WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційний суд України - Реферат

Конституційний суд України - Реферат


Реферат з правознавства
Конституційний суд України
1. Місце, завдання та повноваження Конституційного Суду в системі судової влади.
2. Склад та порядок формування Конституційного Суду.
3. Правовий статус суддів Конституційного Суду України.
4. Провадження в Конституційному Суді України:
а) форми звернення до Конституційного Суду;
б) порядок розгляду конституційних подань та конституційних звернень;
в) акти Конституційного Суду.
5. Апарат і організація роботи Конституційного Суду України.
І. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням КСУ є гарантування верховенства Конституції України як Основного закону на всій території України.
Діяльність Конституційного Суду ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих рішень.
Діяльність Конституційний Суд України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.
До повноважень КСУ віднесено прийняття рішень та дача висновків щодо:
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів ВР АРК;
2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для дачі згоди на їх обов'язковість;
3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах визначених ст.ст. 111 та 151 Конституції України;
4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Підставами для визнання перелічених актів не конституційними, повністю чи частково є:
- невідповідність Конституції України;
- порушення встановленої Конституцією процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;
- перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.
До повноважень КСУ не належить питання щодо законності актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.
ІІ. Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів. Судді обираються строком на дев'ять років без права бути призначеними повторно.
Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради або не менше як ? народних депутатів України від конституційного складу ВРУ; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи не відкликаються.
Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу ВРУ. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.
У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався ВРУ, то ВРУ у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.
За результатами голосування Головою ВРУ підписуються постанови ВРУ про призначення суддів КСУ.
Президент при визначенні кандидатур на посаду судді КСУ проводить консультації З Прем'єр - міністром України і Міністром юстиції України. Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України скріплений підписами Прем'єр - міністра України та Міністра юстиції.
У разі припинення повноважень судді КСУ, призначеного Президентом, він у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.
З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення їх в бюлетні для таємного голосування.
Призначеним на посаду судді вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів з числа обраних делегатів з'їзду суддів України.
Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів ніж інші кандидати на ці посади.
У разі припинення повноважень судді КСУ обраного з'їздом суддів України, він призначає на цю посаду іншу особу у тримісячний строк.
Таблиця до теми № 4
Повноваження Конституційного Суду України Форми звернення до КСУ стосовно кожного повноваження Суб'єкти права звернення до КСУ Строки розгляду конституційних подань та конституційних звернень Акти КСУ
1.Конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів, актів Верховної Ради АРК Конституційне подання -це письмове клопотання до КСУ про визнання правового акта ( його окремих положень неконституційними, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність тлумачення Конституції та законів України Президент України, не менш як 45 народних депутатів, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини,
Верховна Рада АРК Строк провадження за конституційним поданням не може перевищувати трьох місяців з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Приймає рішення
2. відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів та тих договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість Конституційне подання Президент України, Кабінет Міністрів
У разі визнання конституційного подання КСУ невідкладним, строк його розгляду не може перевищувати одного місяця Дає висновок
3. додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст. ст 111 та 151 Конституції України Конституційне
подання Верховна Рада України Цей же строк Дає висновок
4. офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційне
звернення - це письмове клопотання до КСУ про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини громадянина, прав юридичних осіб Громадяни України, особи без громадянства, іноземці, юридичні особи Строк провадження за конституційним зверненням не може перевищувати шість місяців з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Дає висновок
Конституційне
подання Президент України, не менш як 45 народних депутатів, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини,
Верховна Рада АРК, а також інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування Цей же строк Дає висновок
Джерела курсу "Судові та інші правоохоронні органи"
І. Законодавство:
1. Конституція України від 28.06.1996 року
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
3. Закон України " про державний захист працівників суду і правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ
4. Закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.
5. Закон України " Про Конституційний Суд України " від 16 жовтня 1996 р.
№ 422/96 - ВР.
6. Закон України " Про Вищу Раду юстиції " від 15 січня 1998 року № 22/98 - ВР.
7. Закон України " Про статус суддів " від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.
8. Закон України " Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.
9. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві " від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.
10. Кримінально - процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Цивільно - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
12. Господарсько - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
ІІ. Література:
1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2000. - №4.
2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. - 1998, №1. -с. 38-41.
3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. - Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.
4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. - 1994. №9. - с. 10.
5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. - 2002. - №8. - с. 37-39.
6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - с. 18-21.
7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - №11. - с. 52.
8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. - С.2-4.
Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. - Право України. - 1995. - №7. - с.23-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...