WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судово-економічні дослідження - Контрольна робота

Судово-економічні дослідження - Контрольна робота


Контрольна робота з криміналістики на тему:
"Судово-економічні дослідження"
План
Вступ
1. Криміналістичне дослідження документів, як основного джерела матеріалів розслідування злочинів у сфері економічних відносин.
2. Судово-бухгалтерська експертиза як етап розслідування.
А)судово-економічна експертиза
3. Злочини у сфері кредитних відносин.
4. Податкові злочини.
5. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті.
Висновок
* * *
Дослідження в криміналістиці складають основний плацдарм для розслідування злочинів. Говорячи про економічні злочини слід звернутися до дослідження документів, які стають, як правило, джерелом економічних або господарчих злочинів. Поряд з дослідженням документів джерелом розслідування можуть стати сліди-ознаки, огляд, обшук, допит, виїмка. Слід розкрити питання судово-економічної експертизи. До злочинів у сфері економіки література зараховує злочини, вчинені шляхом кредитно-фінансових операцій, податкові злочини, ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Ці злочини відбуваються у господарчих відносинах і носять корисливий, як правило, характер об'єктом цих злочинів є фінанси.
Отже сутністю судово-економічного дослідження є досить широке поняття. Це поняття включає всі види досліджень необхідних для розслідування. Це, як зазначалось, документальні дослідження в першу чергу, питання про які слід розкрити.
На допомогу прийдуть думки вчених, які звертались до даних питань, це М.В. Салтевский та В.Ю. Шепітько. Деяку інформацію судово-економічні дослідження черпають з судової бухгалтерії, конкретніше з судово-бухгалтерської експертизи.
1. Огляд документів - це слідча дія, яка полягає у їх вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають документам значення речових доказів.
Ст. 190, 191, 195 КПК регламентує подібний огляд, де на слідчого покладається вирішення таких питань:
- визначення характеру і призначення документа;
- аналіз зовнішнього вигляду і стану документа;
- вивчення змісту;
- аналіз його реквізитів;
- вивчення матеріалів документу;
- виявлення ознак підробки документів.
Під час слідчого огляду документів необхідно звертати увагу на відповідність форми документа та його змісту. Окремі суперечності встановлюються шляхом зіставлення певних реквізитів. При цьому застосовується огляд у косопадаючому та проникаючому світлі за допомогою оптичних та ультрафіолетових приладів, інфрачервоних, за допомогою електронно-оптичного перетворювача.
Технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічної експертизи - техніко-криміналістичного дослідження. Об'єктами дослідження є зміст документа, матеріали та знаряддя письма. Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів і експертизи матеріалів.
Експертиза реквізитів документа вирішує такі основні питання:
1) встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів і їх відбитків;
2) встановлення факту і способу внесення змін до документа;
3) виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабко видимих або невидимих текстів(зображень) на різних матеріалах, а також текстів на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони виготовлені, не перетворився на попіл;
4) встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфікаційних категорій друкарської техніки, а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків;
5) ідентифікація печаток, штампів, факсиміле за їхніми відбитками;
6) ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їхніми відбитками;
7) компостерні знаки;
8) письмове приладдя за штрихами;
9) ідентифікація особи, яка написала текст або намалювала зображення;
10) встановлення належності літер певному комплекту шрифту;
11) визначення відносної давності виконання документу.
Експертизою матеріалів документів встановлюються рід, вид матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався документ(папір, барвники, тощо), а також їх спільна родова належність.
2. Проведення судово-бухгалтерської експертизи здійснює бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства Юстиції України. Судово-бухгалтерські експертизи проводяться за завданням органів дізнання, слідства, прокуратури, судів, господарських судів у зв'язку з розслідуванням та розглядом кримінальних справ, цивільних, та вирішення господарських спорів. Для теми судово-економічні дослідження важливим буде розгляд судово-бухгалтерської експертизи з приводу економічних злочинів.
Підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи є вмотивована постанова особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, ухвала суду. В процесі дослідження можуть використовуватися висновки аудиту, неофіційна документація, висновки експертів, свідків. В процесі експертизи вирішуються питання встановлення наявності чи відсутності, нестачі або лишків матеріалів і цінностей, період та місце їх утворення, а також розміру завданої шкоди. Експертиза визначає відповідність господарсько-фінансових операцій діючим правовим актам.
Судово-бухгалтерська експертиза є одним з важливих етапів дослідження економічних злочинів, назначається не в обов'язковому порядку, а лише за наявністю достатніх підстав.
Під час проведення досудового слідства призначення та проведення судово-економічної експертизи здійснюється з метою:
1) з'ясування суперечностей між матеріалами документальної перевірки та матеріалами кримінальної справи;
2) усунення суперечностей між результатами первинної та наступними документальними перевірками;
3) підтвердження розміру матеріальної шкоди, встановленого за матеріалами документальної перевірки;
4) встановлення фактів порушення господарського законодавства, що призвели до приховування валютних цінностей;
5) встановлення правильності оформлення фінансово-господарчих операцій, руху грошових коштів та їх відповідності встановленим вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, звітності та чинних нормативних актів;
6) перевірки правильності методів дослідження при проведенні документальних перевірок і об'єктивності правильних висновків;
7) встановлення фінансових підстав правильності відмови ревізуючих осіб у прийнятті від осіб суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, документів, наданих для пояснення виявлених порушень господарського законодавства;
8) встановлення стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві, що перевіряється, та відповідності його у встановленому порядку;
9) встановлення обставин, пов'язаних з бухгалтерським обліком, що сприяли приховуванню валютних цінностей, а також формулювання пропозицій щодо їх усунення;
10) встановлення кола осіб, відповідальних за повноту та правильність дотримання валютного законодавства, і тих, які припустились вказаних порушень;
11) встановлення бухгалтерських способів приховування валютної виручки.
Питання судовоїекспертизи є суттєвим етапом в дослідженні матеріалів в справах економічних злочинів.
3. Насамперед дамо коротку характеристику злочинам, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій. В умовах формування ринкових відносин кредитно-фінансова діяльність є однією з найважливіших у сфері економіки. Особливу роль відіграє кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян. Кредиторами можуть бути банки, кредитні спілки, фонди, асоціації, ломбарди, тощо.
Маючи великі можливості позитивного впливу на розвиток економіки, кредитна система водночас на собі негативний вплив неврегульованих певних правових положень, недоліків технологій, документообігу, недостатнього професійного рівня працівників кредитної галузі, а також існування можливості зловживань як з боку працівників кредитно-фінансових установ, так і позичальників.
Існує певна класифікація даних злочинів за способом їх вчинення:
- посягання позичальника на фінансові ресурси кредитно-фінансових установ;
- посягання працівників кредитно-фінансових установ на фінансові ресурси, що зберігаються в цих установах на рахунках клієнтів;
- посягання на кредитно-фінансові ресурси, пов'язані зі злочинною змовою представників кредитора та позичальника.
Одним із важливих компонентів наслідків кредитно-фінансових злочинів є їх сліди-наслідки, що відображаються в діях, у сталих зв'язках між учасниками кредитних операцій і особливо в документах. Такі сліди як факти створюються на

 
 

Цікаве

Загрузка...