WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції - Реферат

Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції - Реферат

рішення державного органу України у справах релігії прийняті щодо релігійних організацій ( ст. 248- 12ЦПК).
ВСУ є остаточною судовою інстанцією і його рішення не підлягають оскарженню.
ВСУ має також такі виключні повноваження як надання висновку при виникненні питання про імпічмент Президента України та надання письмового подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
ВСУ має право звертатися до КСУ із конституційним поданням щодо конституційності правових актів, необхідності офіційного тлумачення Конституції та законів України.
На ВСУ покладено повноваження щодо розгляду і вирішення клопотань відповідних посадових осіб відносно продовження строків тримання під вартою - від 9 до 18 місяців у випадках особливої складності справи про особливо тяжкий злочин ( п.3 ч.2 ст. 156 КПК).
Розгляд і перегляд, віднесених законом до підсудності ВСУ справ відбувається у судових палатах, військовій судовій колегії.
До складу ВСУ судді ВСУ, обрані на посаду безстроково, кількість яких визначається Указом Президента України за поданням Голови ВСУ, погодженим з Радою суддів України. Очолює ВСУ Голова ВСУ, який обирається Пленумом ВСУ строком на п'ять років шляхом таємного голосування і вважається обораним якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Пленуму.
У складі ВСУ діють:
1) Судова палата у цивільних справах;
2) Судова палата у кримінальних справах;
3) Судова палата у господарських справах;
4) Судова палата в адміністративних справах;
А також Військова судова колегія.
Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності ВСУ діє Президія ВСУ.
У ВСУ створюється Пленум ВСУ, до складу якого входять всі судді ВСУ, голова, заступники Голови ВСУ, а також Голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники та Голова Апеляційного суду України.
ДО повноважень Пленуму належать: - вирішення кадрових питань у ВСУ ( щодо Голови ВСУ, призначення і звільнення суддів ВСУ на адміністративні посади тощо).
- вирішення питань щодо організації роботи судових палат, Пленуму та діяльності відповідних судів
- ініціювання звернень до КСУ;
- вирішення відповідно до ст. 110, 11 Конституції України питань, пов'язаних з імпічментом щодо Президента України, неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я (п.8 ч. 2 ст55 Закону про судоустрій)
- надання роз'яснень судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства ( п.6 ч2 ст. 55)
- визнання не чинними відповідних роз'яснень вищих спеціалізованих судів.
Роз'яснення Пленуму ВСУ мають велике значення для забезпечення однакового розуміння законів всіма судами загальної юрисдикції. Вони містять важливі рекомендації з питань, що виникають при розгляді судових справ. Роз'яснення даються на підставі вивчення і узагальнення судової практики, аналізів судової статистики, здійснюються у судових палатах ВСУ.
Пленум аналізує та обговорює на своїх засіданнях допущені при здійсненні правосуддя помилки, порушення закону, випадки неправильного і неоднакового мийого розуміння судами, а також координує правозастосовчу практику судів, визначаючи її основні напрями.
Реалізація повноважень Пленуму з надання роз'яснень у питаннях застосування законодавства впливає на формування судової практики усіх судів загальної юрисдикції.
Таблиця до теми № 5
Система судів загальної юрисдикції в Україні
І судова ланка ІІ судова ланка ІІІ судова ланка ІІІ судова ланка
Місцеві суди
І інстанція Апеляційні суди
Апеляційна інстанція ( окремі категорії справ розглядає по І інстанції )
Апеляційний суд України переглядає судові рішення апеляційних загальних судів, постановлених ними по І інстанції в порядку апеляційного провадження Вищі спеціалізовані суди
Касаційна інстанція Верховний Суд України (касаційна інстанція, переглядає у порядку повторної касації рішення вищих спеціалізованих судів)
Загальні - це місцеві суди районів, районів у місті, міські, міськрайонні,
військові суди гарнізонів Спеціалізовані - це місцеві господарські суди областей, міст Києва та Севастополя, АРК;
місцеві адміністративні суди, що будуть створені у відповідних округах Загальні - це апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, АРК, військові апеляційні суди регіонів та ВМС України,
Апеляційний суд України Спеціалізовані - це апеляційні господарські суди, а саме Дніпропетровський апеляційний господарський суд, Донецький апеляційний.
господарський .суд, Житомирський, Запорізький, Київський, Київський міжобласний апеляційний. господарський суд, Луганський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський; апеляційні адміністративні суди у відповідних округах Вищий господарський суд України Вищий адміністративний суд України Найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції
Джерела курсу "Судові та інші правоохоронні органи"
І. Законодавство:
1. Конституція України від 28.06.1996 року
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
3. Закон України " про державний захист працівників суду іправоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ
4. Закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.
5. Закон України " Про Конституційний Суд України " від 16 жовтня 1996 р.
№ 422/96 - ВР.
6. Закон України " Про Вищу Раду юстиції " від 15 січня 1998 року № 22/98 - ВР.
7. Закон України " Про статус суддів " від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.
8. Закон України " Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.
9. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві " від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.
10. Кримінально - процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Цивільно - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
12. Господарсько - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
ІІ. Література:
1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2000. - №4.
2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. - 1998, №1. -с. 38-41.
3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. - Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.
4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. - 1994. №9. - с. 10.
5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. - 2002. - №8. - с. 37-39.
6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - с. 18-21.
7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - №11. - с. 52.
8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. - С.2-4.
Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. - Право України. - 1995. - №7. - с.23-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...