WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу - Курсова робота

Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу - Курсова робота


Курсова робота з права
Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу
З М І С Т
Вступ
1. Поняття організованої злочинності.
1.1. Структура організованої злочинності.
1.2. Ознаки організованої злочинності.
1.3. Суб'єкти та об'єкти організованої злочинності.
2. Особливості організованої злочинності.
2.1. Причини організованої злочинності.
2.2. Бізнес організованої злочинності.
3. Роль корупції в організованій злочинності.
4. Проста логіка шляху до чесного бізнесу.
5. Методи боротьби з організованою злочинністю.
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Те, що організована злочинність в нашій країні є, - факт уже безперечний і визнаний на державному рівні.
Поняття "організована злочинність" міцно ввійшло в наукову термінологію в другій половині 80-х років. До цього часу дана категорія щодо реалій нашого суспільства в літературі і засобах масової інформації не використовувалася.
Боротьба з організованою злочинністю не тільки ввійшла в число найважливіших завдань правоохоронних органів, але вже давно стала однією із загальнодержавних проблем, від оптимального вирішення якої багато в чому залежать долі реформ, моральне здоров'я суспільства, цивілізований розвиток країни. Більше того, інтеграція найбільш потужних антигромадських формувань в Україні перетворює цю проблему не тільки в міждержавну (в межах колишнього СРСР), але й у міжнародну.
Однак, незважаючи на важливість рішення комплексу завдань, спрямованих на боротьбу з найнебезпечнішим антисоціальним феноменом, ніякого поліпшення в кримінальній ситуації не тільки не досягнуто, але і з року в рік послідовно погіршується. Ядром злочинності в Україні, безсумнівно, є її організовані форми різної антисоціальної спрямованості.
Організована злочинність - це винятково небезпечне явище, яке повинно мати адекватну протидію з боку держави.
Перший наступ на злочинність розпочався одразу після перемоги на виборах 1994 року Леоніда Кучми. Він одним з перших видає указ "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю". Другим кроком у зв'язку із неефективністю виконання згаданого указу стало розпорядження від 10 лютого 1995 року "Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю".
Проте американська та європейська преса почала писати про засилля корупції в українській економіці. Леонід Кучма дав доручення Міністру юстиції розробити антикорупційну програму "Чисті руки". Програма отримала високу оцінку Президента. Епопея "Чистих рук" завершилася підписанням 10 квітня 1997 року Леонідом Кучмою так званої Національної програми боротьби з корупцією.
Крім того, у жовтні 1995 року Верховною Радою України був прийнятий Закон "Про боротьбу з організованою злочинністю". У ньому визначено правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.
Під корупцією в цьому Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
Великим кроком для запобігання криміногенних дій став прийнятий у квітні минулого року Кримінальний кодекс України. У преамбулі, зокрема, зазначено, що Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
1. Поняття організованої злочинності
Організована злочинність - це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями й іншими групами, що мають внутрішню структуру, що одержують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. Ці злочини часто виходять за межі державних кордонів. Розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої або економічної. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої діяльності. Часто організовану злочинність визначають і як процес раціональної реорганізації злочинного світу за аналогією із законною підприємницькою діяльністю на законних ринках. Така злочинна підприємницька діяльність, переслідуючи свою мету, бере участь у таких незаконних видах діяльності, як угоди із незаконними товарами і послугами, монополізація ринку, використання корупції і залякування.
Феномен організованості стосується не тільки і не стільки вчинення конкретних діянь, скільки становлення самого злочинного формування, його існування і його кримінальної діяльності. Вчинення однакових або різних злочинів є відносно загальною справою організованих між собою суб'єктів (груп), кожний із який має свої функціональні обов'язки, "права і повноваження". "Коза ностра" (італ. - "Наша справа") більш-менш точно відбиває суть організованої злочинності.
Соціальна база організованої злочинності і спектр її можливостей у командній економіці соціалістичного суспільства в СРСР були одні, у перехідній економіці України та інших пострадянських державах - інші, у капіталістичних країнах - треті. У СРСР організована злочинність, що паразитувала в основному в плановій економіці, була спрощеною і підпорядковувалася бюрократії; у "перехідний" період - ускладнилася і стала більш розгалуженою, автономною; у "капіталістичному світі" - фігурує як складна система самостійних специфічних суб'єктів особливих ринкових відносин. У побудові організованої злочинності знаходять також відбиток сфера злочинної діяльності, етнічні, релігійні, національні й інші традиційні особливості її основного місця перебування.
Останнім часом спостерігається зростання організованої злочинності у світі. Ця загрозлива тенденція зумовлена значними досягненнями в розвитку технологій і засобів зв'язку та безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної діяльності, перевезень, туризму. У результаті злочинність не тільки розширюється, але і стає прибутковою.
1.1. Структура організованої злочинності
На міжнародному семінарі ООН з питань боротьби з організованою злочинністю в Суздалі в 1991 році організована злочинність була визначена як "відносно масова сукупність стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і створюють системою захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція і

 
 

Цікаве

Загрузка...