WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура в Україні - Реферат

Прокуратура в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Прокуратура в Україні
1. Місце та роль прокуратури в системі державних органів України.
2. Завдання, основні функції та принципи організації і діяльності прокуратури.
3. Система і структура органів прокуратури.
4. Галузі прокурорського нагляду.
5. Акти прокурорського реагування на порушення законності.
6. Кадри органів прокуратури. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів порядок їх призначення та звільнення з посади.
7. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння.
8. Заохочення та дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.
І. Роль і місце будь - якого державного органу визначається комплексом рис, ознак критеріїв:
1) призначенням органу державної влади;
2) функції ( напрями діяльності)
3) повноваження;
4) порядок формування та підпорядкованість;
5) система та структура органу та його складових.
Поряд із закріпленими функціями прокуратури у Конституції України існують так звані " тимчасові" функції прокуратури, а саме нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів суб'єктами державного і суспільного життя. Тому факт збереження за прокуратурою названої функції та перелічених конституційних функцій залишив нерозв'язаною і проблему щодо місця прокуратури в системі органів державної влади. Цій проблемі слід дати правовий аналіз.
По-перше, органу законодавчої влади не властиво виконувати функцію слідства, представництва інтересів держави та громадянина у суді і підтримання державного обвинувачення.
По-друге, органу виконавчої влади не властиво виконання названих вище а також наглядових функцій.
По-третє, органу судової влади не властиво здійснювати наглядові функції та функцію досудового слідства.
Якщо колись прокуратура буде позбавлена функції нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів та функції досудового слідства, тоді, безумовно вона стане забезпечувально-судовим органом, тобто репрезентуватиме судову владу.
Органам прокуратури належить особливе місце в механізмі гарантій законності. Захищаючи права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства органи прокуратури, керуючись у своїй діяльності законами, можуть зобов'язати від імені держави будь-якого керівника піднаглядного органу, організації чи установи усунути порушення законності, вжити заходів для попередження таких порушень у майбутньому, вимагати притягнути до відповідальності винних.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - прокурори користуються широкими владними повноваженнями, які, власне розкривають суть прокурорсько-наглядової влади.
Здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законів на території України, беручи участь у законодавчому процесі присутністю на засіданнях ВРУ та її органів, інформуючи депутатів про стан законності в державі тощо, органи прокуратури взаємодіють із законодавчою владою, сприяючи у виконанні її безпосередніх завдань.
Нагляд за додержанням законів КМУ, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державного та господарського управління й контролю, прокурор сприяє здійсненню й виконавчої влади в рамках закону.
Участь прокурора у здійсненні судочинства полягає у його праві реагувати на незаконні судові рішення, шляхом внесення відповідно апеляційного та касаційного подання, а це означає, що органи прокуратури допомагають судовій владі у забезпеченні правосуддя.
Отже, реалізуючи свої повноваження, органи прокуратури обслуговують усі три гілки влади.
ІІ. Прокуратура є державним правоохоронним органом, на який покладається завдання здійснення нагляду за дотриманням і правильним застосуванням законів в Україні.
Діяльність прокуратури, спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:
1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп та територіальних утворень;
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально - економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.
Основними функціями прокуратури відповідно до Конституції України та Закону " Про прокуратуру є:
- підтримання державного обвинувачення в суді
- представництво інтересів громадянина або держави у суді у випадках , визначених законом;
- нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно - розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах і застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеження особистої свободи громадян.
У Перехідних положеннях Конституції України та положеннях Закону України " Про прокуратуру" вказується на ще дві нагляду за додержанням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами та громадянами і функцію досудового розслідування діянь, що містять ознаки злочину. У Конституції, вони закріплювалися у Перехідних положеннях як тимчасові. Однак реалії такі, що поки що потрібно зберегти ці функції. І невідомо на який час. Виділяється ще одна важлива функція пов'язана із досудовим розслідуванням діянь, що містять ознаки злочину - це координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі проти злочинності. Указом Президента України " Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" від 12.02.2000р.впроваджено на основі вже діючого Указу президента " Про заходи щодо вдосконалення діяльності координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" від 30.05. 1994р.- основні напрями координації діяльності та закріплено роль прокурора як її організатора
Отже функції прокуратури - це зазначені в законі напрями або частини діяльності її органів, які визначаються соціально-державним призначенням прокуратури, характеризуються певним предметом і завданнями та здійснюються з використанням властивої цим органам компетенції.
Всі зазначені функції можна виділити за їх характером як
- наглядові
- не пов'язані із наглядом.
Всі вказані функції за напрямом їх прояву є зовнішніми. Водночас прокуратурі, як будь - якому державному органу, властива і внутрішня управлінсько - контрольна діяльність, а тому для забезпечення свого ефективного функціонування прокуратура виконує ще дві внутрішні функції: управлінську та контрольну.
Сутьуправлінської функції в системі органів прокуратури полягає у впливі вищестоящих прокурорів на нижчестоящі органи прокуратури. Формами управління органами прокуратури є:
- аналітична робота;
- взаємодія між структурними підрозділами апаратів та органами прокуратури всередині системи;
- безпосереднє керівництво.
Контроль за виконанням завдань органів прокуратури - важливий елемент системи гарантій законності в безпосередній діяльності прокурорів і слідчих, засіб дії на підвищення його

 
 

Цікаве

Загрузка...