WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура в Україні - Реферат

Прокуратура в Україні - Реферат

контролю;
- Рада Міністрів АРК, місцеві ради, їх виконавчі органи;
- Органи військового управління, військові обєднання, зєднання частини підрозділи, установи, військові навчальні заклади ЗСУ, СБУ, Прикордонних військ тощо.
- Політичні партії, громадські організації, масові рухи;
Підприємства, установи, організації, а також посадові особи цих юридичних осіб та громадяни.
Предмет даного виду прокурорсько-наглядової діяльності та повноваження прокурора при його здійснені, передбачені ст. ст. 19, 20 Закону України " Про прокуратуру.
2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.
Об'єкти нагляду( органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність):
- підрозділи ОВС
- підрозділи органів СБУ
- підрозділи прикордонних військ
- органів державної податкової служби
- управління державної охорони
- оперативні підрозділи органів та установ Державного департаменту України з питань виконання покарань.
Предмет прокурорського нагляду - додержання цими органами законів щодо охорони прав і свобод громадян; встановленого порядку провадження оперативно-розшукової діяльності й забезпечення законності рішень, що ними приймаються.
3. Нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства. Дві групи об'єктів цього нагляду :
1) органи дізнання ( ст. 101 КПК України ):
2) органи досудового слідства ( ст. 102 КПК України ).
Ст. 29 Закону " Про прокуратуру" визначає предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства як:
- захист особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
- виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
- запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
- охорона прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством
- здійснення заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що їм сприяють.
Ще однією складовою цього нагляду виступає встановлений законом порядок вирішення заяв ( повідомлень ) про злочини та їх розслідування.
Третьою складовою предмета прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства є законність процесуальних (тобто передбачених КПК ) рішень, що приймаються піднаглядними органами.
Вказівки прокурора, його заступника органам, які проводять дізнання та досудове слідство щодо порушення кримінальних справ і провадження розслідування, які даються відповідно до кримінально-процесуального законодавства, є обов'язковими для цих органів.
4. Нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Предмет цієї галузі прокурорського нагляду визначено у ст. 44 Закону " Про прокуратуру":
- законність перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, виправно-трудових установах, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, призначені судом;
- додержання, передбаченого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання особами в цих установах;
- додержання встановлених законодавством прав осіб, що перебувають у цих установах, і виконання ними своїх обов'язків;
- законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації виправно-трудових та інших установ, що виконують кримінальні покарання або інші заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян.
Мета нагляду - сприяти законному виконанню вироку суду; контролювати щоб визначені засоби впливу діяли за своїм призначенням; забезпечити координацію та уніфікацію практики різних органів, які беруть участь у виконанні покарань та інших примусових заходів, що обмежують особисту свободу особи.
Об'єкти нагляду:
- органи та установи Державного департаменту з питань виконання покарань;
- місця тримання затриманих ОВС та прикордонної служби;
- ОВС;
- Дисциплінарні батальйони ( роти );
- Гарнізонні гауптвахти;
- Психіатричні стаціонари Міністерства охорони здоров'я України;
- Спеціалізовані державні органи.
Особливою галуззю прокурорської діяльності( не нагляд ) є підтримання державного обвинувачення в суді та представництво інтересів громадянина і держави у судах ( глава 3 Закону " Про прокуратуру ).
Завдання прокурора у судовому процесі полягає у розгляді справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів та підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі.
Прокурор може вступати в справу в будь-якій стадії процесу, у випадках передбачених законом зобов'язаний своєчасно вжити передбачених законом заходів до усунення порушень, хоч би від кого вони виходили. Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання.
Джерела курсу "Судові та інші правоохоронні органи"
І. Законодавство:
1. Конституція України від 28.06.1996 року
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
3. Закон України " про державний захист працівників суду і правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ
4. Закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.
5. Закон України " Про Конституційний Суд України " від 16 жовтня 1996 р.
№ 422/96 - ВР.
6. Закон України " Про Вищу Раду юстиції " від 15 січня 1998 року № 22/98 - ВР.
7. Закон України " Про статус суддів " від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.
8. Закон України " Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.
9. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві " від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.
10. Кримінально - процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Цивільно - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
12. Господарсько - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
ІІ. Література:
1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2000. - №4.
2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. - 1998, №1. -с. 38-41.
3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. - Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.
4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. - 1994. №9. - с. 10.
5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. - 2002. - №8. - с. 37-39.
6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - с. 18-21.
7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - №11. - с. 52.
8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. - С.2-4.
Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. - Право України. - 1995. - №7. - с.23-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...