WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС - Реферат

Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС - Реферат


Реферат на тему;
"Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС"
ПЛАН :
Вступ
1.Організація інформаційної роботи в слідчих апаратах і органах дізнання
2. Організація аналітичної роботи в слідчих апаратах і органах дізнання
3. Організація планування в слідчих апаратах і органах дізнання
4. Організація контролю в слідчих апаратах і органах дізнання
5. Організація надання допомоги слідчим апаратам і органам дізнання
6. Організаційне забезпечення дотримання законності в слідчих апаратах і органах дізнання
7. Організація профілактичної роботи слідчих апаратів і органів дізнання
Висновок
Список використаної літератури
ВСТУП
Важлива роль у боротьбі зі злочинністю приділяється розкриттю і розслідуванню злочинів. Під розслідуванням злочинів розуміється як регламентована законом діяльність слідчого, органа дізнання, індивідуальний процес чи акт розслідування конкретного злочину, так і державна функція.
Індивідуальний акт розслідування злочинів полягає в діяльності органів досудового слідства і дізнання по виявленню, закріпленню, перевірці й оцінці доказів, а також по ухваленню рішення про направлення кримінальної справи в суд.
Державна функція розслідування злочинів містить у собі безліч, масу індивідуальних процесів, актів розслідування окремих злочинів у країні і управління цими процесами.
Розслідування злочинів є однієї з функції системи карної юстиції, функцією держави. Необхідність самостійної державної функції розслідування злочинів порозумівається потребою забезпечення об'єктивності здійснення даної й іншої функцій системи карної юстиції, тобто ефективності системи в цілому.
Розслідування злочинів у суспільстві - соціальна і спільна діяльність, а тому вона має потребу в управлінні. Розслідування злочинів у країні неможливо без управління, тому останнє входить до складу державної функції розслідування злочинів. Управління забезпечує цю функцію людськими і матеріальними ресурсами, з'єднує її елементи в одне ціле. Від управління багато в чому залежить ефективність розслідування злочинів, тобто досягнення цілей при найменших зусиллях і витратах. Зниження керованості відразу ж негативно позначається на результатах роботи слідчого апарата й органів дізнання.
У самому загальному виді під керуванням розуміється вплив на яку-небудь систему з метою збереження її якісної специфіки, удосконалювання і розвитку. У зміст поняття управління входять його функції: збір і перетворення інформації; підготовка й ухвалення управлінського рішення; організація, регулювання і коригування, облік і контроль, а також кадрове, матеріально-технічне й інше забезпечення.
Боротьба зі злочинністю вимагає максимального використання можливостей усіх правоохоронних органів, науково обґрунтованих дій їхніх структурних служб і підрозділів. Поряд з цим необхідна також чітка організація, що забезпечила б високу ефективність дій з метою реалізації принципу невідворотності покарання. До числа основних галузевих служб, що вирішують дану задачу, у першу чергу відносяться слідчі апарати й органи дізнання, на які покладена процесуальна функція, функція розслідування злочинів.
Відповідно до кримінально-процесуального закону досудове розслідування являє собою правоохоронну діяльність органів досудового слідства і дізнання, спрямовану на збирання доказів, розкриття і припинення злочинів шляхом установлення чи наявності відсутності злочинного діяння, викриття і притягнення до кримінальної відповідальності винних у цьому осіб. Закон також ставить за обов'язок даним органам виявляти всі істотні обставини в справі і вживати заходів, спрямованих на попередження злочинам.
Ця діяльність в остаточному підсумку є основою наступних судових дій по розгляду і вирішенню кримінальних справ, оскільки в процесі судового розгляду суд, незважаючи на його незалежність і самостійність, при дослідженні доказів використовує дані, отримані в ході досудового розслідування.
1. Організація інформаційної роботи в апаратах слідства та органах дізнання
Інформаційна робота - самостійна функція управління слідчими апаратами й органами дізнання. Це сукупність строго регламентованих операцій, вироблених над інформацією і її носіями. До складу таких операцій входять збір, підготовка, обробка даних. У свою чергу, збір містить у собі фіксацію і передачу даних. Підготовка поєднує приймання, редагування, формалізацію даних. Обробка складається з введення, збереження даних, обробки масивів інформації.
Інформаційна робота має потребу в її організації. Організація інформаційної роботи - це вплив на дану роботу з метою її оптимізації, тобто одержання більшого корисного ефекту при найменших зусиллях і витратах. Інформаційна робота плюс її організація складають поняття інформаційного забезпечення.
Значення інформаційної роботи визначається важливістю інформації. У слідчих апаратах і органах дізнання інформація - це зведення, знання про стан злочинності, практику розслідування, організацію роботи слідчих апаратів і органів дізнання, слідчих і працівників дізнання.
Без інформації неможливе здійснення усіх функцій управління: аналітичної роботи, планування, надання допомоги, контролю, кадрового забезпечення. Інформаційна робота приводить інформацію до виду, придатного для використання при здійсненні цих функцій управління. Організація інформаційної роботи підвищує її ефективність.
Інформаційна робота - складова частина інформаційної системи, який притаманні наступні компоненти: люди (персонал), інформація, технічні кошти, методи, процедури збирання і перетворення інформації. Сукупність інформаційних систем складає систему інформації.
Існують різні класифікації інформації. У слідчих апаратах і органах дізнання інформація класифікується по методу формування і функціональному призначенню на обліково-звітну, оперативну, аналітичну, директивно-планову нормативно-довідкову.
2. Організація аналітичної роботи в апаратах слідства та органах дізнання
Аналітична робота в слідчих апаратах і органах дізнання - пізнавальна, дослідницька діяльність, спрямована на вивчення явищ, процесів, що відбуваються в цих апаратах і органах.
До основних напрямкам чи видам аналітичної роботи відносяться:
1. Прогностичний аналіз - являє собою виявлення і вивчення стійких тенденцій у діяльності слідчих апаратів і органів дізнання і факторів, що впливають на цю діяльність, з метою одержання прогнозу про можливі зміни положення справ і виробленню стратегічних заходів. Наприклад, у зв'язку зі зміною підслідності слідчих апаратів чи органів дізнання підраховується кількість кримінальних справ, перехідних у ту чи іншу підслідність, і визначається кількість слідчих, що додатково буде потрібно для розслідування цих справ.
2. Комплексний аналіз, здійснюваний за звітні періоди (півріччя і рік) за всіма показниками слідчої роботи і діяльності органів дізнання.
Основними критеріями аналізуй оцінки діяльності слідчих підрозділів є:
- навантаження на одну штатну одиницю по справах, що знаходилася у виробництві;
- навантаження на одну штатну одиницю по розслідуваних справах;
- навантаження на одну штатну одиницю по закінчених справах;
- навантаження на одну штатну одиницю по справах, спрямованим у суд;
- кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності в розрахунку на одну кримінальну справу;
- питома вага справ, повернутих на додаткове розслідування, до числа справ, спрямованих прокурору;
- питома вага справ, закінчених у термін більший ніж передбачений КПК, до числа закінчених справ;
- додатково виявлені чи розкриті в ході розслідування інші злочини, що не перебувають на обліку, на тисячу закінчених справ;
- додатково виявлені і розкриті в ході розслідування злочини по раніше припинених справах на тисячу закінчених справ;
- число осіб, у відношенні яких кримінальне переслідування припинене за реабілітуючими підставами, і виправданих судом, з них містилося під вартою;
- відсоток відшкодованого

 
 

Цікаве

Загрузка...