WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС - Реферат

Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС - Реферат

збитку по закінчених справах;
- спрямовано представлень по усуненню причин і умов, що сприяють здійсненню злочинів (% до закінчених справ).
Діяльність підрозділів дізнання оцінюється по таких же критеріях.
3. Поточний, безупинний аналіз оперативної обстановки, проведений на основі оцінки добової, тижневої, декадної, місячної інформації. Він провадиться на підставі добових оперативних зведень про злочини і надзвичайні події, тижневої, декадної інформації, місячної статистичної звітності.
4. Цільовий аналіз, що представляє собою дослідження окремих питань функціонування слідчих апаратів і органів дізнання, включаючи стан взаємодії слідчих і оперативних працівників кримінальної міліції; використання техніко-криміналістичних засобів і методів; якість і терміни розслідування; дотримання законності; відшкодування збитку; профілактичну роботу; розслідування окремих видів злочинів і т.д.
3. Організація планування в слідчих апаратах і органах дізнання
Планування в слідчих апаратах і органах дізнання є одночасно і принцип, і функція управління. Як принцип, планування є основою, правилом організації діяльності аналізованих апаратів і органів. Як функція, планування полягає у виробленні цілей управлінської діяльності, а також у визначенні конкретних дій, спрямованих на їхнє досягнення. Підготовка і складання плану припускають деталізацію загальних цілей, що постають перед слідчими апаратами й органами дізнання, стосовно до конкретних умов їхнього функціонування, тобто приведення у відповідність із загальними приватних цілей.
Планування являє собою елемент управлінського циклу - вироблення і прийняття такого специфічного управлінського рішення, як план. Це попереднє прийняття рішень, процес прийняття нового, взаємозалежного, комплексного рішення. Воно є функцією-операцією.
У зміст планування входять елементи управлінського циклу, що передують виробленню і прийняттю плану: висування гіпотези про майбутній стан системи і формулювання мети; збір, обробка й аналіз необхідної для прийняття будь-якого управлінського рішення інформації, у тому числі спеціально для складання плану. Елементи управлінського циклу, що випливають за ухваленням рішення, не включаються в зміст планування. Вони служать засобами здійснення плану, як і будь-якого управлінського рішення. Однак планування і складання плану являють собою єдиний процес управління.
План роботи слідчих апаратів і органів дізнання може бути охарактеризований як фіксована система взаємозалежних цілей і засобів їхньої реалізації.
Значення планування в слідчих апаратах і органах дізнання полягає в тім, що воно:
- додає їхньої діяльності цілеспрямований характер;
- сприяє своєчасному рішенню найбільш актуальних задач;
- допомагає визначити шляхи і засоби досягнення поставленої мети;
- створює умови для найбільш ефективного використання сил і засобів;
- позитивно впливає на удосконалювання стилю роботи слідчих апаратів і органів дізнання;
- забезпечує чітку взаємодію з іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ;
- полегшує вивчення, узагальнення позитивного досвіду, а також організацію обліку, контролю і перевірки виконання;
- сприяє раціональному використанню робочого часу;
- підвищує рівень управління;
- сприяє ефективної організації роботи слідчих і органів дізнання.
Об'єктом планування служить управлінська діяльність слідчих апаратів і органів дізнання в цілому.
Предметами планування виступають основні предмети діяльності слідчих апаратів і органів дізнання, а саме:
- взаємодія слідчих апаратів і органів дізнання між собою і з іншими службами ОВС;
- міжнародне співробітництво слідчих апаратів і органів дізнання з установами юстиції інших держав;
- використання спеціальних пізнань, техніко-криміналістичних засобів і методів;
- терміни і якість розслідування;
- законність;
- профілактика;
- відшкодування збитку;
- розслідування окремих категорій кримінальних справ;
- здійснення функцій управління слідчими апаратами й органами дізнання (кадрове, матеріально-технічне забезпечення і т.д.).
Основними принципами планування в слідчих апаратах і органах дізнання є: законність, науковість, системність, безперервність.
4. Організація контролю в слідчих апаратах і органах дізнання
Контроль - завершальна функція процесу управління. Під контролем у слідчих апаратах і органах дізнання розуміється система спостереження і перевірки відповідності процесу їхнього функціонування прийнятим управлінським рішенням, законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам, вказівкам і т.д.; виявлення результатів впливу на них допущених відхилень від вимог управлінських рішень, від прийнятих принципів організації і регулювання; визначення шляхів коригування організації діяльності слідчих апаратів і органів дізнання, способів впливу на них з метою подолання відхилень, усунення перешкод на шляху функціонування цих апаратів і органів.
Виявлення відхилень - це специфічна риса контролю, що відрізняє останній від інших функцій управління.
Специфічним принципом контролю в слідчих апаратах і органах дізнання є його процесуальна форма. Цей принцип полягає в тім, що правом контролю за процесуальною діяльністю слідчого володіють строго визначені законом посадові особи зі строго визначеною компетенцією: начальник слідчого відділу, прокурор, суддя.
Об'єктами контролю в слідчих апаратах і органах дізнання можуть бути нижчестоящі їхні організаційні структури і посадові особи: слідчі підрозділи, органи дізнання; керівники слідчих підрозділів і органів дізнання; слідчі і дізнавачі.
Крім цього як об'єкти контролю розглядаються також кримінальні справи, у цілому процесуальна діяльність і сама організація слідчої роботи, роботи по провадженню дізнання.
Під предметами контролюрозуміються окремі сторони діяльності слідчих апаратів і органів дізнання: розкриття злочинів, обґрунтованість порушення, зупинення і закриття кримінальних справ, відмовлень у порушенні кримінальних справ; якість оглядів місць подій і інших невідкладних слідчих дій; якість і терміни слідства, законність, профілактика, відшкодування збитку, розслідування злочинів різних видів, організація слідчої роботи і т.д.
До суб'єктів контролю в слідчих апаратах і органах дізнання відносяться вищестоящі організаційні структури і посадові особи: слідчі апарати, підрозділи, органи дізнання; начальники слідчих апаратів, підрозділів, органів дізнання; слідчі, працівники дізнання.
5. Організація по наданню допомоги слідчим апаратам і органам дізнання
Надання допомоги - це конкретизація функції регулювання і коригування, здійснюваної у виді практичної і методичної допомоги.
Практична допомога укладається в наданні безпосереднього впливу на об'єкт, методична - припускає опосередкований вплив на нього. Надання допомоги має місце в організації роботи і по конкретних кримінальних справах.
Методична допомога в організації роботи слідчого підрозділу, органа дізнання може укладатися в дачі порад, рекомендацій зі здійснення інформаційної й аналітичної роботи, планування, контролю і здійсненню інших функцій управління.
Практична допомога в організації роботи слідчого апарата, підрозділу й органа дізнання виступає у формі дачі вказівок по кримінальних справах; складання плану роботи; розробки функціональних обов'язків співробітників; складання аналізів і інших управлінських документів; проведення занять; виділення додаткової кількості співробітників, транспортних засобів, криміналістичної й оргтехніки; передачі кримінальних справ в інші підрозділи; призначення в.о. слідчих і ін.
Методична допомога по конкретних кримінальних справах виражається в надані порад, рекомендацій з методики і тактики проведення окремих слідчих дій, кваліфікації злочинів і ін.
Формами надання практичної допомоги по конкретних кримінальних справах є: безпосереднє розслідування кримінальних справ; участь у проведенні слідчих дій; складання планів

 
 

Цікаве

Загрузка...