WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

кількісний склад ради суддів та обирає її членів;
4) обирає членів відповідної кваліфікаційної комісіїсуддів;
5) розробляє пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;
6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;
8) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування;
Конференція суддів скликається не рідше ніж один раз на рік за рішенням відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також на вимогу не менше як однієї третини делегатів останньої конференції суддів. Така вимога складається у письмовій формі з обґрунтуванням необхідності скликання конференції та питаннями, що виносяться на обговорення, за відповідними підписами суддів. Рада суддів зобов'язана розглянути зазначену вимогу і прийняти рішення про скликання конференції.
У разі невиконання вказаної вимоги ініціатори скликання конференції ( не менше як одна третина делегатів останньої конференції ) утворюють організаційне бюро по скликанню конференції суддів, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.
Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді відповідних судів повідомляються не пізніше як за п'ятнадцять днів до початку конференції.
Ст. 110 Закону " Про судоустрій " докладно регламентує порядок проведення конференцій суддів - повно важність, порядок обрання президії, інших робочих органів, таких як мандатна, лічильна, редакційна, інші комісії, секретаріат.
Конференція суддів затверджує порядок денний конференції та визначає регламент її роботи.
У роботі конференцій суддів можуть брати участь представники державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних та наукових закладів, правоохоронних органів, громадських організацій.
Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.
Конференція суддів приймає рішення, що є обов'язковими для її виконавчих органів і суддів відповідних судів.
Виконавчими органом конференції суддів є рада суддів, яка обирається конференцією суддів відкритим або таємним голосуванням з числа делегатів цієї конференції.
У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів. Очолює відповідну раду суддів голова, який має заступника і секретаря. Голови апеляційних і вищих спеціалізованих судів та їх заступники, а також голова військової судової палати Апеляційного суду України не можуть бути оборані головою відповідної ради суддів.
Повноваження ради суддів передбачені ч. 4 ст. 111 Закону " Про судоустрій ".
Детальний порядок роботи ради суддів, її повноваження, порядок прийняття рішень, періодичність засідань тощо, мали б визначатись положенням про відповідну раду суддів, яке затверджується конференцією суддів.
Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади
у судах. Рішення ради суддів може бути скасовано лише конференцією суддів та зупинено рішенням Ради суддів України.
З'їзд суддів України - найвищий орган суддівського самоврядування, який через делегації, обрані конференціями суддів, зборами суддів Апеляційного Суду, Верховного Суду України та Конституційного Суду України представляє всіх суддів України.
Отже, з'їзд суддів України:
- заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
- заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність, може висловлювати недовіру голові Державної судової адміністрації;
- призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції та закону
- призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції закону;
- обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та посадових осіб;
- визначає кількісний склад Ради суддів України та обирає Раду суддів України.
- Розглядає інші питання суддівського самоврядування.
З'їздом суддів України, затверджено такі важливі для суддівства документи, як
Кодекс професійної етики судді, Положення про Раду суддів України. Можуть прийматися й інші обов'язкові для професійних суддів документи.
Черговий з'їзд суддів України скликається не рідше як один раз на три роки. Як черговий так і позачерговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України, тільки у випадку позачергового з'їзду, Рада суддів України робить це на вимогу не менше як однієї третини конференцій суддів судів загальної юрисдикції, або на вимогу зборів суддів Верховного Суду України
Рада суддів приймає рішення про скликання чергового з'їзду, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату , місце проведення з'їзду і норму представництва суддів.
У разі якщо Рада суддів Україна не скликає з'їзд суддів України на вимогу конференцій чи зборів суддів не скликає з'їзду суддів України, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють організаційні комітети по скликанню з'їзду суддів України, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в офіційних друкованих засобах масової інформації та призначає дату проведення позачергового з'їду суддів не раніше як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніше як за 30 днів до початку роботи з'їзду.
Ст. 114 Закону України " Про судоустрій " встановлює порядок обрання делегатів з'їзду суддів України та визначає органи суддівського самоврядування, до компетенції яких належить обрання делегатів з'їзду суддів України.
, З'їзд суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини від загальної кількості обраних делегатів
З'їзд суддів обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду у кількісному складі, який визначається рішенням з'їзду, Президія керує роботою з'їзду суддів України.
Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів з'їзду , присутніх на засіданні, відкритим або таємним голосуванням..
Законом визначено, що рішення з питань призначення та звільнення суддів Конституційного Суду , призначення та припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймаються з'їздом

 
 

Цікаве

Загрузка...