WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

вирішенню питань,віднесених до її відання відбувається у формі засідань Вищої Ради юстиції.
ІІ. Вища рада юстиції за рекомендацією кваліфікаційної комісії суддів вносить подання про призначення громадянина України на посаду судді вперше.
Кандидатура на посаду судді розглядається персонально після доповіді члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням відповідної секції, де попередньо вивчаються матеріали щодо кандидата на посаду судді.
Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням. Пропозиція щодо внесення подання Президентові України про призначення суддею вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини від конституційного складу Вищої ради юстиції.
Вища рада юстиції приймає подання про звільнення суддів з посади. До Вищої ради юстиції з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади може звернутися відповідна кваліфікаційна комісія суддів, а також член Вищої ради юстиції. В свою чергу Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади до того органу, який обрав або призначив суддю.
Рішення щодо пропозиції про звільнення судді із загальних підстав (закінчення строку на який обрано чи призначено суддю; досягнення суддею шістдесяти п'яти років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
подання суддею заяви про відставку або звільнення за власним бажанням) приймається на засіданні Вищої ради юстиції більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. У разі звернення судді із заявою про звільнення з посади за власним бажанням Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади до органу, який його призначив або обрав після попереднього з'ясування дійсного волевиявлення судді, тобто чи не було якогось стороннього впливу на суддю або примусу.
Для розгляду Вищою радою юстиції питання про внесення подання про звільнення судді з посади за особливих обставин ( порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею присяги; набрання законної сили вироком суду щодо нього) необхідним є попередній висновок кваліфікаційної комісії суддів або власна ініціатива. Обов'язковим є запрошення судді щодо якого розглядається справа.
Рішення щодо внесення подання Вищою радою юстиції про звільнення судді у випадках порушення суддею вимог щодо несумісності або порушення суддею присяги приймається не менше як двома третинами голосів членів Вищої ради юстиції, які взяли участь у засіданні, а у випадку набрання законної сили вироком суду щодо судді - більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції.
Вища рада юстиції вправі приймати такі рішення, пов'язані із розглядом питань щодо несумісності:
- про визнання заняття суддею іншою діяльністю, не сумісною з подальшим перебуванням на посаді судді, і запропонувати йому у встановлений Вищою радою юстиції строк визначитися з питанням про продовження роботи на посаді судді або заняття іншою діяльністю з повідомленням Вищої Ради юстиції
- про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності їх посади із заняттям іншою діяльністю і направити подання відповідним органам про звільнення їх з посади.
Ініціювання питання щодо несумісності судді із займаною посадою здійснюють:
1) народний депутат України;
2) Голова Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, Міністр юстиції
3) кваліфікаційні комісії суддів.
Вища рада юстиції за наявності у неї відповідних матеріалів сама може ініціювати розглянути питання щодо несумісності.
Рішення про несумісність приймається на засіданні більшістю голосів від конституційного складу Вищої ради юстиції і є обов'язковим для негайного виконання суддею або підставою для внесення подання для внесення подання про звільнення судді із посади.
ІІІ. Вища рада юстиції може притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову, заступників Голови та суддів Верховного Суду України, Голову та заступників голови та суддів вищих спеціалізованих судів у випадку порушення суддею присяги та з підстав передбачених Законом України " Про статус суддів"
Дисциплінарні стягнення, які вправі накладати Вища рада юстиції:
- догана;
- пониження кваліфікаційного класу.
Підстави для відкриття дисциплінарного провадження є подання члена Вищої ради юстиції за результатами перевірки повідомлень.
Стадії дисциплінарного провадження :
1) перевірка даних про дисциплінарний проступок;
2) відкриття дисциплінарного провадження;
3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення.
За наслідками перевірки складається висновок з викладенням фактів і обставин, виявлених під час перевірки, і пропозицій.
Дисциплінарне стягнення застосовується Вищою радою юстиції до судді не пізніше шести місяців з після виявлення проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності судді або перебування судді у відпустці, але не пізніше року з дня вчинення проступку.
Якщо суддю протягом року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково зняте Вищою радою юстиції за заявою судді, на якого воно накладалося, але не раніше шести місяців з дня накладення стягнення.
Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевих, апеляційних та відповідних спеціалізованих судів не пізніше одного місяця з дня їх надходження, а в разі додаткової перевірки обставин та матеріалів справи - не пізніше трьох місяців з дня надходження скарги.
Порядок розгляду таких скарг, передбачений ст. 46 Закону України " Про Вищу раду юстиції "
ІV. Суддівське самоврядування - це самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні професійними суддями.
До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та членів їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.
Реалізація суддівського самоврядування пов'язана із правом суддів організовувати асоціації суддів та інші організації і вступати до них для захисту своїх інтересів, вдосконалення професійної підготовки та збереження своєї судової незалежності.
В нормативно - правових актах України вперше визначено органи суддівського самоврядування у Концепції судово - правової реформи України від 28 квітня 1992 р.
Подальший розвиток концепції суддівського самоврядування отримав закріплення в Законах України " Про статус суддів " та " Про органи суддівського самоврядування", де передбачалось утворення системи органів суддівського самоврядування для вираження

 
 

Цікаве

Загрузка...