WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура в Україні - Реферат

Прокуратура в Україні - Реферат

результативності , персональної відповідальності, виявлення та усунення недоліків та обставин, які їм сприяють.
Принципи прокуратури - це керівні ідеї, що знайшли своє закріплення в нормах права і якими узагальнюються відповідні прокурорсько - наглядові суспільні вища як відображення об'єктивної реальності та наявних у ній закономірностей.
Система принципів організації та діяльності прокуратури України:
1. Законність.
2. Принцип рівності у захисті прокуратурою прав та інтересів усіх суб'єктів незалежно від демографічних, антропологічних, соціальних та інших ознак, тобто принцип демократизму .
3. Гласність.
4. Публічність, тобто обов'язкове реагування наявними у прокуратури засобами на будь-які порушення закону, незалежно від суб'єктів їх вчинення.
5. Єдність і централізація прокуратури.
6. Єдино начальництво і колегіальність.
7. Незалежність органів прокуратури.
8. Принцип деполітизації.
9. Принцип заборони сумісництва у трудовій діяльності працівникам прокуратури.
Принципи поділяють:
1. За первинним джерелом закріплення:
А) Конституційні або загально правові ( законність, демократизм);
Б) Галузеві, тобто безпосередньо передбачені Законом України "Про прокуратуру" ( єдність і централізація органів прокуратури, єдино начальництво і колегіальність, незалежність прокуратури);
В) Міжгалузеві, тобто закріплені в різних НПА, що регламентують діяльність органів прокуратури ( гласність, публічність, деполітизація, принцип заборони сумісництва у трудовій діяльності працівникам прокуратури).
2. За напрямом правового регулювання або за метою:
А) Організаційні ( принцип централізації прокуратури);
Б) Функціональні ( демократизм, публічність, єдність прокурорської системи, єдиноначальність і колегіальність, принцип заборони сумісництва трудової діяльності, гласність).
В) Комплексні або змішані ( законність, незалежність, деполітизація).
Принцип законності ( ч. 2 ст. 6 Конституції України, ст. 3, ч1 ст. 4, п.5 ст5, ст.6 Закону про прокуратуру). Органи прокуратури здійснюють свою діяльність в установлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Це означає:
- відповідність законові приводів і підстав прокурорського нагляду;
- відповідність закону форм і методів та актів прокурорського нагляду;
- виконуючи наглядові та інші функції, неприпустимо діяти керуючись " особистим оглядом" у застосуванні того чи іншого закону.
Принцип гласності закріплений у п. 5 ст. 6 Закону. Це функціональний, міжгалузевий принцип, згідно з яким органи прокуратури діють гласно, інформують органи влади та громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення. Для реалізації принципу гласності ч. 1 ст. 2 Закону передбачає щорічне інформування ВРУ Генеральним прокурором про стан законності та правопорядку в державі та про роботу, виконану для їх зміцнення.
Принцип демократизму означає захист прокуратурою прав і свобод громадян на засадах їх рівності перед законом та здійснення своєї діяльності в інтересах народу України.
Принцип публічності. Прокуратура як державний публічний орган, виходячи з обов'язку, а не бажання окремих осіб чи організацій, завжди і неухильно повинна вживати всіх передбачених законом і можливих за конкретних умов, заходів щодо виявлення і своєчасного усунення порушень закону, хоч би від кого вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.
Принцип єдності прокурорського нагляду діє в усіх сферах і на всіх рівнях його організації. Відповідно до нього:
1) перед усіма прокурорами стоять спільні та єдині завдання щодо нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів усіма піднаглядними об'єктами та суб'єктами;
2) усі прокурори, незалежно від рівня ланки прокурорської системи, в якій вони перебувають, наділені, в основному, однаковими за характером повноваженнями.
3) Наявна єдність принципів в організації та діяльності всіх органів прокуратури;
4) Єдині засоби прокурорського нагляду та діяльності;
5) Єдине законодавство;
6) Єдине керівництво органами прокуратури.
Принцип централізації прокурорського нагляду означає, що підпорядкованість органів прокуратури відбувається тільки по вертикалі - кожен нижчий за рангом прокурор підпорядкований вищому, а всі прокурори Генеральному прокуророві України. Подвійного підпорядкування чи підпорядкування іншим органам державної влади чи місцевого самоврядування немає.
ІІІ. Систему прокуратури України, відповідно до ст. 13 Закону України " Про прокуратуру" складають:
- Генеральна прокуратура України;
- Прокуратури АРК, областей, м. Києва та Севастополя ( на правах обласних);
- Міські, районні, міжрайонні прокуратури;
- Військові, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах
Територіальні прокуратури - утворені відповідно до адміністративно - територіального поділу України. КУ кожній області діє обласна прокуратура.
Обласні та прирівняні до них прокуратури очолює прокурор, який має перших заступників і заступників. Структуру цих прокуратур утворюють управління й відділи, що здійснюють передбачені законом функції на обслуговування територій, а також контроль за діяльністю підлеглих прокуратур міст, районів, районів у містах тощо. У прокуратурах, починаючи з цього рівня, утворюються, як уже наголошувалося, колегії у складі прокурора ( голова), його заступників, інших керівних працівників.
Низовими ланками територіальних прокуратур є прокуратури міст, районів, районів у містах, міжрайонні прокуратури на правах районних ( компетенція яких поширюється на два райони або район і місто обласного підпорядкування).
У цих прокуратурах ( низової ланки), за умови значного обсягу роботи у прокурорів є заступники, старші помічники й помічники.
До спеціалізованих прокуратур належать:
- військові прокуратури;
- транспортні прокуратури ( на залізниці);
- природоохоронні;
- прокуратури з нагляду за виконанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.
Військові прокуратури поділяються на такі, що прирівнюються до обласних, наприклад військові регіональні прокуратури та військова прокуратура ВМС, та до районних, наприклад військові гарнізонні прокуратури. Транспортні прокуратури діють здебільшогона правах районної прокуратури.
Органи військової прокуратури очолює заступник Генерального прокурора України - начальник Управління військових прокуратур.
На військові прокуратури покладено обов'язок за додержанням законів не тільки органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами ЗСУ, а також органами управління та посадовими особами державної охорони, СБУ та інших військових формувань, розташованих на території України.
Транспортні ( на залізниці ) прокуратури організовані відповідно до структури управління залізничним транспортом ( назва залізниці ). На них покладається обов'язок здійснювати свої функції залежно від додержання законів Міністерством транспорту України і підпорядкованими державними підприємствами, установами та організаціями.
Природоохоронні прокуратури створені з метою посилення нагляду за додержанням екологічного законодавства України.
Прокуратури з

 
 

Цікаве

Загрузка...