WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістична методика - Курсова робота

Криміналістична методика - Курсова робота

праці до об'єкта з конкретною метою.
Механізм вчинення злочину - це послідовність прийомів застосування певних засобів до предмета безпосереднього посягання з корисливою метою. Предмети, прийоми та засоби вчинення злочинного посягання можуть збігатися, наприклад, позбавлення життя вогнепальною зброєю, заволодіння майном шляхом обману тощо. Звідси в криміналістиці для визначення злочинної діяльності, що виконується одним ітим же способом, виникло поняття "закономірності вчинення злочину" (Р. С. Бєлкін).
Спосіб вчинення злочину - це комплекс причинно та функціонально пов'язаних довільних (і частково недовільних) цілеспрямованих дій злочинця. Він детермінований сукупністю фактів об'єктивного та суб'єктивного характеру, склад та дія яких ситуаційні, що обумовлює відкритий характер способу як системи, відносну стійкість та повторюваність способів (Г. Г. Зуйков).
Способи вчинення та приховання злочину е самостійними криміналістичними поняттями (Р. С. Бєлкін). У методиці розслідування вони дають можливість визначати напрям розслідування, відшукувати злочинця, встановлювати механізм злочину та багато інших обставин.
Сучасні досягнення суспільних та технічних наук внесли до криміналістики багато нових методів і тактичних прийомів виявлення, фіксації та дослідження матеріальних джерел інформації.
Оскільки в методиці практично реалізуються технічні засоби криміналістичної та прийоми слідчої тактики, загальні положення (принципи), які належать до цих розділів науки криміналістики, залишаються правомірними і для криміналістичної методики.
Нові методи досліджень розширюють межі дослідження речових доказів, дозволяють вирішувати проблему тотожності об'єктів на нових якісно-кількісних рівнях. Наприклад, встановлювати тотожність певних об'єктів рідин та газоподібних речовин, ідентифікувати людину за звуковим мовленням, загальними ознаками письма, виявляти, фіксувати та досліджувати тверді сипучі, рідкі та газоподібні об'єкти, які дозволяють розкрити "старі" злочини.
Методологічні основи є складовою частиною криміналістичної методики. До них насамперед належать філософські категорії та закони:
- закон загального зв'язку явищ, тобто всі факти, умови середовища, в якому вчинено злочин, взаємопов'язані, пізнання одного з них створює умови для пізнання інших;
- теорія відображення, за якою: а) якщо є слід, то існує слідоутворюючий об'єкт, б) будь-який взаємозв'язок породжує зміни (сліди - матеріальні та ідеальні);
- категорії загального та окремого, тобто загальні положення властиві окремим явищам, фактам і навпаки, всяке окреме е часткою для формування загального. Зокрема, узагальнюючи слідчу практику розробляють загальні методи розслідування, які властиві для пізнання кожного конкретного злочину.
Головними завданнями методологічних основ криміналістичної методики є:
а) розкриття основних умов, у яких проходить розслідування;
б) формування принципів використання сучасних методів пізнання фактів минулого;
в) розробка нових методів для розв'язування конкретної ситуації розслідування злочинів.
Методи розслідування ділять на три групи:
1) методи практичної діяльності осіб, які проводять слідство. В їх основі -наукові (загальнонаукові та спеціальні наукові) методи пізнання;
2) організаційно-управлінські методи провадження слідства збирання та обробки інформації;
3) аналітичні методи, методи аналізу події злочину та зібраної інформації;
вони побудовані на законах інформатики, математичної статистики та прийомах логічного пізнання.
На теперішній час для обробки та зберігання в автоматизованих банках даних (АБД) інформації використовують математичні, кібернетичні, кількісно-якісні методи, різні види моделювання, логічного аналізу.
Алгоритм - це сукупність правил, які визначають ефективну процедуру вирішення будь-якого завдання. Оскільки розслідування - ситуаційний процес, а кожна ситуація ставить конкретне завдання, то порядок вирішення ситуації є алгоритмом у його криміналістичному розумінні. Криміналістична методика, особливо окрема - це алгоритми, які приписують, як діяти слідчому, які застосовувати слідчі дії, технічні засоби для розслідування конкретного виду злочину (убивство, злодійство, розбійництво, рекет тощо). У зв'язку з цим криміналістичні рекомендації за суттю складають алгоритми діяльності для слідчого.
Евристична діяльність слідчого під час розслідування найяскравіше виявляється при плануванні та визначенні напряму розслідування взагалі. На основі узагальнення практики розслідування останнім часом розроблені та розробляються евристичні методи побудови типових версій. Зокрема, Ю.О. Відонов на основі статистичного взаємозв'язку елементів криміналістичної характеристики запропонував таблиці, які дозволяють прогнозувати особу злочинця, його місцезнаходження та деякі інші риси поведінки особи, яка здійснила убивство в умовах неочевидності.
Розслідування - це процесуальна діяльність слідчого, яка здійснюється засобами та методами переліченими в законі, а також розробленими наукою криміналістикою. Ця діяльність є визначеною системою, до якої включено:
а) встановлення у виявленій події ознак злочину;
б) прийняття рішення стосовно початку розслідування та визначення його напряму;
в) впровадження невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо встановлення злочинця;
г) планування розслідування та провадження подальших слідчих дій;
д) нарешті, після встановлення обставин, які необхідно довести, розслідування закінчується заключним етапом.
У кримінальному процесі розслідування ділять на стадії порушення кримінальної справи, дізнання, попереднє слідство, закінчення попереднього слідства, направлення до суду, судовий розгляд, касаційне провадження.
4. Ситуаційні особливості етапів розслідування
Процес розслідування, звичайно прийнято поділяти на кілька етапів як дотримання одного з принципів методики розслідування і найчастіше поділяти на первісний, наступний і заключний. По деяким складним багатоепізодним злочинах, а також пов'язаним з порушенням технічних, технологічних і інших правил іноді виділяють підготовчий етап. (Однак, будучи не частиною розслідування, а лише підготовкою до його початку, відповідно у кримінально-процесуальному законі етапом розслідування в прямому змісті він не є).
Зазначений розподіл процесу розслідування має істотне методичне значення, тому що кожний з виділених етапів має визначену специфіку в обсязі і методах даної криміналістичної діяльності. Тому для здійснення найбільш успішного розслідування злочину на всіх його етапах і на стадії підготовки до нього в методиці розслідування прийоми і способи дій слідчого розробляються з урахуванням особливостей зазначених

 
 

Цікаве

Загрузка...