WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору комісії - Курсова робота

Правове регулювання договору комісії - Курсова робота

Відмінності між ними полягають у наступному:
1) повірений діє від імені довірителя, комісіонер виступає від свого імені;
2) договір доручення може бути як сплатним, так і безоплатним, а договір комісії - завждисплатний;
3) предметом договору доручення є юридичні дії, а предметом договору комісії - лише правочини (вужче поняття порівняно з юридичними діями).
Характеристики договору - консенсуальний, сплатний, двосторонній.
Форма договору - письмова. Незалежно від учасників, предмета та змісту договір комісії має бути укладений у письмовій формі. Недотримання вказаної форми позбавляє сторони права у разі спору посилатися в підтвердження договору на показання свідків. Він може оформлятися за допомогою як одного документа, що підписується сторонами, так і накладної, квитанції, товарного ярлика, приймальної квитанції установленої форми тощо.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. Комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про останнє та його ціну (ст. 1012 ЦК).
Новелою ЦК є врегулювання субкомісії. За згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субко-місіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом. За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без згоди комітента. Останній не має права без згоди комісіонера вступати у відносини із субкомісіонером (ст. 1015 ЦК)
Обов'язки комітента:
1) забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою (ст.1016 ЦК);
2) прийняти від комісіонера виконання за договором комісії. При цьому він зобов'язаний прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії, а також оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити останнього про виявлені у цьому майні недоліки;
3) виплатити комісіонерові комісійну плату.
У ст.1013 ЦК встановлені спеціальні правила, що регулюють комісійну плату Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених договорі комісії. Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату. Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії, виходячи із звичайних цін на такі послуги Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах. У разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії;
4) відшкодувати комісіонерові витрати, зроблені ним у зв'язку з виконанням його обов'язків за договором комісії, зокрема у випадку, якшо комісіонер або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочиїо, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали (ст.1024 ЦК).
Відмова від договору та його припинення. Згідно зі ст. 1025 ЦК комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за ЗО днів. У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у строк, передбачений договором, а якщо такий строк не встановлений, негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом вказаного обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати його за найвигіднішою для останнього ціною. У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору.
Відповідно до ст. 1026 ЦК комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів. Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент має розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом 15 днів від дня отримання повідомлення про відмову останнього від договору. В разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати зазначене майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за наивигіднішою для нього ціною.
У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи -комісіонера договір комісії припиняється. Якщо юридична особа - комісіонер припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов'язки комісіонера переходять до них, якщо протягом строку, передбаченого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору.
Список використаної літератури
Нормативно-правові акти:
1. Наказ МЗЕЗ України від 13 березня 1995р. №37.
2. Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами та номерними агрегатами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 31 липня 2002 р. №228,
3. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. №331.
4. Цивільний кодекс України. - К., 2003.
5. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків, 2003.
Підручники, періодичні та спеціалізовані видання:
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - М., 1997.
7. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. - К., 1998.
8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К., 1999.
9. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2001.
10. Луць В. Кодифікація договірного права // Українське право. 1997. - №3. - С.142-143.
11. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. - М., 2001. - С.166-182.
12. Притыка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Договорное право: общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины. - К. - Севастополь, 2002.
13. Харитонов Є., Харитонова О. Деякі зауваження щодо системи договірного права у проекті Цивільного кодексу України // Українське право. - 1997. - №3. - С. 144-145.
14. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003. - 776 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...