WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура в Україні - Реферат

Прокуратура в Україні - Реферат

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах здійснюють нагляд за законністю діяльності адміністрації виправних, виховних колоній, тюрем, колоній поселень, лікувально-оздоровчих установ кримінально-виконавчої системи. Хоч інколи ці функції можуть покладатися і на територіальні прокуратури - у випадках, коли на відповідних адміністративних одиницях не створено спеціалізовані прокуратури.
На прокуратури, що здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, покладається, крім цього ще й обов'язок розслідувати злочини, вчинені особами. Що відбувають у цих установах покарання, а також працівниками цих закладів, скоєні під час виконання службових обов'язків.
У Генеральній прокуратурі та прокуратурі АРК є старші слідчі та слідчі в особливо важливих справах, а в прокуратурах обласного рівня та прирівняних до них можуть бути слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі. У районних прокуратурах і прирівняних до них - старші слідчі та слідчі.
Слідчі прокуратури провадять досудове слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їх підслідності, а також в інших справах, переданих їм прокурором.
IV. Основні кадри органів прокуратури утворюють прокурори (їхні помічники, старші помічники, заступники ) і слідчі різних рангів.
Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові та моральні якості.
Під діловими якостями слід розуміти:
- знання справи на дорученій ділянці роботи;
- теоретичну підготовку;
- кваліфікацію;
- практичний досвід;
- вміння організувати справу ( роботу) і забезпечити оперативне та якісне її виконання;
- здатність виявляти її недоліки, аналізувати їх причини, відшукувати способи їх подолання;
- здатність досягати реальних успіхів у роботі.
Моральні якості, яким повинні відповідати працівники прокуратури:
- вірність "Присязі працівника прокуратури";
- вірність професійному обов'язку;
- чесність, правдивість, непідкупність, сміливість;
- здатність правильно сприймати критику;
- принциповість;
- нетерпимість до недоліків;
- чуйність і уважність до людей та ін.
Особи, які вперше призначаються на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають присягу працівника прокуратури. Текст присяги затверджується ВРУ. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором.
Чинне законодавство не містить жодних норм про вимоги щодо особи, яка претендує на посаду Генерального прокурора України чи на прокурорські посади в апараті Генеральної прокуратури. Конституція та Закон обумовлюють тільки те, що Генеральний прокурор призначається на посаду за згодою ВРУ та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада може висловити недовіру Генеральному прокуророві, наслідком якої є відставка з посади. Строк повноважень Генерального прокурора та підпорядкованих йому прокурорів - 5 років, без жодних застережень щодо кількості їх повторних призначень.
Однак законом чітко окреслені вимоги щодо осіб, які призначаються на посади прокурорів нижчих рівнів. Так, на посади прокурорів АРК, областей, м. Києва та Севастополя та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур призначаються громадяни України не молодші 30 років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 7 років. На посади прокурорів низової ланки можуть бути призначені особи не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років.
Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих.
Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни України з офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі та мають вищу юридичну освіту.
Відповідно до ст. 15 Закону про прокуратуру Генеральний прокурор:
- спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;
- призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;
- затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання;
- призначає заступників прокурора АРК, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;
- відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів ( отже, слідчих і спеціалістів нижчестоящих від Генеральної прокуратури прокуратур призначають на посади і звільняють ті прокурори, у підпорядкуванні яких ці слідчі та спеціалісти працюватимуть. Строк повноважень слідчих прокуратур законодавством не регламентується);
- відповідно до законів України видає обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції.
- присвоює класні чини, а щодо присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2, 3-го класів - вносить подання Президентові України.
Вказівки Генерального прокурора з питань розслідування є обов'язковими для виконання всіма органами дізнання й досудового слідства.
Прокурори АРК, областей, м. Києва та Севастополя:
- призначають на посади та звільняють з посади працівників, крім тих, яких призначає Генеральний прокурор;
- за погодженням із Генеральним прокурором вносять зміни до встановлених штатів підлеглих їм прокуратур, у межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати.
V. Порядок присвоєння і позбавлення класного чину визначається Положенням про класні чини працівників прокуратури України, затвердженим постановою Верховної ради Українивід 6.11. 1991 року № 1795 //ХІІ.
Воно встановлює 10 класних чинів працівників органів прокуратури:
1. Державний радник юстиції України - може мати Генеральний прокурор - відповідає військовому званню Генерал армії України;
2. Державний радник юстиції 1-го класу - перший заступник Генерального прокурора України - генерал-полковник;
3. Державний радник юстиції 2-го класу:
- заступники Генерального прокурора України;
- прокурор АРК;
- прокурори областей поза групою та міста Києва - генерал-лейтенант.
4. Державний радник юстиції 3-го класу:
- начальники та заступники начальників управлінь, начальники відділів, старші слідчі в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, старші помічники Генерального прокурора України з особливих доручень;
- прокурори областей, транспортні, природоохоронні та інші ( на правах обласних ), прокурори міст поза групою;
- перші заступники прокурорів АРК, областей поза групою та м. Києва;
- ректор інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України - генерал - майор;
5. Старший радник юстиції:
- заступники начальників відділів, начальники відділів у складі управлінь Генеральної прокуратури;
- старші прокурори, слідчі в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, помічники Генерального прокурора;
- заступники прокурорів АРК, областей, міст Києва та Севастополя, транспортних, природоохоронних та інших прирівняних до них, міст поза групою;
- начальники управлінь та відділів

 
 

Цікаве

Загрузка...