесу - від обвинувачуваних (підозрюваних і підсудних), зокрема від свідків та потерпілих. Справа в тому, що у відповідності зі ст. 62 Конституції України, особа вважається не винною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доказано в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, тобто при вирішенні будь-якої справи повинен бути проведений процес доказування.
Виходячи з вищесказаного, я вибрав тему курсової роботи, що зацікавила мене : допит свідків і потерпілих.
У відповідності до ст.68 КПК У, як свідок може бути викликана будь-яка особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, які стосуються справи. Статтею 167 КПК установлений порядок допиту свідків. А ст. 171 КПК України передбачає правила допиту потерпілого.
Завдання даної курсової роботи - вивчити такі слідчі дії: допит свідка, допит потерпілого, а також загальні правила проведення цих слідчих дій і їх відмінні риси, тактичні прийоми, що використовуються на допитах - з метою застосування накопиченого матеріалу надалі.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДОПИТУ.
Допит - це слідча дія, в процесі якої слідчий отримує від допитуваного (свідка, потерплого, підозрюваного або обвинуваченого) речову інформацію про обставини події злочину й інші обставини, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та забезпечення правильного застосування закону.
Мета допиту - одержання від допитуваного істотної для справи максимально повної інформації відповідно до того, як допитуваний сприйняв і зберіг її в пам'яті.
Сутність допиту - взаємодія слідчого з допитуваним, що спрямована на те, щоб одержати інформацію відповідно до мети допиту.
До окремих видів допиту відносяться: допит свідка, допит потерпілого, допит обвинувачуваного, допит підозрюваного.
Загальні правила допиту полягають у наступному:
1. Виклик на допит проводиться повісткою, телеграмою або телефонограмою. Неповнолітній викликається через законних представників. Особи, що не явилися по виклику без поважних причин, можуть бути піддані приводові, а свідок і потерпілий - ще і штрафу до половини мінімального розміру заробітної плати.
2. Місце допиту. Допит проводиться за місцем проведення попереднього слідства, а в разі потреби - у місці перебування допитуваного. При цьому повинно бути забезпечене дотримання правила: викликані по той самій справі допитуються окремо і не повинні мати можливості спілкуватися між собою. Свідки не повинні знайомитися з матеріалами кримінальної справи і знати до початку судового слідства показання інших свідків.
3. Час допиту. Допит не повинний проводитися в нічний час, крім випадків, що не терплять зволікання (нічний час із 22.00 до 6.00). Забороняються тривалі виснажливі допити. До такого можуть бути віднесені допити тривалістю понад чотирьох годин без перерви або допит протягом доби загальною тривалістю більш
восьми годин.
4. Забороняється домагатися показань шляхом насильства, погроз, обману, шантажу або інших незаконних засобів. При допиті неприпустимо застосування гіпнозу або психотропних засобів. Не передбачена можливість одержання показань за винагороду, оскільки достовірність такого "товару" буде з елементами корисливого інтересу. Істину купити не можна.
5. Порядок допиту. На початку будь-якого допиту слідчий встановлює особистість допитуваного, його взаємовідносини з іншими учасниками процесу, роз'ясняє допитуваному його процесуальні права й обов'язки.
Допитуваному пропонується в довільній формі вільно викласти усе, що йому відомо в справі. Потім йому можуть бути задані питання. Навідні запитання не припускаються.
6. Хід і результати допиту фіксуються в протоколі допиту. Допитуваний має право власноручно викласти свої показання. Відповідність записів у протоколі фактичного ходу і результатам допиту засвідчується підписом допитуваного і слідчого (що допитує). Допитуваний знайомиться зі своїми показаннями цілком і підписує кожну сторінку протоколу допиту. Показання допитуваного записуються в першій особі і по можливості дослівно.
7 Якщо в процесі допиту застосовується звукозапис, кінозйомка, відеозапис або використовуються інші засоби технічного документування, то про це обов'язково попереджається допитуваний. Йому повідомляється найменування і технічна характеристика застосовуваного засобу фіксації показань, ціль його застосування. По закінченні допиту результати застосування технічних засобів подаються допитуваному для ознайомлення.
8. Допитуваний має право відмовитися від дачі показань у відношенні самого себе, членів своєї сім'ї і своїх близьких родичів (батьків, чоловіків, дітей, рідних братів або діда, бабусі, онуків) (ст. 63 Конституції України).
9. Допитуваний вправі заявити відвід того, хто допитує, знайомитися з протоколом допиту, робити свої заяви, зауваження, доповнення й уточнення, що підлягають занесенню до протоколу. Він зобов'язаний засвідчити своїм підписом слушність записів у протоколі.
10. Не можуть служити доказами дані, що повідомляються допитуваним, якщо він не може назвати джерело своєї поінформованості.
Всі перераховані правила допиту є загальними незалежно від процесуального положення допитуваного і застосовуються в будь-якому допиті. Але які ж індивідуальні правила, відмітні риси допиту свідка?
2. ДОПИТ СВІДКА.
Допит свідка - ефективний засіб одержання доказів. Як відомо, показання свідків - один із самих древніх і поширених джерел доказів.
"Найдавнішим і таким, що найбільше застосовувався, судовим доказом на Русі було послушество. Послух - свідок доброї слави, що приймає активну участь у процесі поряд із позивачем або відповідачем, на відміну від видока - свідка факту. Царський судебник 1550 р. поклавкінець послушеству, вимагаючи від свідків "не видев не послушествовать, а видевши сказати

 
 

Цікаве

Загрузка...