WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору комісії - Курсова робота

Правове регулювання договору комісії - Курсова робота

Відмінності між ними полягають унаступному:
1) повірений діє від імені довірителя, комісіонер виступає від свого імені;
2) договір доручення може бути як сплатним, так і безоплатним, а договір комісії - завжди сплатний;
3) предметом договору доручення є юридичні дії, а предметом договору комісії - лише правочини (вужче поняття порівняно з юридичними діями).
Характеристики договору - консенсуальний, сплатний, двосторонній.
Форма договору - письмова. Незалежно від учасників, предмета та змісту договір комісії має бути укладений у письмовій формі. Недотримання вказаної форми позбавляє сторони права у разі спору посилатися в підтвердження договору на показання свідків. Він може оформлятися за допомогою як одного документа, що підписується сторонами, так і накладної, квитанції, товарного ярлика, приймальної квитанції установленої форми тощо.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. Комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про останнє та його ціну (ст. 1012 ЦК).
Новелою ЦК є врегулювання субкомісії. За згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субко-місіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом. За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без згоди комітента. Останній не має права без згоди комісіонера вступати у відносини із субкомісіонером (ст. 1015 ЦК)
Обов'язки комісіонера:
1) вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обігу або вимог, що зазвичай ставляться (ст.1014 ЦК).
Це означає, що виконання має щонайкраще задовольнити економічні інтереси комітента. Необхідність такого виконання (наприклад, при укладанні договору про придбання майна для комітента) вимагає від комісіонера: купити майно за найбільш вигідною для комітента ціною, зберігати майно до передачі йому, передати в обумовлений строк майно належної якості тощо.
Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комітентові.
Згідно зі ст. 1017 ЦК комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси останнього і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок, як тільки це стане можливим.
Комісіонерові, який є підприємцем, може бути надано право відступати від вказівок комітента без попереднього запиту про це, але з обов'язковим повідомленням комітента про допущені відступи.
Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен заплатити різницю комітентові, якщо не доведе, що він не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за нижчою ціною запобіг більшим збиткам. Подібні випадки можливі, наприклад, при реалізації на комісійних началах сільськогосподарської продукції. З метою запобігання псуванню таких продуктів та з урахуванням ринкової кон'юнктури комісіонер вправі знизити призначену комітентом ціну і продати продукти за ціною можливої реалізації.
Якщо для відступу від вказівок комітента потрібний був попередній запит, комісіонер має також довести, що він не міг попередньо запитати комітента або одержати в розумний строк відповіді на свій запит.
Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право не прийняти його, заявивши про це комісіонерові в розумний строк після отримання від нього повідомлення про цю покупку;
2) виконати всі обов'язки і здійснити всі права, що випливають з правочину, вчиненого ним з третьою особою. Комісіонер за загальним правилом не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї сторони або поручився за виконання договору (делькредере) - ст.1016 ЦК. Делькредере - різновид поруки.
Наприклад, арбітражна наглядова колегія Вищого арбітражного суду України розглянула заяву МП (далі - Позивач) про перевірку постанови арбітражного суду м. Києва за позовом МП до УІТ (далі - Відповідач) про стягнення суми заборгованості за договором
Сторони в зазначеному спорі уклали договір, за умовами якого Відповідач зобов'язався за винагороду здійснити комерційний пошук інофірми, що обміняла б запропоновані Позивачем велосипеди у кількості 15 тис. штук на товари певного асортименту, та укласти з нею контракт від свого імені за рахунок Позивача.
Вищий арбітражний суд визначив, що за своєю правовою природою вказании договір є договором комісії. Для виконання договору комісії Відповідач уклав з інофірмою контракт. У зв'язку з тим. що замовлені товари від Інофірми не надійшли, Позивач звернувся до відповідача з претензією, а потім з позовом про стягнення вартості велосипедів у валюті.
За загальним правилом комісіонер не відповідає перед комітентом за виконання договору третьою особою, укладеного ним за рахунок комітента (ч.2 ст.402 ЦК 1963 р.). У цьому ж випадку не було делькредере комісіонера. Тому арбітражна наглядова колегія Вищого арбітражного суду України визнала, що голова арбітражного суду м. Києва слушно дійшов висновку про безпідставність пред'явлення до відповідача позову і відмовив у його задоволенні.
При виконанні угоди третьою особою права та інтереси комітента забезпечуються покладанням па комісіонера обов'язку исгапного повідомлення комітента про факти порушення третьою особою угоди і збирання необхідних доказів, що їх підтверджують;
3) зберігати майно комітента. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, нестачу або пошкодження майна комітента (ч.І ст. 1021 ЦК) Така відповідальність настає лише за винні втрату, пошкодження або нестачу майна. Для звільнення від відповідальності комісіонер має довести відсутність своєї вини, тобто навести факти, які свідчать, що ним вжито всіх заходів для забезпечення збереження майна.
Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від комітента, або майна, яке надійшло для комітента, будуть виявлені нестача чи пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну комітента комісіонер повинен негайно повідомити про це комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів.
Комісіонер, який не застрахував майно комітента, відповідає за

 
 

Цікаве

Загрузка...