WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

судів;
- організовує діяльність служби судових розпорядників;
- разом з Радою суддів України визначає нормативи навантаження суддів у судах усіх рівнів та виробляєпропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.
Вирішуючи інші, спрямовані на створення умов для ефективного здійснення правосуддя , ДСА:
- організовує роботу зі створення бібліотек судів та забезпечує формування їх фондів;
- забезпечує виконання вимог законодавства щодо використання символів судової влади у приміщеннях судів та суддями під час здійснення судочинства;
- здійснює згідно із законодавством функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;
- організовує співробітництво з міжнародними організаціями з метою залучення і використання фінансової, технічної та гуманітарної допомоги для забезпечення діяльності судів, веде облік такої допомоги, узагальнює досвід із цього питання, аналізує ефективність її використання .тощо.
Виконуючи свої повноваження, ДСА відповідно до Положення має право:
- представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;
- одержувати від голів судів та інших посадових осіб необхідну інформацію з кадрових питань, а також дані про навантаження у судах усіх рівнів;
- утворювати уразі потреби, за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади , в межах своєї компетенції експертні та робочі групи;
- одержувати безоплатно в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;
- залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками ) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
- скасовувати в межах своєї компетенції рішення територіальних управлінь ДСА України в разі їх невідповідності актам законодавства;
- скликати наради з питань, що належать до компетенції ДСА України.
Голова Д державної судової адміністрації.
Голова ДСА призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України, в порядку встановленому для призначення керівників центральних органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр Міністра України, погодженим з Радою суддів України. Голова ДСА може бути звільнений з посади також за рекомендацією зїзду суддів України.
Повноваження Голови ДСА передбачені у ст.127 Закону України "Про судоустрій " та Положенням про Державну судову адміністрацію України.
Голова має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України. Обов'язки заступників визначаються Головою ДСА України.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСА України, обговорення її найважливіших напрямів діяльності у ДСА утворюється колегія у складі Голови ДСА (голова колегії ), його першого заступника та заступників ( за посадою ), інших керівних працівників ДСА України. До складу колегії можуть входити представники наукових установ та інших організацій за їх згодою.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДСА України.
Рішення колегії проводяться у життя наказами Голови ДСА.
Територіальні управління ДСА є територіальними органами ДСА України.
Територіальне управління ДСА очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСА за погодженням з Радою суддів України.
Ці територіальні управління утворені в АРК, областях, місті Києві та Севастополі.
Для прикладу, управління ДСА у місті Києві виконує завдання ДСА щодо місцевих судів у районах міста, господарського суду м. Києва, апеляційного суду міста Києва, Апеляційного суду України, а також конференцій суддів міста Києва, господарських судів України, рад суддів м. Києва та господарських судів України, кваліфікаційних комісій Київського округу та господарських судів.
Структуру і штатний розпис територіального управління ДСА затверджує Голова ДСА за поданням начальника відповідного територіального управління.
Територіальні управління ДСА здійснюють свою діяльність на основі положення про ДСА України, яке затверджується указом Президента України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим із Радою суддів України.
Джерела курсу "Судові та інші правоохоронні органи"
І. Законодавство:
1. Конституція України від 28.06.1996 року
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
3. Закон України " про державний захист працівників суду і правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ
4. Закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.
5. Закон України " Про Конституційний Суд України " від 16 жовтня 1996 р.
№ 422/96 - ВР.
6. Закон України " Про Вищу Раду юстиції " від 15 січня 1998 року № 22/98 - ВР.
7. Закон України " Про статус суддів " від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.
8. Закон України " Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.
9. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві " від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.
10. Кримінально - процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Цивільно - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
12. Господарсько - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
ІІ. Література:
1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2000. - №4.
2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. - 1998, №1. -с. 38-41.
3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. - Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.
4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. - 1994. №9. - с. 10.
5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. - 2002. - №8. - с. 37-39.
6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - с. 18-21.
7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - №11. - с. 52.
8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. - С.2-4.
Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. - Право України. - 1995. - №7. - с.23-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...