WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судово-економічні дослідження - Контрольна робота

Судово-економічні дослідження - Контрольна робота

стадіях:
1) видача та одержання кредиту;
2) його використання;
3) повернення кредиту.
Серед питань розслідування злочинів, що розглядаються, слід відокремити питання, які необхідно з'ясувати під час розслідування, та види документів, що місять інформацію про кредитні операції. Важливим джерелом свідчень про вчинені кредитні операції є працівники кредитно-фінансових установ і представники позичальника.
Документи, що містять інформацію про кредитні операції, можна поділити на дві основні групи:
1. ті, що вилучаються під час вирішення питання про порушення кримінальної справи;
а) документи безпосередньо пов'язані зі злочинною подією(фальшиві, виправлені, тощо)
б) документи, що встановлюють певні обставини
в) матеріали перевірок
2.ті, що містять певну інформацію про кредитно-фінансові операції.
а) документи для відкриття розрахункового рахунку в банку;
б) документи позичальника, надані в банку для одержання кредиту;
в)документи і свідчення, що підтверджують забезпечення повернення кредиту і платоспроможність позичальника;
г) документи про використання кредиту;
ґ) документи на повернення кредиту.
Примітка ст.200 КК України під документами розуміє також документи, що є засобом доступу до банківських рахунків у електронному вигляді.
4. Розслідування податкових злочинів, як одного з видів економічних злочинів. Склад вказаного виду злочину вказаний у ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів). Об'єктом посягання цього злочину є податкові відносини, що виникають у процесі економічної діяльності і покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави. Згідно з чинним законодавством об'єктами оподаткування є доходи, додана вартість, вартість продукції, майно фіз. та юридичних осіб.
Ухилення від сплати податків як корисливий злочин характеризується наявністю взаємопов'язаних ознак:
1) діяння у вигляді ухилення від сплати податків
2) злочинними наслідками
3) наявністю прямого причинного зв'язку між діянням і наслідками.
У системі елементів криміналістичної характеристики слід виділити елементи способи ухилення від сплати податків. У практиці розслідування і криміналістичних публікаціях визначилось понад п'ятдесят способів вчинення таких злочинів. Однак вони недостатньо систематизовані за видами податків, суб'єктами злочину та іншими підставами, що дозволяють більш ефективно використовувати відомості про способи вчинення злочинів у їх розслідуванні. Критерієм систематизації таких способів є особливості виду податку, пов'язаного з певною сферою діяльності, типовою обстановкою та умовами досягнення злочинного результату.
При порушенні справ про ухилення від сплати податків можливі дві групи слідчих ситуацій, при яких початкові дані про вчинений злочин отримані внаслідок проведеної документальної перевірки працівниками територіальної податкової адміністрації, або спільно з оперативно-розшуковими заходами підрозділів податкової міліції.
До комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів входять наступні елементи:
- допит ревізора, що проводив документальну перевірку
- виїмка та огляд документів(письмових, інформації на магнітних носіях);
- допит службових осіб
- обшук за місцем проживання
- арешт майна, та ін.
Ці дані ще раз підтверджують, що документи є основним витоком і першоджерелом матеріалів для розслідування.
5. До злочинів в сфері господарської діяльності слід внести ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Для економіки держави, що розвивається, велику небезпеку становить ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей. Криміногенна обстановка у цій сфері потребує прийняття відповідних заходів захисту зовнішньоекономічної діяльності, інтересів держави, господарюючих суб'єктів і перш за все заходів правового характеру, встановлення ефективної системи валютного контролю.
Кримінально-правовий захист валютних інтересів держави здійснюється нормами про відповідальність за ухилення від повернення виручки у іноземній валюті (ст. 207 КК) або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).
Серед способів вчинення подібних злочинів можна виділити наступні такі, як неповернення валютної виручки за послуги або товари, приховування п-ством-резидентом валютної виручки та її використання у особистих цілях, відкриття рахунків за участю іноземних юридичних осіб та інші способи.
Під час розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті слідчий ознайомлює з відповідними документами, багато з яких потребують вивчення за допомогою засобів криміналістичної техніки, в необхідних випадках - участі спеціалістів. До цих об'єктів належать такі види документів:
1) установчі, що підтверджують факт створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності(статут, установчий договір, протокол установчих зборів, свідоцтво про державну реєстрацію, договір пор оренду приміщення, договір на банківське обслуговування);
2) документи, що відображають законодавчі, нормативно-розпорядчі норми, регламентують зовнішньоекономічну діяльність і пов'язані з нею інші види діяльності суб'єкта підприємницької діяльності(ліцензії, дозволи на вивезення товарів, дозволи на здійснення інвестицій за кордон, дозволи на відкриття банківських рахунків за кордоном та ін.);
3) бухгалтерсько-облікові та банківські документи;
4) договірні (внутрішні та зовнішні договори та контракти);
5) документи, що свідчать про конкретну господарські операції(рахунки-фактури, акти приймання-передачі, накладні, тощо);
6) документи державного відомчого контролю (митні декларації, банківські витяги та ін);
7) документи "чорнової бухгалтерії".
Особливістю огляду, обшуку та виїмки при розслідуванні справ подібної категорії справ є те, що вони здебільшого здійснюються "документальним" способом, у зв'язку з чим великого значення набуває відшукання, вилучення і огляд відповідних бухгалтерських та банківських документів, які відображають зовнішньоекономічну діяльність. Доцільним є залучення спеціалістів - економістів, бухгалтерів, аудиторів, митних брокерів та ін. У випадку, коли трапляються іноземні документи до справи залучаються іноземні правоохоронні органи через дипломатичні представництва.
Висновок
У висновках слід підсумувати вищесказане та закріпити найважливіші моменти. Злочини в сфері господарчих відносин відрізняються за своєю суттю та предметом розслідування від злочинів, на приклад, посягання на чуже майно, яке теж відноситься до злочинів з корисливим мотивом. Отже особливістю розслідування злочинів у сфері економічних відносин, є те, що основним матеріалом дослідження являються документи. Слід розуміти, що під документами розуміються як цінні папери, бланки, рахунки, фактури, накладні, угоди, так і записи, чорнова бухгалтері, документи в електронному форматі.
Для судово-економічного дослідження матеріалів часто залучаються спеціалісти та експерти, в окремих випадках іноземні. Залучається також криміналістична техніка, без якої при сьогоднішніх можливостях злочинних структур, не обійтись. Це може бути, як звичайна лупа, так і інфрачервоні та ультрафіолетові лампи, або пристосування для термообробки паперу.
Економічні злочини становлять досить велику загрозу для інтересів держави, а це ставить серйозне завдання перед Українським законодавством. На щастя новий Кримінально-процесуальний кодекс від 1.06.2004 р. В досить повному обсязі охоплює обшук та виїмку(Глава 16), проведення експертизи (Глава 18). Кримінальний кодекс містить також диспозиції про конкретні злочини у сфері господарської діяльності(розділ 7), та санкції щодо їх порушників; слід зауважити, що покарання є досить суворими (наприклад за контрабанду передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди).
Розглянувши тему судово-економічне дослідження треба дати визначення даному терміну: інститут криміналістичної техніки, що вивчає матеріали кримінальних справ у сфері економічних або господарських злочинів під час досудового і судового процесу.
Список використаних джерел:
1. В.Ю. Шепітько
"Криміналістика" 2003 р.
2. Салтевсий М.В.
"Криминалистика" 1997 р.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України
4. Кримінальний кодекс України

 
 

Цікаве

Загрузка...