WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система злочинів у КК України - Курсова робота

Система злочинів у КК України - Курсова робота

вересня 1997 р.2;
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 р.3; "Про вибори президента України" від 5 березня 1999 р.4.
Злочини проти виборчих прав громадян посягають на відносини, врегульовані цими законами.
Перешкоджання здійсненню виборчого права (ст. 157). Частина 1 цієї статті передбачає відповідальність за перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом або Іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради АВТОНОМНОЇ Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію.
З об'єктивної сторони цей злочин виражається в двох самостійних діях: 1) у перешкоджанні вільному здійсненню громадянином права обирати І бути обраним; 2) у перешкоджанні здійсненню права вести передвиборну агітацію.
Перешкоджання - це активний вплив на волю особи з метою примусити її відмовитися від участі у виборах або змінити зміст свого волевиявлення. Така протидіяя. Така протидія як під час голосування, так І в період всієї виборчої кампанії.
Злочин вважається закінченим з моменту перешкоджання, тобто здійснення тиску на волю потерпілої особи, незалежно від того, чи добився винний бажаного результату під час виборів чи ні.
Способи перешкоджання можуть бути різними - насильство, обман, погрози, підкуп та ін. Насильство полягає у нанесенні побоїв, спричиненні тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зв'язуванні тощо. Якщо таке насильство утворює більш тяжкий злочин (наприклад, тяжке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі), кваліфікація настає за сукупністю злочинів - ст. 157 і статей 121 або 146. Обман передбачає перекручення певних відомостей з метою введення потерпілого в оману щодо обставин, пов'язаних з виборами, наприклад, щодо особистості кандидата в депутати, часу, місця проведення виборів тощо. Погроза - це залякування застосуванням фізичного насильства як до потерпілої особи, так І до її близьких, знищенням Їх майна, поширенням ганебних відомостей тощо. Підкуп являє собою передачу особі грошей, інших цінностей, надання будь-яких вигід, пільг майнового характеру як винагороду за зміну свого волевиявлення в участі у виборах або за відмову в такій участі.
Інший спосіб перешкоджання - це, наприклад, не надання приміщення для зборів виборців або неповідомлення про зміну часу зустрічі з кандидатом, необгрунтована відмова депутату виступити на телебаченні зі своєю програмою тощо.
Суб'єктивна сторона цього злочину - прямий умисел.
Суб'єкт злочину - будь-яка особа, яка досягла 16-ти років.
Частина 2 ст. 157 посилює відповідальність, якщо цей злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища.
НайнебезпечнІшим відповідно до ч. З ст. 157 визнається перешкоджання, якщо воно реально вплинуло на результати голосування або виборів (наприклад, особа не була обрана до відповідного органу влади).
У частинах 2 І 3 ст. 157 передбачена відповідальність спеціальних суб'єктів - члена виборчої комісії чи службової особи з використанням влади або службового становища.
Покарання за злочин, за ч. 1 ст. 157 - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років; за ч. 2 ст. 157 - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років; за ч. З ст. 157 - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Злочини проти трудових прав громадян
Безпосереднім об'єктом цих злочинів є конституційні права громадян у сфері трудових відносин. Зміст права на працю визначає ст. 43 Конституції України, вказуючи, що "кожний має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується". Тому порушення права на працю недопустиме, а найбільш небезпечні порушення цих прав тягнуть кримінальну відповідальність.
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст. 170). Безпосереднім об'єктом цього злочину є законна діяльність профспілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів. Диспозиція ст. 170 є бланкетною, тому при розв'язанні питання про кримінальну відповідальність слід звертатися до відповідних законів і підзаконних актів: розділу XVI Кодексу законів про працю України1 і Закону України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 р.2.
Об'єктивна сторона злочину виражається в дії або бездіяльності, що перешкоджає здійсненню законної діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів. Перешкоджання може виражатися в ігноруванні законних рішень профспілок або прийнятті рішень без згоди профспілкових органів, якщо така згода необхідна. Щодо політичних партій і громадських організацій перешкоджання може полягати також в забороні провести партійні збори, різні заходи політичного, культурно-масового. Іншого характеру. Треба мати на увазі, що перешкоджання повинно порушувати лише законну діяльність профспілок, партій, громадських організацій або їх органів.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення діяння, що перешкоджає законній діяльності зазначених організацій.
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33. - Ст. 443.№ 33. - Ст. 443.997. - № 43. - Ст. 280.
3 Там само. - 1998. - № 3-4. - Ст. 15.
4 Там само. - 1999. - № 14. - Ст. 81.
Суб'єктивна сторона злочину - прямий умисел. Мотиви злочину можуть бути різні: особисті, помилково зрозумілі інтереси служби та ін., але на кваліфікацію злочину вони не впливають.
Суб'єктом злочину є, як правило, службова особа, хоч не виключається й відповідальність будь-якої особи.
Покарання за злочин: за ст. 170 - виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обійматипевні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171). Безпосереднім об'єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують законну професійну діяльність журналістів. Гарантією такої діяльності є закріплене в ст. 34 Конституції України право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів І переконань. Потерпілими від цього злочину є журналісти, тобто особи, які знаходяться в трудових або інших договірних відносинах із засобами масової інформації та які здійснюють збір, редагування і поширення матеріалів для певного засобу масової інформації. Відповідно до ст. 20 Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р.1 під засобами масової інформації слід розуміти періодичні друковані видання (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо; разові видання з визначеним тиражем, а також аудіовізуальні засоби: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, вІдеозапис тощо.
Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
Частина 3 ст. 175 встановлює, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до

 
 

Цікаве

Загрузка...