WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адвокатура в Україні - Реферат

Адвокатура в Україні - Реферат

комісія діє в складі двох палат - атестаційної та дисциплінарної. Очолює комісію голова, який обирається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у 15-денний строк з часу сформування. Заступники голови КДК адвокатури за посадою є голови палат комісії.
Атестаційна палата КДК створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представнику відповідно від Ради Міністрів АРК, обласної, Київської, Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції Міністерства юстиції В АРК, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення спілки адвокатів України.
Дисциплінарна палата КДК утворюється у складі 9 членів. До неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику відповідно від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України.
Ведення документації палати КДК, облік і зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні палати з її членів.
Повноваження КДК адвокатури:
1) видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;
2) приймає Присягу адвоката України;
3) припиняє відповідно до цього Положення адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва;
4) здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства та Правил адвокатської етики;
5) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, наданню допомоги на низькому професійному рівні та розробляє рекомендації стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;
6) ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання;
7) обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону " Про адвокатуру ", інших законодавчих актів і Присяги адвоката України КДК рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладення відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться із рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу.
Атестаційна палата КДК:
1) розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю;
2) допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів;
3) приймає кваліфікаційні іспити;
4) ухвалює рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у його видачі.
Дисциплінарна палата КДК:
1) розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови КДК або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів;
2) вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності;
3) узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських об'єднань за рік.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та її палати мають право запитувати та одержувати безоплатно необхідну для здійснення їх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також від громадян ( за їх згодою).
Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніше як через 10 днів дати відповідь кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури ( далі ВКК адвокатури) утворюється при Кабінеті Міністрів України, строком на три роки, починаючи з дня першого засідання.
Основним завданням ВКК адвокатури є розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у АРК, областях, м. Києві та Севастополі.
Склад ВКК адвокатури: по одному представнику від кожної КДК адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України. ВКК адвокатури очолює голова, якого обирають таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів комісії на її першому засіданні.
ВКК адвокатури:
1) розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про:
- відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;
- відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;
- припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва;
- на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням законодавства;
2) розробляє і затверджує програми і порядок складання кваліфікаційних іспитів, особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
3) здійснює контроль за діяльністю КДК адвокатури, аналізує практику застосування ними Закону України" Про адвокатуру " та інших НПА, актів прийнятих ВКК адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;
4) схвалює Правила адвокатської етики;
5) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення перевірок, у порядку передбаченому Положенням;
6) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;
7) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту клієнта;
8) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
9) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури х цих питань;
10) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісностіадвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що спряли вчиненню інших порушень законодавства.
ВКК адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконання КДК адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється

 
 

Цікаве

Загрузка...