WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства - Реферат

Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства - Реферат


Реферат на тему:
Тема:
Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства
Кримінально-процесуальне право України.
Варіант 7
1. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства.
2. Задача
Гр.Охрименка було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.225 КК (Обман покупців та замовників). Підчас попереднього розгляду справи, суддя прийшов до висновку про доцільність передачі справи в інший суд за місцем перебування більшості свідків.
А) розкрити поняття підсудності та її видів
Б) який порядок вирішення питання про передачу справи з одного суду до іншого за чинним КПК
В) як необхідно вирішити питання про підсудність в описаній ситуації, якщо при розгляді справи в суді виявиться, що вона підсудна іншому однойменному суду за територіальною ознакою або вищестоящому чи військовому суду
* * *
Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства
Згідно Конституції України ст..121 на прокурора покладаються такі функції: нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство, дізнання та оперативно-розшукову діяльність; підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян або держави в судах у визначених законом випадках; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян.
Визначимо, що розуміється під терміном "нагляд", - це діяльність прокурора по забезпеченню додержання законів органами дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю. Особливістю прокурорського нагляду є його широкий круг повноважень, які позволяють йому вивчати матеріали справи та відміняти незаконні рішення і відновлювати законність.
Досудове слідство в свою чергу це слідство, що проводиться органами прокуратури, внутрішніх справ, Службою безпеки України, слідчими податкової міліції.
Здійснюючи свої повноваження в галузі кримінального судочинства, прокурори слідкують за тим, щоб слідчі та працівники органів дізнання суворо додержувалися вимог, що містяться в нормативних актах держави. Прокурорський нагляд за органами дізнання і досудовим слідством - один із важливих напрямів у діяльності органів прокуратури.
Об'єктом прокурорського нагляду є точне виконання законів посадовими особами органів дізнання і досудового слідства при розслідуванні кримінальних справ.
Характерною ознакою прокурорського нагляду за досудовим слідством є процесуальна форма, тобто кожна дія прокурора при здійсненні нагляду передбачена та регламентована кримінально-процесуальним законом.
Прокурор здійснює нагляд за законністю, отже наділений владно-розпорядчими повноваженнями, які створюють йому можливість ефективно здійснювати нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства з тим, щоб забезпечити розкриття кожного злочину, а також всебічність і об'єктивність розслідування кожної справи.
Письмова вказівка прокурора є обов'язковою для виконання органами дізнання, отже він може скасувати будь-яке рішення або акт розслідування, може усунути слідчого або особу, що проводить дізнання від ведення справи або прийняти розслідування справи на себе в цілому. Повноваження прокурора сягають не лише слідчих органів, а й установ, організацій, підприємств, посадових осіб і громадян. Наприклад при відстороненні обвинуваченого від роботи вказівка прокурора є обов'язковою для виконання по місцю роботи.
Є процесуальні дії, які не можуть відбуватися без попередньої згоди чи санкції прокурора(Нп. обшук, ексгумація трупа).
Прокурорський нагляд, що попереджає, а потім безпосередньо своєю владою усуває порушення закону та інші недоліки слідчого, є по суті керівництвом слідства.
На відміну від інших галузей прокурорського нагляду, нагляд за розслідуванням прямо й вирішально впливає на позицію прокурора в суді як державного обвинувача - найбільш гостру форму боротьби прокурорів з порушенням законності. Однак, лише здійснюючи керівництво роботою слідчого, беручи безпосередню участь у провадженні важливих слідчих дій, своєчасно виправляючи помилки, що були допущені при розслідуванні, прокурор набуває фактичної та юридичної можливості твердо обстоювати в суді свою точку зору з приводу питання про доведення злочину і винуватості підсудного.
Повноваження начальника слідчого відділу багато в чому збігаються з повноваженнями прокурора, хоча їх юридична природа різна. Наприклад вказівки начальника слідчого відділу можуть стосуватися важливих питань слідства, зокрема щодо: провадження досудового слідства, притягнення як обвинуваченого, кваліфікації злочину та обсягу обвинувачення, направлення справи для провадження окремих слідчих дій, передачу справи від одного слідчого іншому, доручення розслідування справи кільком слідчим, тощо. (ст.114 КПК). Начальник слідчого відділу не володіє повноваженнями щодо санкціонування обшуку, усунення обвинуваченого від посади, затвердження обвинувачу вального рішення. Дані повноваження належать тільки прокурору, який здійснює процесуальне керівництво слідством. На практиці прокурор виконує свої наглядові функції щодо слідчих органів внутрішніх справ через начальника слідчого відділу.
Прокурор, безперечно, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням безвідносно до відомчої приналежності органів, які ведуть слідство.
Щодо органів дізнання(посадових осіб, що проводять дізнання) прокурор також здійснює нагляд за їх діяльністю в загальному порядку, а також по конкретним кримінальним справам, що порушують органи дізнання. Органи дізнання - це в основному органи міліції, які адміністративно підпорядковуються не прокурору, а відповідному начальнику органу дізнання. Однак, як тільки діяльність органу дізнання заходить в кримінальний процес, втручання прокурора є очевидним. Іншими словами, прокурор здійснює процесуальне керівництво тією діяльністю міліції, що має процесуальний характер, і полягає в провадженні розслідування у формі дізнання. Це підтверджує ст.15 ЗУ "Про прокуратуру", де йдеться про те. Що вказівки Генерального прокурора з питань слідчої роботи є обов'язковими для виконання всіма слідчими органами.
Право на процесуальне керівництво досудовим розслідуванням з боку прокурора не відміняє процесуальну самостійність слідчого, який є активним учасником кримінально-процесуальної діяльності. Всі рішення про направлення слідства і провадження процесуальних дій, за винятком передбачених законом випадків, слідчий приймає самостійно і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.
Відповідно до закону "Про прокуратуру" нагляд прокурора за досудовим слідством полягає у процесуальному керівництві діяльністю органів розслідування; таке керівництво рівною мірою і в однакових правових формах поширюється на всі органи досудового слідства і дізнання,за діяльністю яких прокурор здійснює нагляд, і не залежить від їх відомчої належності.
Здійснюючи в межах своїх повноважень нагляд за виконанням законів органами дізнання та попереднього слідства, прокурор зобов'язаний:
- застосовувати наглядові повноваження для забезпечення повної реєстрації і належного розгляду органами дізнання та досудового слідства всіх заяв і повідомлень про злочини, не допускаючи залишення прав заінтересованих осіб без належного захисту;
- вживати заходів для того, щоб жодний злочин не залишався нерозкритим та жоден злочинець не ухилився від відповідальності;
- слідкувати за додержанням прав і свобод людини при провадженні дізнання і попереднього слідства;
- застосовувати наглядові повноваження з тим, щоб органи дізнання і слідчі дотримувалися встановленої процесуальної форми при провадженні слідчих і інших процесуальних дій, неухильно додержувалися встановленого кримінальним законодавством порядку та строку провадження дізнання й попереднього слідства;
- суворо наглядати за тим, щоб жоден громадянин не зазнав незаконного та безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності або іншого незаконного обмеження в правах;
- суворо слідкувати за тим, щоб ніхто не був затриманий або заарештований інакше, як на законних

 
 

Цікаве

Загрузка...